1. bookVolume 4 (2021): Edition 1 (June 2021)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2668-5124
Première parution
30 Sep 2019
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Ecosystem Services of Hospital Gardens - Based on Microclimate Analyses of Green and Blue Garden Elements

Publié en ligne: 01 Jul 2021
Volume & Edition: Volume 4 (2021) - Edition 1 (June 2021)
Pages: 60 - 72
Reçu: 31 May 2021
Accepté: 11 Jun 2021
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2668-5124
Première parution
30 Sep 2019
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

1. Dezsényi P, Pataky R, Csibi K, et al (2016) ZÖLDHOMLOKZATOK Függőleges zöldfelületek tervezésének, kivitelezésének műszaki és kertészeti útmutatója, Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Budapest Search in Google Scholar

2. Gerzson L, Oláh A (2012) A zöld építészet tájépítészeti vonatkozásai, eszközrendszere. 4D Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat Search in Google Scholar

3. Gulyás Á (2009) Humán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésben, 2009th edn. SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, Szeged Search in Google Scholar

4. Hrotkó K (2013) Városi fák környezeti hasznának vizsgálata. https://docplayer.hu/43293800-Varosi-fakkornyezeti-hasznanak-vizsgalata-dr-hrotkokaroly.html Search in Google Scholar

5. Oláh A (2012) A Városi beépítettség és a felszíntípusok hatása a kisugárzási hőmérsékletre. Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Kert- és Szabadtervezési Tanszék, Budapest Search in Google Scholar

6. Páldy A (2018) Magyar Tudomány 2018/9 - A klímaváltozás hatása egészségünkre és az egészségügyre Magyarországon - MeRSZ. https://mersz.hu/dokumentum/matud__307. Accessed 7 Jun 2021 Search in Google Scholar

7. Unger J (2010) A városi hősziget-jelenség néhány aspektusa. Szeged Search in Google Scholar

8. Égerházi LA (2014) Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján. http://doktori.bibl.uszeged.hu/id/eprint/2223/. Accessed 11 Mar 2021 Search in Google Scholar

9. Leuzinger S, Vogt R, Körner C (2010) Tree surface temperature in an urban environment. Agricultural and Forest Meteorology.https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2009.08.00610.1016/j.agrformet.2009.08.006 Search in Google Scholar

10. Oke TR, Mills G, Christen A, Voogt JA (2017) Urban Climates. Cambridge University Press10.1017/9781139016476 Search in Google Scholar

11. Takácsné Zajacz V (2020) A kórházkertek funkcióváltozásának elemezése budapesti kórházkertek példáján. Ifjú Tehetségek Találkozója 3808–401 Search in Google Scholar

12. Takácsné Zajacz V, Mezősné Szilágyi K (2019) Kórházkertek ökoszisztéma szolgáltatatása - különös tekintettel a településökológiai és zöldhálózati adottságok javítására. Tájak működése és arculata, 349-353. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo