1. bookVolume 24 (2016): Edition 4 (December 2016)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
Première parution
23 May 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Evaluation of Macroinvertebrate Data Based on Autoecological Information

Publié en ligne: 30 Dec 2016
Volume & Edition: Volume 24 (2016) - Edition 4 (December 2016)
Pages: 36 - 44
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
Première parution
23 May 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Andrikovics, S. – Kerekes, J. – Kriska, Gy. – Liszi, J. (2003)Limnológiai alapismeretek (Fundamentals of Limnology), Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó, Eger.Search in Google Scholar

AQEM Consortium (2002)Manual for the application of the AQEM system, A comprehensive method to assess European streams using benthic macroinvertebrates, developed for the purpose of the Water Framework Directive. http://www.aqem.de/ftp/aqem_manual.zipSearch in Google Scholar

European Parliament and Council (2000)Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, Official Journal of the European Communities, L 327, v.43. 22/12/2000 P. 0001 – 0073Search in Google Scholar

Juhász, I. (2007)Az Ablánc-patak környezeti vizsgálata (Environmental Status evaluation of Ablánc stream), (diploma work), University of West Hungary, Faculty of Forestry, Sopron.Search in Google Scholar

Juhász, I. (2008)Az Ablánc-patak környezeti vizsgálata (Environmental Status evaluation of Ablánc stream), Hidrológiai Közlöny 2009. (89. évf.) 6. sz. L. Hidrobiológus Napok, Magyar Hidrológiai Társaság. Budapest, pp. 19-21.Search in Google Scholar

Müller, Z. (2010)A makrogerinctelen fauna Víz Keretirányelv szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipolyvízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén (Researching of the macroinvertebrate fauna according to the WFD in the upper and middle sections of the Hungarian part of the Ipoly river catchment) (presentation), A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természeti értékeinek kutatása I.: „Az Ipoly–vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek kidolgozása” (HUSK0801/066) Felsőtárkány, 2010.02.10. https://bnpi.hu/file/30/.Search in Google Scholar

Mandaville, S. M. (2002)Benthic Macroinvertebrates in Freshwaters Taxa Tolerance Values, Metrics, and Protocols, Soil & Water Conservation Society of Metro Halifax, Halifax 24 pp.Search in Google Scholar

Moog, O. ed. (2002)Fauna Aquatica Austriaca, A comprehensive Species Inventory of Austrian Aquatic Organisms with Ecological Notes, 2nd edition (2002), Federal Ministry of Agriculture, Forestry Environment and Water Management, Vienna, ISBN: 3-85 174-044-0Search in Google Scholar

Ofenböck, T. – Moog, O. – Hartman, A. – Stubauer, I. ed. (2015)Leitfaden zur erhebung der biologishen qualitätselemente (Guidance for the investigation of biological quality elements), Teil A2 – Makrozoobenthos, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Sektion IV, Vienna. 23 pp.Search in Google Scholar

Schmedtje, U. – Colling, M. (1996)Ökologische Typisierung der aquatischen Makrofauna (Ecological classification of the aquatic macro fauna).-Informationsberichte des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft Heft 4/96 Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft, München.Search in Google Scholar

Schmidt-Kloiber, A. – Graf, W. – Lorenz, A. – Moog, O. (2006) “The AQEM/STAR taxalist – a pan-European macro-invertebrate ecological database and taxa inventory”; The Ecological Status of European Rivers: Evaluation and Intercalibration of Assessment Methods, Springer, Dordrecht, pp. 325-342, doi: 10.1007/s10750-006-0086-3.10.1007/s10750-006-0086-3Search in Google Scholar

Szilagyi, F. (2009)A felszíni vizek biológiai minősítésének továbbfejlesztése (Improvement of the biological qualification in surface water), Háttéranyag az országos VGT 5. fejezetéhez, 5-1. háttéranyag, ÖKO Zrt. vezette Konzorcium, Budapest.Search in Google Scholar

Szita, R. (2012)A Rák-patak természetes és mesterséges szakaszainak összehasonlító hidrobiológiai vizsgálata (Comparative hydro-biological research of the natural and artificial sections in Rák stream), (diploma work), University of West Hungary, Faculty of Forestry, Sopron.Search in Google Scholar

Szita, R. – Ambrus, A. (2016)Longitudinal and temporal changes in functional feeding groups of aquatic macroinvertebrates along a given stream, Book of abstracts and programme, 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research 3–8 July 2016, Mohács – Pécs, Hungary, p. 55, ISBN 978-963-12-5936-0Search in Google Scholar

Várbíró, G. – Boda, P. – Csányi, B. – Szekeres, J. (2015)Módszertani útmutató a makroszkopikus vízi gerinctelenek élőlénycsoport VKI szerinti gyűjtéséhez és feldolgozásához (Methodological guide for the gathering and processing of the aquatic macro-invertebrate organisms group according to the WFD), Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv – 2015, A Duna-vízgyűjtő magyarországi része, 6-1 háttéranyag: A felszíni vizek biológiai állapotértékelési rendszere. Országos Vízügyi Főigazgatóság, Budapest.Search in Google Scholar

Woodiwiss, F. S. (1964)The Biological System of Stream Classification used by Trent River Board. Chemistry and Industry v. 11. London, pp. 443-447.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo