1. bookVolume 25 (2017): Edition 1 (March 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-5289
Première parution
16 May 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Fees for Advertisements in Public Space Incurred by a Given Bank Brand in Poland

Publié en ligne: 12 Apr 2017
Volume & Edition: Volume 25 (2017) - Edition 1 (March 2017)
Pages: 93 - 102
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-5289
Première parution
16 May 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

BENEDIKT A., 2004, Reklama jako proces komunikacji (Advertising as a Communication Process) [in Polish], Wrocław, p. 113.Search in Google Scholar

BERKOVITZ E. N., KERIN R.A., HARTLEY S.W., 1994, William ruderlıus, Marketing, 4. Ed. Irwin Inc.Search in Google Scholar

BHARGAVA, M., DONTHU, N., 1999, Sales Response to Outdoor Advertising, Journal of Advertising Research, 39, pp. 7-18.Search in Google Scholar

CZECH M., KROPIEWNICKA, OSTROWIECKI D.,2014, Reklama częścią krajobrazu - nowe regulacje prawne dotyczące reklamy zewnętrznej w świetle prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Advertising as Part of the Landscape - New Regulations on Outdoor Advertising in the Light of the Presidential Draft Bill on the Amendment of Certain Acts in Connection with the Strengthening of Landscape Protection Tools) [in Polish]. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska (Environmental Law Review), 2/2014.10.12775/PPOS.2014.017Search in Google Scholar

GULMEZ M., KARACA S., KITAPCI O., 2010, The Effects of Outdoor Advertisements on Consumers: a Case Study, Studies in Business and Economics, Vol. 5, Issue 2, pp. 70-88.Search in Google Scholar

KAMICAITYTE-VIRBASIENE J., SAMUCHOVIENE O., 2013, Free Standing Billboards in a Road Landscape: Their Visual Impact and Its Regulation Possibilities (Lithuanian Case). Environmental Research, Engineering and Management, 2013. No. 4(66), pp. 66-7810.5755/j01.erem.66.4.5320Search in Google Scholar

KALINOWSKA D., 2007. Czucie i wiara silniej mówią o mnie (Feeling and Faith Say More about Me) [in Polish], “Press”, No. 11.Search in Google Scholar

LICHTENTHAL, J. D., YADAVA V., DONTHUB N., 2006, Outdoor Advertising for Business Markets, Industrial Marketing Management, 35, (2006), pp. 236-247.Search in Google Scholar

MIKOLAJCZAK-DEGRAUWE K., BRENGMAN M., 2014, The Influence of Advertising on Compulsive Buying - The Role of Persuasion Knowledge, Journal of Behavioral Addictions 3(1), pp. 65-73.10.1556/JBA.2.2013.018Search in Google Scholar

NEUNER, M., RAAB, G., REISCH, L. A., 2005, Compulsive Buying in Maturing Consumer Societies: An Empirical Re-inquiry, Journal of Economic Psychology, 26(4), pp. 509-522.10.1016/j.joep.2004.08.002Search in Google Scholar

Outdoor Advertising Control Practices in Australia, Europe and Japan, 2011, FHWA International Technology Scanning Program, United States.Search in Google Scholar

PŁUCIENNIK M., HEŁDAK M., WERNER E., 2015, Fees for Advertisements in the Right-of-Ways of Public Roads Incurred by a Given Bank Brand in Poland, Real Estate Management and Valuation, Vol. 23, No. 4, pp. 52-61.10.1515/remav-2015-0036Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r. poz. 1608 ) (Decree of the Minister of Infrastructure of 18 July 2011 on the rates of fees for occupying the right-of-way of roads administered by the General Director for National Roads and Motorways) (Journal of Laws of 2014, Item 1608)).Search in Google Scholar

TAYLOR, C. R., CHANG, W., 1995, The History of Outdoor Advertising Regulation in the United States, Journal of Macromarketing, 15(1), pp. 47-59.10.1177/027614679501500106Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015, poz. 774) (Act on Amending Certain Acts in Connection with the strengthening of Landscape Protection Tools of April 24, 2015 (2015 Journal of Laws, Item 774)).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460). (Act on Public Roads of March 21, 1985) (consolidated text, 2015 Journal of Laws, Item 460)).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) (Act on Spatial Planning and Development of March 27, 2003 (consolidated text, 2015 Journal Of Laws, Item 199 as amended)).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 poz. 849 ze zm.) (Act on local taxes and fees of January 12, 1991 (consolidated text, 2014 Journal of Laws, Item 849 as amended)).Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo