1. bookVolume 36 (2017): Edition 3 (September 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2081-6383
Première parution
01 Jun 1974
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Geomorphosites and Geotourism in Bucharest City Center (Romania)

Publié en ligne: 29 Sep 2017
Volume & Edition: Volume 36 (2017) - Edition 3 (September 2017)
Pages: 51 - 61
Reçu: 29 Apr 2017
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2081-6383
Première parution
01 Jun 1974
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Andrășanu A., 1996. Romania’s, legislation, NGOs and publications concerning the conservation of the geological heritage. Geologica Balcanica 26: 156–160.Search in Google Scholar

Andrășanu A., Grigorescu D., 2012. Geoheritage in Romania and its conservation, in Geoheritage in Europe and its conservation. In Wimbledon W., Smith-Meyer S. (ed), ProGEO. 1: 151–163.Search in Google Scholar

Artugyan L., 2016. Geomorphosites assessment in karst terrains: Anina Karst Region (Banat Mountains, Romania). Geoheritage. DOI 10.1007/s12371-016-0188-x.10.1007/s12371-016-0188-xOuvrir le DOISearch in Google Scholar

Bădăuță A., Cicio-Pop Al., 1935. Ghidul Bucureștilor. Editura Ghidul României, București.Search in Google Scholar

Bâca I., 2011. Contribution to inventory and assessement of the geomorphosites in Călimani National Park. Case study: Bistricior Massif. Analele Universității din Oradea 1: 5–15.Search in Google Scholar

Bâca I., Schuster E., 2011. Listing, evaluation and touristic utilisation of geosites with archaeological artefacts. Case study: Ciceu Ridge (Bistrița-Năsăud County, Romania). Revista Geografica Academica 5(1): 5–20.Search in Google Scholar

Bâca I., 2012. The inventory, evaluation and tourist exploatation of some geosites with archaeological vestiges from Bistrita-Nasaud County. Case study: The Roman’s Road from Bârgău Mountains. Geojournal of Tourism and Geosites 9(2): 52 – 62.Search in Google Scholar

Berindei D., Bonifaciu S., 1978. București. Ghid turistic. Editura Sport-Turism, București.Search in Google Scholar

Bruschi V.M., Cendrero A., 2005. Geosite evaluation; can we measure intangible values? Il Quaternario 18 (1): 293–306.Search in Google Scholar

Bussard J., Reynard E., 2014. Assessment and protection of geomorphological heritage in the Gruyère – Pays-d’Enhaut Regional Nature Park (Switzerland). EGU General Assembly, 27 April – 2 May, Vienna, Austria.Search in Google Scholar

Cantacuzino Ș., 1997. Două Orașe Distincte. Revista Secolul XX 4/6: 11–40.Search in Google Scholar

Cocean G., Surdeanu V., 2011. The Assessement of geomorphosites of Touristic Interest in the Trascău Mountains. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Geographia LVI (2): 67–81.Search in Google Scholar

Cocean G., Cocean P., 2017. An assessment of gorges for Purposes of Identifying Geomorphosites of Geotourism Value in the Apuseni Mountains (Romania). Geoheritage 9 (1): 71–81. DOI 10.1007/s12371-016-0180-5.10.1007/s12371-016-0180-5Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Cocoș O., 1999. Sisteme hidrografice și gestionarea apei în municipiul București. Edition du Goeland, București.Search in Google Scholar

Comănescu L., Dobre R., 2009. Inventorying, evaluating and tourism valuating the geomorphosites from the Central sector of the Ceahlău national park. GeoJournal of Tourism and Geosites II (1): 86–96.Search in Google Scholar

Comănescu L., Nedelea A., Dobre R., 2009. Inventoring and Evaluation of Geomorphosites in the Bucegi Mountains. Forum Geografic. Studii și Cercetări de Geografie și Protecția Mediului, 8 (8): 38–44.Search in Google Scholar

Comănescu L., Nedelea A., 2010. Analysis of some representative geomorphosites in the Bucegi Mountains: between scientific evaluation and tourist perception. Area 42 (4): 406–416. DOI 10.1111/j.1475-4762.2010.00937.x.10.1111/j.1475-4762.2010.00937.xOuvrir le DOISearch in Google Scholar

Comănescu L., Dobre R., Nedelea, A., 2011a. The identification of geomorphosites in different cartographic materials. The study cas- Bucegi Mts (Romania). The Egyptian Journal of Environmental Change 3 (1): 25–33.Search in Google Scholar

Comănescu L., Nedelea A., Dobre R., 2011b. Evaluation of geomorphosites in Vistea Valley (Făgăraș Mountains-Carpathians, Romania). International Journal of the Physical Sciences 6(5): 1161–1168.Search in Google Scholar

Comănescu L., Nedelea A., Dobre R., 2012. The evaluation of geomorphosites from Ponoare protected Area. Geographical Forum – Geographical Studies and Environment Protection Research 11(1): 54–61.10.5775/fg.2067-4635.2012.037.iSearch in Google Scholar

Comănescu L., Nedelea A., Dobre R., 2013. The geotouristic map – between theory and practical use. Case study – The central sector of the Bucegi Mountains (Romania). GeoJournal of Tourism and Geosites VI (1): 16–22.Search in Google Scholar

Coratza P., Giusti C., 2005. Methodological proposal for the assessment of the scientific quality of geomorphosites. Il Quaternario 18 (1): 307–314.Search in Google Scholar

Dumitrescu E., 1971. Clima orașului București. Teză de doctorat, Universitatea din București.Search in Google Scholar

Enciu P., Bălteanu, D., Dragotă C., Grigorescu I., Dumitrică C., Popescu D.C., 2008. Cadrul natural al municipiului București și a zonelor înconjurătoare. In Lăcătușu R., Popescu M., Atansiu N., Enciu P (ed), Geoatlasul municipiului București. Editura EstFalia, București.Search in Google Scholar

Gavrilă I. G., Man, T., Surdeanu, V., 2011. Geomorphological heritage assessement using GIS analyses for geotourism development in Măcin Mountains, Dobrogea, Romania. GeoJournal of Tourism and Geosites IV (2): 198–205.Search in Google Scholar

Georgescu F., Cernovodeanu P., Cebuc A., (1966). Monumente din București. Editura Meridiane, București.Search in Google Scholar

Giurescu C., 1966. Istoria Bucureștilor. Din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre, Editura Pentru Literatură, București.Search in Google Scholar

Grecu F., Zaharia L., Ghiță C., Comănescu L., Cîrciumaru E., Albu M., 2012. Sisteme hidrogeomorfologice din Câmpia Română, Hazard-Vulnerabilitate-Risc. Editura Universității din București, București.Search in Google Scholar

Grigorescu D., Andrășanu A., Csiki Z., 2003. Geological Heritage Conservation and regional development strategies for the South Eastern European Countries. ProGEO Workshop Guide. Editura Ars Docendi, București.Search in Google Scholar

Iancu M., 1977. Geografia industriei Municipiului București și a Judeţului Ilfov. Teză de doctorat, Universitatea din București.Search in Google Scholar

Ilieș D. C, Josan N., 2007. Preliminary contribution to the investigation of the Geosites from Apuseni Mountains (Romania). Revista de Geomorfologie 9: 53–59.Search in Google Scholar

Ilieş D. C., Josan N., 2009. Geosituri şi geopeisaje. Editura Universităţii din Oradea, Oradea.Search in Google Scholar

Ilieș D. C., Blaga L., Hodor N., Josan I., Gozner M., 2009. Estimation of the Geomorphostructures with geomorphosite valence in the northern part of Hunedoara county (Western Romania). Analele Universității din Oradea- Geografie XIX: 41–46.Search in Google Scholar

Ilieș D. C., Ilies A., Herman G., Baias S., Morar C., 2011. Geotourist map of the Baile Felix-Baile 1 Mai-Betfia area (Bihor County, Romania). GeoJournal of Tourism and Geosites IV (2): 219–227.Search in Google Scholar

Ionescu G., 1938. București. Ghid istoric și artistic. Fundația pentru literatură și artă, Regele Carol II, București.Search in Google Scholar

Ionesi L., 1994. Geologia unităților de platformă și a orogenului nord- dobrogean. Editura Tehnică, București.Search in Google Scholar

Liteanu E., 1952. Geologia zonei orașului București. Comitetul Geologic, Studii tehnice și economice-Hidrogeologie, seria E, 1.Search in Google Scholar

Manoleli D., Gildean N., Andrășanu A., Rusti D., Gheorghe I., 2003. The Assessment of the national inventory for sites in order to facilitate the selection of special conservation areas to be proposed in the Natura 2000 Network (Directives 92). IER, București.Search in Google Scholar

Mihăilescu V., 1915. Bucureștii din punct de vedere antropogeografic și etnografic. Anuarul de Geografie și antropogeografie al Seminarului geografic IV.Search in Google Scholar

Mihăilescu V., 1942. București. Natura.Search in Google Scholar

Pereira L. S., 2017. Potential geomorphosites as locals of geotouristic interest: Case of municipality of João Pessoa, Paraíba State (Brazilian NE). GeoJournal of Tourism and Geosites X(1): 7–21.Search in Google Scholar

Pereira P., Pereira D., 2010. Methodological guidelines for geomorphosite assessment. Géomorphologie: relief, processus, environnement 16 (2): 215–222.10.4000/geomorphologie.7942Search in Google Scholar

Pica A., Vergari F., Fredi P., Del Monte M., 2016. The Aeterna Urbs Geomorphological Heritage (Rome, Italy). Geoheritage, 8 (1): 31–42. DOI:10.1007/s12371-015-0150-3.10.1007/s12371-015-0150-3Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Pica A., Reynard E., Grangier L., Kaiser C., Ghiraldi L., Perotti L., Del Monte M., 2017. GeoGuides, Urban Geotourism Offer Powered by Mobile Application Technology. Geoheritage. DOI: 10.1007/s12371-017-0237-0.10.1007/s12371-017-0237-0Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Pinto C., Vicente J., Pinto M., Santo G.E., Munoz M., Moitinho I., 2011. Inventory, dissemination and preservation of the geological heritage in urban areas – Lisbon City Case Study. GeoJournal of Tourism and Geosites IV (2): 263–272.Search in Google Scholar

Posea G., Ştefănescu I., 1984. Municipiul Bucureşti cu Sectorul Agricol Ilfov. Editura Academiei, Bucureşti.Search in Google Scholar

Pralong J.P., 2005. A method for assessing tourist potential and use of geomorphological sites. Géomorphologie: relief, processus, environnement 3: 189–196.10.4000/geomorphologie.350Search in Google Scholar

Purice C., Romanescu Gh., Romanescu G., 2013. The protection of the geomorphosites within the Măcin Mountains National Park (Romania) and their touristic importance. International Journal of Conservation Science 4 (3): 373–383.Search in Google Scholar

Reynard E., Fontana G., Kozlik L, Scapozza C., 2007. A method for assessing «scientific» and «additional values» of geomorphosites. Geographica Helvetica 62 (3): 148–158.10.5194/gh-62-148-2007Search in Google Scholar

Reynard E., Coratza P., Regolini-Bissig G., 2009. Geomorphosites. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Munchen.Search in Google Scholar

Reynard E., Perret A., Bussard J., Grangier L., Martin S., 2016. Integrated Approach for the Inventory and Management of Geomorphological Heritage at the Regional Scale. Geoheritage 8 (1): 43–60.10.1007/s12371-015-0153-0Search in Google Scholar

Rodriques M. L., Machado C. R., Freire E., 2011. Geotourism Routes in urban areas: A preliminary approach to the Lisbon geoheritage survey. GeoJournal of Tourism and Geosites IV (2): 281–295.Search in Google Scholar

Serrano E., Gonzalez-Trueba J.J., 2005. Assessment of geomorphosites in natural protected areas: the Pico de Europa National Park (Spain). Géomorphologie: relief, processus, environnement 3: 197–208.10.4000/geomorphologie.364Search in Google Scholar

Stematiu D., Teodorescu D., 2012. Râul Dâmboviţa în Bucureşti – sistemul de apărare împotriva inundaţiilor. Lucrările ediției a VII-a a conferinței anuale “Zilele Academice ale A.S.T.R” 11–12 octombrie 2012: 143–150.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo