1. bookVolume 65 (2015): Edition 1 (March 2015)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1899-4849
Première parution
31 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Physical Activity During Therapy of Self- Disorder Among Patients with Schizophrenia.A Phenomenological Understanding of the Relationship Between Healing and Physical Activity

Publié en ligne: 10 Apr 2015
Volume & Edition: Volume 65 (2015) - Edition 1 (March 2015)
Pages: 51 - 62
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1899-4849
Première parution
31 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Biddle, S. & Mutrie, N. (2008). Psychology of Physical Activity: Determinants, well-being and interventions. London: Routledge.Search in Google Scholar

Daley, J.A. (2002). Exercise therapy and mental health in clinical populations: is exercise therapy a worthwhile intervention? Advances in Psychiatric Treatment, 8, 262-270.10.1192/apt.8.4.262Search in Google Scholar

Faulkner, G. (2005). Exercise as an adjunct treatment for schizophrenia. In Faulkner & Taylor (Eds.), Exercise, Health and Mental Health (pp. 27-47). London: Routledge.Search in Google Scholar

Faulkner, G. & Biddle, S. (1999). Exercise as an adjunct treatment for schizophrenia: A review of the literature. Journal of Mental Health, 8(5), 441-457.10.1080/09638239917157Search in Google Scholar

Faulkner, G. & Sparkes, A. (1999). Exercise as therapy for schizophrenia: An ethnographic study. Journal of Sport and Exercise Psychology, 21(1), 52-69.10.1123/jsep.21.1.52Search in Google Scholar

Fuchs, T. (2010). Phenomenology and psychopathology. In S. Gallagher & D. Schmicking (Eds.), Handbook of Phenomenology and Cognitive Science (pp. 547-573). Berlin: Springer.Search in Google Scholar

Henriksen, M.G. (2014). Selvforstyrrelser og vrangforestillinger ved skizofreni /Self-disorders and delusions in schizophrenia/. Best Practice, May, 48-51.Search in Google Scholar

Holley, J., Crone, D., Tyson, P. & Lovell, G. (2011). The effects of physical activity on psychological well-being for those with schizophrenia: A systematic review. British Journal of Clinical Psychology, 50(1), 84-105.10.1348/014466510X49622021332522Search in Google Scholar

Jacobsen, B. (2004). Den levede krop /The lived body/. In S. Køppe et al. (Eds.), Kroppen i psyken, 139-161. Copenhagen: Reitzel.Search in Google Scholar

Jørgensen, P., Bredkjær, S. & Nordentoft, M. (2012). Psykiatriens udfordringer /Challenges for psychiatry/. Copenhagen: Munksgaard.Search in Google Scholar

Køppe, S. (2002). Selvet i psykologiens historie /The self in the history of psychology/. In P. Bertelsen (Eds.), Vinkler på selvet - en antologi om selvbegrebets anvendelse i psykologien /Angles of self - an anthology on the use of the selfconcept in psychology/ (pp. 37-61). Aarhus: Klim.Search in Google Scholar

Køppe, S., Mathiesen, B. Bork, Sørensen, J. Brøsted, Jacobsen B., Væver, M. Skovgaard, Harder, S.,& Lunn, S. Kroppen i psyken /The body in the mind/. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.Search in Google Scholar

Køppe, S. & Zeuthen, K. (2006). The skin psyche. Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 23(3), 237-258).Search in Google Scholar

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of Perception. London: Routledge. (Original work published in 1945) Moltke, A. (2006). Kropsbilleder ved skizofreni /Body images in schizophrenia/. Psyke og Logos, 27(2), 872-886.Search in Google Scholar

Moltke, A. (2010). Kroppens ambivalens: skizofreni, fysisk aktivitet og motivation /Ambivalence of the body: schizophrenia, physical activity and motivation/. Copenhagen: Frydenlund.Search in Google Scholar

Nordentoft, M., Krogh, J., Lange, P. & Moltke, A. (2012). Psykisk sygdom og ændringer i livsstil /Mental illness and changes of life style/. Copenhagen: Vidensråd for Forebyggelse.Search in Google Scholar

Parnas, J. (2008). Begrebet psykose /The concept of psychosis/. Ugeskrift for læger, 170(46), 3743-3746).Search in Google Scholar

Parnas, J. & Glenthøj, B. (2009). Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser (Schizophrenia, schizotypical disorder, paranoid psychosis, acute transient psychoses and schizoaffective psychoses). In Mors, O., Kragh-Sørensen, P. & Parnas, J. (Eds.), Klinisk psykiatri (pp. 247-360). Copenhagen: Munksgaard.Search in Google Scholar

Pedersen, B.K. & Andersen, L.B. (2011). Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse ogbehandling /Physical activity - handbook for prevention and treatment/. Copenhagen: Sundhedsstyrelsen.Search in Google Scholar

Rosenbaum, B. (2000). Tankeformer og talemåder - En undersøgelse af skizofrenes udsigelse, tankeforstyrrelse og kommunikation /Ways of thoughts and modes of speech - An investigation of schizophrenic enunciation, thought disorder and communication/.Copenhagen: Multivers.Search in Google Scholar

Sass, L.A. & Parnas, J. (2003). Schizophrenia, consciousness, and the self. Schizophrenia Bulletin, 29(3), 427-444.10.1093/oxfordjournals.schbul.a00701714609238Search in Google Scholar

Stern, D. (2000). Spædbarnets interpersonelle verden /The interpersonal world of the infant/.Copenhagen: Reitzel.Search in Google Scholar

Svensson, J. (2001). Psykomotorisk træning i behandlingen af indlagte psykiatriske patienter /Psycho-motoric training for psychiatric patients/. Copenhagen:. Institut for Idræt, Copenhagen University.Search in Google Scholar

Toft, J. (2011). Fysisk aktivitet som behandlingsmetode for skizofrene patienter /Physical activity astreatment method for schziophrenic patients/. Unpublished doctoral dissertation, Copenhagen:Institut for Psykologi, Copenhagen University.Search in Google Scholar

Toft, J. (2014). Evnen til at mærke sig selv /The ability to feel one self/. Social Kritik, 138, 50-53.Search in Google Scholar

Toft, J. & Ahler, M. (2014). Bevægelse, krop og sind /Movement, body and mind/. Odense: Institutfor Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.Search in Google Scholar

Væver, M.S. (2004). Kropslig mening og betydningsdannelse /Bodily constitution of meaning/. In Køppe, S. et al. (Eds.), Kroppen i psyken (pp. 139-161). Copenhagen: Reitzel.Search in Google Scholar

Zahavi, D. (2002). Selvet i filosofisk belysning /The self in philosophical perspective/. In Bertelsen, P. et al. (Eds.), Vinkler på selvet - en antologi om selvbegrebets anvendelse i psykologien (pp. 17-36). Aarhus: Klim. Search in Google Scholar

Zahavi, D. (2014). Fænomenologi (Phenomenology). In Collin, F. & Køppe, S. (Eds.), Humanistisk videnskabsteori (pp. 187-222).Copenhagen: Lindhardt.Search in Google Scholar

Zahavi, D. & Parnas, J. (2009). Bevidsthed - et grundlæggende emne i psykiatrien (Consciousness - a basic topic in psychiatry). In Mors, O. et al. (Eds.), Klinisk psykiatri (pp. 77-102). Copenhagen Munksgaard Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD