1. bookVolume 26 (2018): Edition 4 (December 2018)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Development Limitations and Perspectives of Renewable Energy Sources in Poland

Publié en ligne: 16 Nov 2018
Volume & Edition: Volume 26 (2018) - Edition 4 (December 2018)
Pages: 237 - 240
Reçu: 01 Jun 2018
Accepté: 01 Sep 2018
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

[1] Jonek-Kowalska. “Coal mining in Central-East Europe in perspective of industrial risk”. Oeconomia Copernicana, vol. 8, no. 1, pp. 131-142, 2017.10.24136/oc.v8i1.9Search in Google Scholar

[2] “DM Energy, Generation service”. Internet: www.dmenergy.ru/siemens-sgt100, [Apr. 27, 2018].Search in Google Scholar

[3] “Act of 20thFebruary 2015 on the Renewable Sources of Energy”. Journal of Laws of 2015, item 487.Search in Google Scholar

[4] Ministry of Environment. “Renewable energy sources”. Internet: www.mos.gov.pl/srodowisko/odnawialne-zrodla-energii, [May 28, 2018].Search in Google Scholar

[5] “Act of 22ndJune 2016 on Changing the Act on Renewable Sources of Energy and other acts”. Journal of Laws of 2016, item 925.Search in Google Scholar

[6] “Act of 10thApril 1997 - Energy Law Act”. Journal of Laws of 1997, no. 54, item 348, as amended.Search in Google Scholar

[7] “Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC”. Official Journal of the European Union of 2009, no. L140/16.Search in Google Scholar

[8] “Act of 21st April 2001 - Environmental Protection Law”. Journal of Laws of 2001, item 1232 as amended.Search in Google Scholar

[9] “Act of 8thOctober 2008 on Environmental Information and its Protection, Public Participation in Environment Protection and on Environmental Impact Assessments”. Journal of Laws of 2013, item 1235, as amended.Search in Google Scholar

[10] “Act of 20thMay 2015 on Investment in Wind Power Plants”. Journal of Laws of 2015, item 961.Search in Google Scholar

[11] “Reports of Energy Regulatory Office”. Energy Regulatory Office, 2005-2017.Search in Google Scholar

[12] W. Lewandowski. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: WNT, 2007.Search in Google Scholar

[13] “Awex - ecological heating systems”. Internet: www.kolektory.biz, [May 12, 2018]Search in Google Scholar

[14] “Green energy and environment protection”. Internet: www.zielona-energia.cire.pl, [Apr. 5, 2018]Search in Google Scholar

[15] E. Klimiuk, M. Pawłowska and T. Pokój. Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju. Warszawa: PWN, 2012.Search in Google Scholar

[16] W. Podkówka. Biogaz rolniczy odnawialne źródło energii. Teoria i praktyczne zastosowanie. Warszawa: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2012.Search in Google Scholar

[17] W. Lewandowski and M. Ryms. Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: WNT, 2013.Search in Google Scholar

[18] M. Szydełko. “Types of biomass - solid, liquid and gas”. Internet: www.energia.wortale.net/biomasa,ac149/rodzaje-biomasy-stala-ciekla-orazgazowa, 1708, May 25, 2015 [May 19, 2018].Search in Google Scholar

[19] D. Wiącek and J. Tys. Biogaz - wytwarzanie i możliwości jego wykorzystania. Lublin: Instytut Agrofizyki PAN, 2015.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo