1. bookVolume 25 (2017): Edition 4 (December 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Operational and Strategic Controlling Tools in Microenterprises – Case Study

Publié en ligne: 23 Sep 2017
Volume & Edition: Volume 25 (2017) - Edition 4 (December 2017)
Pages: 278 - 282
Reçu: 01 May 2017
Accepté: 01 Sep 2017
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

[1] P. Bełch, „Mierniki w controllingu logistyki przedsię-biorstwa z sektora paliwowego”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 440, pp. 32-41, 2016.Search in Google Scholar

[2] D. Bogacka-Iskra, „Ocena użyteczności instrumentów controllingu w zarządzaniu wartością przedsiębior-stwa”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, vol. 685, pp. 343-350, 2011.Search in Google Scholar

[3] P. Cabała, „Relacje pomiędzy controllingiem strategicznym a operacyjnym”, Zeszyty Naukowe Uniwersy-tetu Ekonomicznego w Krakowie, vol. 700, pp. 133-143, 2006.Search in Google Scholar

[4] M. Foremna-Pilarska, Controlling. Narzędzia i struktury. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015, pp. 27-29.Search in Google Scholar

[5] L. Garbarski, I. Rutkowski and W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008.Search in Google Scholar

[6] J. Goliszewski, Controlling: koncepcja, zastosowania, wdrożenie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015.Search in Google Scholar

[7] K. Jędralska and B. Woźniak-Sobczak, Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, 2001.Search in Google Scholar

[8] R. Kowalak, „Controlling strategiczny jako system wspierania planowania w zakładach mięsnych”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, vol. 757, pp. 213-221, 2013.Search in Google Scholar

[9] J. Nesterak, „Ewolucja controllingu w Polsce i na świecie”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, vol. 905, pp. 37-54, 2013.Search in Google Scholar

[10] J. Nesterak, „Skala wykorzystania narzędzi controllingu strategicznego w przedsiębiorstwach działających w Polsce”, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 4, no. 2, pp. 193-215, 2016.10.18559/SOEP.2016.2.10Search in Google Scholar

[11] E. Nowak, Controlling dla menedżerów. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, 2013.Search in Google Scholar

[12] E. Nowak, Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.Search in Google Scholar

[13] M. Sierpińska, Controlling funkcyjny w przedsiębior-stwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004.Search in Google Scholar

[14] M. Sierpińska and B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we PWN, 2011.Search in Google Scholar

[15] A. Skowronek-Mielczarek and Z. Leszczyński, Controlling analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębior-stwem. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2007.Search in Google Scholar

[16] J. Weber, Wprowadzenie do controllingu. Katowice: Oficyna Controllingu Profit, 2001.Search in Google Scholar

[17] M. Wolak, „Zastosowanie analizy ABC i XYZ w controllingu sprzedaży”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 440, pp. 545-555, 2016.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo