1. bookVolume 20 (2017): Edition 34 (December 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2457-9017
Première parution
16 Apr 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The Parliament Control on Ombudsman Institution

Publié en ligne: 09 Feb 2018
Volume & Edition: Volume 20 (2017) - Edition 34 (December 2017)
Pages: 85 - 96
Reçu: 01 Nov 2017
Accepté: 01 Dec 2017
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2457-9017
Première parution
16 Apr 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

1. Apostol-Tofan D., Drept administrativ, vol. I, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;Search in Google Scholar

2. Constantinescu M., Deleanu I., Iorgovan A., Muraru I., Vasilescu Fl., Vida I., Constituţia României – comentată şi adnotată, Editura Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1992;Search in Google Scholar

3. Brânzan C., Consideraţii asupra instituţiei Avocatului Poporului în România, în Dreptul, nr. 9/1996;Search in Google Scholar

4. Drăganu T., Drept Constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;Search in Google Scholar

5. Drăganu T., Drept Constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;Search in Google Scholar

6. Enache M., Controlul parlamentar, Editura Polirom, Iaşi, 1998;Search in Google Scholar

7. Giver de Grado C., Los Ombudsmen europeos, Editura Titidato, Barcelona, 1986;Search in Google Scholar

8. Muraru I., Tănăsescu E.S. coord., Constituţia României. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;Search in Google Scholar

9. Muraru I., Avocatul Poporului – instituţie de tip ombudsman, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;Search in Google Scholar

10. Muraru I., Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Editura Proarcadia, Bucureşti 1993;Search in Google Scholar

11. Murgu S., Stoicu M. N., Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2012;Search in Google Scholar

12. Prisăcaru V., Tratat de drept administrativ român. Partea generală, ediţia a 3-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;Search in Google Scholar

13. Santai I., Caracteristicile, condiţiile şi efectele activităţii exercitate de Avocatul Poporului, în Dreptul, nr. 8/1997;Search in Google Scholar

14. Vida I., Puterea executivă şi administraţia publică, Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1994.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo