1. bookVolume 20 (2017): Edition 34 (December 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2457-9017
Première parution
16 Apr 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Simion Bărnuţiu – Pioneer in the development of the law sciences and of the legal education in Romania

Publié en ligne: 09 Feb 2018
Volume & Edition: Volume 20 (2017) - Edition 34 (December 2017)
Pages: 52 - 63
Reçu: 01 Nov 2017
Accepté: 01 Dec 2017
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2457-9017
Première parution
16 Apr 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

1. Bariţiu, George, „Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani în urmă”, vol. III, Sibiu, 1891.Search in Google Scholar

2. Bărnuţiu Simion, „Dreptulu publicu alu Românilor, Iaşi 1867.Search in Google Scholar

3. Bărnuţiu, Simion, „Dreptulu naturale publicu”, Iaşi, 1879.Search in Google Scholar

4. Bărnuţiu Simion, „Dreptulu naturale privatu”, Iaşi, 1868.Search in Google Scholar

5. Bărnuţiu, Simion, „Pedagogia”, Iaşi. 1870.Search in Google Scholar

6. Bărnuţiu, Simion, „Psiholologia empirică şi Logica”, Iaşi, l871.Search in Google Scholar

7. Bogdan-Duică, G., “Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu”, Bucureşti: Cultura Naţională, 1924.Search in Google Scholar

8. Chindriş, Ioan, „Simion Bărnuţiu. Suveranitate naţională şi integrare europeană”, Cluj-Napoca: Imprimeria „Ardealul” Cluj, 1998.Search in Google Scholar

9. Goldiş, Vasile, „Simion Bărnuţiu”, în „Scrieri social-politice şi literare”, ediţie îngrijită de Mircea Popa şi Gheorghe Şora, Timişoare: Editura Facla, l976, pp. 258-260.Search in Google Scholar

10. Iorga, Nicolae, „Simion Bărnuţ”, în „Oameni cari au fost”, Bucureşti: Editura pentru Literarură, 1967, pp.197-199. 1911.Search in Google Scholar

11. Pandrea, Petre, „Filosofia politico-juridică a lui Simion Bărnuţiu”, Bucureşti: România Press, 2007.Search in Google Scholar

12. Pantazi, Radu, „Simion Bărnuţiu”, în „Istoria filosofiei româneşti”, ediţia a II-a, vol. I, Editura Academiei R.S.R., 1985, pp. 340 – 363.Search in Google Scholar

13. Pantazi, Radu, „Simion Bărnuţiu. Opera şi gândirea”, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1967.Search in Google Scholar

14. Plămădeală, Antonie, „Simion Bărnuţiu în epocă şi în vecii vecilor”, în „Dascăli de cuget şi simţire românească”, Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 1981, pp. 317-320.Search in Google Scholar

15. Roşca, D.D., „Europeanul Bărnuţiu”, în „Oameni şi climate”, Cluj, 1971, pp. 73-101.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo