1. bookVolume 63 (2017): Edition 1 (March 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2454-0358
Première parution
14 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The effects of Alginite fertilization on selected tree species seedlings performance on afforested agricultural lands

Publié en ligne: 13 Jun 2017
Volume & Edition: Volume 63 (2017) - Edition 1 (March 2017)
Pages: 48 - 56
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2454-0358
Première parution
14 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Anthelem, F., Grossi, J. L., Brun, J. J., Didier, L., 2001: Consequences of green alder expansion on vegetation changes and arthropod communities removal in the northern French Alps. Forest Ecology and Management, 145:57-65.10.1016/S0378-1127(00)00574-0Search in Google Scholar

Balcar, V., Kacálek, D., Kuneš, I., Dušek, D., 2011: Effect of soil liming on European beech (Fagus sylvatica L.) and sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) plantations. Folia Forestalia Polonica, series A - Forestry, 53:85-92.Search in Google Scholar

Barbeito, I., Dawes, M., Rixen, Ch., Senn, J., Bebi, P., 2012: Factors driving mortality and growth at tree line: a 30-year experiment of 92 000 conifers. Ecology, 93:389-401.10.1890/11-0384.122624320Search in Google Scholar

Bergmann, W., 1993: Ernährungstörungen bei Kulturpflanzen. Entstehung, visuelle und analytische Diagnose 3edn. Gustav Fisher Verlag, Jena.Search in Google Scholar

Ter Braak, C., J., F., Šmilauer, P., 2002: CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user’s guide: software for canonical community ordination (version 4.5), Microcomputer Power, Ithaca, New York.Search in Google Scholar

Campbell, J., Lobell, D., Genova, R., Field, C., 2008: The global potential of bioenergy on abandoned agriculture lands. Environmental Science & Technology, 242:5791-5794.10.1021/es800052w18754510Search in Google Scholar

Černý, Z., Lokvenc, T., Neruda, J., 1995: Zalesňování nelesních půd. Praha, Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství, 55 p.Search in Google Scholar

Ferreiro-Domínguez, N., Rigueiro-Rodríguez, A., Mosquera- Losada, M. R., 2011: Response to sewage sludge fertilisation in a Quercus rubra L. silvopastoral system: Soil, plant biodiversity and tree and pasture production. Agriculture, Ecosystems and Environment, 141:49-57.10.1016/j.agee.2011.02.009Search in Google Scholar

Gömöryová, E., Vass, D., Pichler, V., Gömöry, D., 2009: Effect of aginite amendment on microbial activity and soil water content in forest soils. Biologia, 64:585-588.10.2478/s11756-009-0081-zSearch in Google Scholar

Gruber, F., Nickl, L., 2000: Influence of a sand soil plough base on the growth of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). Allgemeine Forst und Jagdzeitung, 171:21-26.Search in Google Scholar

Hagen-Thorn, A., Armolaitis, K., Callesen, I., Stjernquist, I., 2004: Macronutrients in tree stems and foliage: a comparative study of six temperate species planted at the same stands. Annals of Forest Science 61:489-498.10.1051/forest:2004043Search in Google Scholar

Hatlapatková, L., Podrázský, V., Vacek, S., 2006: Výzkum v lesních porostech na bývalých zemědělských půdách v oblasti Deštného a Neratova v PLO 25 - Orlické hory. In: Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor. Sborník referátů KPL FLE ČZU v Praze, p. 15-24.Search in Google Scholar

Hatlapatková, L., Podrázský, V., 2011: Obnova vrstev nadložního humusu na zalesněných zemědělských půdách. Zprávy lesnického výzkumu, 56:228-234.Search in Google Scholar

Henebry, G. M., 2009: Carbon in idle croplands. Nature, 457:1089-1090.10.1038/4571089a19242461Search in Google Scholar

Huotari, N., Tillman-Sutela, E., Pasanen, J., Kubine, E., 2008: Ash-fertilization improves germination and early establishment of birch (Betula pubescens Ehrh.) seedings on a cut-away peatland. Forest Ecology and Management, 255:2870-2875.10.1016/j.foreco.2008.01.062Search in Google Scholar

Kádár, I., Ragályi, P., Murányi, A., Radimszky, L., Gajdó, A., 2015: Effect of Gérce alginit on the fertility of an acid sandy soil. Agrokémia és Talajtan, 64:437-452.10.1556/0088.2015.64.2.10Search in Google Scholar

Kacálek, D., Bartoš, J., 2002: Problematika zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků v České republice. Praha, FLD ČZU, p. 39-45.Search in Google Scholar

Kaplan, J., Krumhardt, K., Zimmermann, N., 2009: The prehistoric and preindustrial deforestation of Europe. Quaternary Science Reviews, 28:3016-3034.10.1016/j.quascirev.2009.09.028Search in Google Scholar

Kikamägi, K., Ots, K., Kuznetsova, T., Pototski, A., 2014: The growth and nutrients status of conifers on ashtreated cutaway peatland. Trees, 28:53-64.10.1007/s00468-013-0929-2Search in Google Scholar

Kulich, J., Valko, J., Obernauer, D., 2001: Perspective of exploitation of alginit in plant nutrition. Journal of Central European Agriculture, 2:3-4.Search in Google Scholar

Kuneš, I., Baláš, M., Špulák, O., Kacálek, D., Balcar, V., Šesták, J. et al., 2011: Stav výživy smrku ztepilého jako podklad pro zvážení potřeby přihnojení listnáčů a jedle vnášených do jehličnatých porostů. Zprávy lesnického výzkumu, 56:36-43.Search in Google Scholar

Kuneš, I., Balcar, V., Benešová, T., Baláš, M., Zadina, J., Zahradník, D. et al., 2009: Influence of pulverized limestone and amphibolite mixture on the growth performance of Alnus incana (L.) Moench plantation on an acidified mountain site. Journal of Forest Science, 55:469-476.10.17221/35/2009-JFSSearch in Google Scholar

Kuneš, I., Balcar, V., Čížek, M., 2004: Influence of amphibolite powder and Silvamix fertiliser on Norway spruce plantation in conditions of air polluted mountains. Journal of Forest Science, 50:366-373.10.17221/4663-JFSSearch in Google Scholar

Kupka, I., Prknová, H., Holubík, O., Tužinský, M., 2015: Účinek přípravků na bázi řas na ujímavost a odrůstání výsadeb lesních dřevin. Zprávy lesnického výzkumu, 60:24-28.Search in Google Scholar

Materna, J., 1963: Výživa a hnojení lesních porostů. Praha, STN, 227 p.Search in Google Scholar

Miltner, S., Kupka, I., 2016: Silvicultural potential of northern red oak and its regeneration - Review. Journal of Forest Science, 62:145-152.10.17221/115/2015-JFSSearch in Google Scholar

Ministerstvo zemědělství České republiky, 2015: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014. Praha, MZe ČR, 196 p.Search in Google Scholar

Mosquera-Losada, M. R., Rigueiro-Rodriguez, A., Ferreiro- Dominguez, N., 2012: Residual effect of lime and sewage sludge input on soil fertility and tree and pasture production in a Pinus radiata D. Don silvopastoral system established in a very acidic soil. Agriculture, Ecosystems and Environment, 161:165-173.10.1016/j.agee.2012.08.001Search in Google Scholar

Navroski, M. C., Araujo, M. M., Pereira, M. D., Fior, C. S., 2016: Influence of a water retaining polymer on the characteristics of a commercial substrate for the production of forest seedlings. Interciencia, 41:357-361.Search in Google Scholar

Pärn, H., Mandre, M., Tilk, M., 2009: Changes in the Growth of Silver Birch (Betula pendula Roth) and Black Alder (Alnus glutinosa [L.] Gaertn.) Seedlings on Peat Soil Fertilisation with Wood and Peat Ashes. Baltic forestry, 15:168-176.Search in Google Scholar

Podrázský, V., 1994: Liming of pine stands on sandy soils in the area of Týniště nad Orlicí (East Bohemia). In: Matějka, K. (ed.): Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. Lowland and submountain forests and monitoring of the forest status. Proceedings of the workshop. Kostelec nad Černými lesy, 5. - 7. 4. 1993. České Budějovice, Scientific Pedagogical Publishing, p. 202-212.Search in Google Scholar

Podrázský, V., Remeš, J., Ulbrichová, I., 2003: Biological and chemical amelioration effects on the localities degraded by bulldozer site preparartion in the Ore Mts. - Czech Republic. Journal of Forest Science, 49:141-147.10.17221/4689-JFSSearch in Google Scholar

Podrázský, V., Štěpáník, R., 2002: Vývoj půd na zalesněných zemědělských plochách - oblast LS Český Rudolec. Zprávy lesnického výzkumu, 47:53-56.Search in Google Scholar

Podrázský, V., Ulbrichová, I., Kuneš, I., Folk, P., 2004: Vliv olše zelené na stav lesních půd ve vyšších nadmořských výškách. Zprávy lesnického výzkumu, 49:29-31.Search in Google Scholar

Podrázský, V., 2006a: Fertilization as an ameliorative measure - examples of the research at the Faculty of Forestry and Environment CUA in Prague. Journal of Forest Science, 52:58-64.10.17221/10161-JFSSearch in Google Scholar

Podrázský, V., 2006b: Effect of controlled liming on the soil chemistry on the immission clear-cut. Journal of Forest Science, 52:28-34.10.17221/10157-JFSSearch in Google Scholar

Rigueiro-Rodríguez, A. A., Ferreiro-Domínguez, N., Mosquera-Losada, M. R., 2010: The effects of fertilization with anaerobic, composted and pelletized sewage sludge on soil, tree growth, pasture production and biodiversity in a silvopastoral system under ash (Fraxinus excelsior L.). Grass and Forage Science, 65:248-259.10.1111/j.1365-2494.2010.00743.xSearch in Google Scholar

Rowney, M., 2015: Broken Arbour: “The Ruined Cottage” and Deforestation. European Romantic Review, 26:719-741.10.1080/10509585.2015.1092085Search in Google Scholar

Scott, K. M., Snively, A. E. K., Landhäuser, S. M., Pinno, B. D., 2016: Nutrient loaded seedlings reduce the need for field fertilization and vegetation management on boreal forest reclamation sites. New Forest, 47:393-410.10.1007/s11056-015-9522-4Search in Google Scholar

Skaloš, J., Engstová, B., Trpáková, I., Šantrůčková, M., Podrázský, V., 2012: Long-term changes in forest cover 1780-2007 in central Bohemia, Czech Republic. European Journal of Forest Research, 131:871-884.10.1007/s10342-011-0560-ySearch in Google Scholar

Szabó, L. P., 2004: Characterization of alginite humic acid content. PERMEA 2003, Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries, Tatranské Matliare, 7.-11. 9. 2003, p. 85-91.10.1016/S0011-9164(04)90180-4Search in Google Scholar

Šindelář, J., Frýdl, J., 2006: Hlavní směry a cíle aktivit spojených se zalesňováním nelesních půd v České republice. Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor. Kostelec nad Černými lesy, 17. 1. 2006, Praha, ČZU a Jíloviště-Strnady, VÚLHM - VS Opočno: 33-38.Search in Google Scholar

Špulák, O., 2006: Příspěvek k historii zalesňování zemědělských půd v České republice. In: Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor. Sborník referátů, p. 15-24.Search in Google Scholar

Špulák, O., Kacálek, D., 2011: Historie zalesňování nelesních půd na území ČR. Zprávy lesnického výzkumu, 56:49-57.Search in Google Scholar

Šrámek, V., Lomský, B., Novotný, R., 2009: Hodnocení obsahu a zásoby živin v lesních porostech - literární přehled. Zprávy lesnického výzkumu, 54:307-315.Search in Google Scholar

Truparová, S., Kulhavý, J., 2011: Výživa smrkových porostů na vápněných plochách s různou intenzitou probírkového zásahu v Moravskoslezských Beskydech. Zprávy lesnického výzkumu, 56:178-188.Search in Google Scholar

Tužinský, M., Kupka, I., Podrázský, V., Prknová, H., 2015: Influence of the mineral rock alginite on survival rate and rate-growth of selected tree species on agricultural land. Journal of Forest Science, 61:399-405.10.17221/11/2015-JFSSearch in Google Scholar

Vacek, S., Podrázský, V., Hejcman, M., Remeš, J., 2006: Effect of Mg fertilization on yellowing disease of Norway spruce at higher elevations of the Šumava Mts., Czech Republic. Journal of Forest Science, 52:474-481.10.17221/4528-JFSSearch in Google Scholar

Vacek, S., Hejcman, M., Semelová, V., Remeš, J., Podrázský, V., 2009: Effect of soil chemical properties on growth, foliation and nutrition of Norway spruce stand affected by yellowing in the Bohemian Forest Mts., Czech Republic. European Journal of Forest Research, 128:367-375.10.1007/s10342-009-0272-8Search in Google Scholar

Vacek, S., Hejcman, M., 2012: Natural layering, foliation, fertility and plant species composition of a Fagus sylvatica stand above the alpine timberline in the Giant (Krkonoše) Mts., Czech Republic. European Journal of Forest Research, 131:799-810.10.1007/s10342-011-0553-xSearch in Google Scholar

Vacek, S., Hejcmanová, P., Hejcman, M., 2012: Vegetative reproduction of Picea abies by artificial layering at the ecotone of the alpine timberline in the Giant (Krkonoše) Mountains, Czech Republic. Forest Ecology and Management, 263:199-207.10.1016/j.foreco.2011.09.037Search in Google Scholar

Vacek, S., Vacek, Z., Bulušek, D., Putalová, T., Sarginci, M., Schwarz, O. et al., 2015: European Ash (Fraxinus excelsior L.) dieback: Disintegrating Forest in the Mountains Protected areas, Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 132:203-222.Search in Google Scholar

Vacek, Z., Vacek, S., Podrázský, V., Král, J., Bulušek, D., Putalová, T. et al., 2016: Structural diversity and production of alder stands on former agricultural land at high altitudes. Dendrobiology, 75:31-44.10.12657/denbio.075.004Search in Google Scholar

Vass, D., Konečný, V., Elečko, M., Milička, J., Snopková, P., Šucha, V. et al., 1997: Alginit - Nový zdroj slovenského nerudného surovinového potenciálu (ložisko Pinciná). Mineralia Slovaca, 29:1-39.Search in Google Scholar

Vass, D., Konečný, V., Elečko, M., Kozáč, J., Molnár, J., Zakovič, M., 1998: Ložisko diatomitu v bazaltovom mare pri Jelšovci a možnosti jeho využitia. Mineralia Slovaca, 30:333-356.10.1111/1467-8330.00083Search in Google Scholar

Williams, M., 2000: Dark ages and dark areas: global deforestation in the deep past. Journal of Historical Geography, 26:28-46.10.1006/jhge.1999.0189Search in Google Scholar

Yang, A. R., Hwang, J., Cho, M. S., Son, Y., 2016: The effect on fertilization on early growth of konara oak and Japanese zelkova seedlings planted in a harvested pitch pine plantation. Journal of Forestry Research, 27: 863-870.10.1007/s11676-016-0210-9Search in Google Scholar

Zbíral, J., 2001: Porovnání extrakčních postupů pro stanovení základních živin v půdách ČR. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 205 p.Search in Google Scholar

Czech Hydrometeorological Institute Prague Kbely, available online from: www.in-pocasi.czSearch in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo