1. bookVolume 13 (2017): Edition 1 (November 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-3454
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Control Premium and Minority Discounts in Polish Business Valuation Practices – Evidence from Research

Publié en ligne: 16 Feb 2018
Volume & Edition: Volume 13 (2017) - Edition 1 (November 2017)
Pages: 1 - 14
Reçu: 18 Mar 2015
Accepté: 02 Jan 2017
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-3454
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Barclay, M., Holderness, C.G. (1991), Negotiated Block Trades and Corporate Control. The Journal of Finance, Vol. 25, 861-78.10.1111/j.1540-6261.1991.tb03769.xOuvrir le DOISearch in Google Scholar

Byrka-Kita, K., Czerwiński, M. (2013), Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym. Ekonomista, nr 1, 127-153.Search in Google Scholar

Cornell, D. (1999), Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Warsaw: Liber.Search in Google Scholar

Dyck, A., Zingales, L. (2004), Private Benefits of Control: An International Comparison. The Journal of Finance, Vol. 59, No 2, 537-600.Search in Google Scholar

Jackowicz, K., Mielcarz, P. (2009), Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 2002-2008. In: Zeszyty Naukowe Nr 549, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 39. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Search in Google Scholar

Jaki, A. (2006), Wycena przedsiębiorstw. Przesłanki, procedury, metody. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.Search in Google Scholar

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. (1999), Corporate Ownership around the World. Journal of Finance, Vol. 54, No. 2, 471-517.10.1111/0022-1082.00115Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Lewandowski, M., Kamiński, M., Kulpa, N., Olechowski, W., Rybacki, R., Strysik, J., Steindel, M. (2001), Fuzje i przejęcia na tle tendencji światowych. Warsaw: WIG-Press.Search in Google Scholar

Patena, W. (2011), Company Valuation. How to Deal with a Range of Values?, Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, vol. 7, nr 3, 75-84.Search in Google Scholar

Meeker, B.L., Joy, O. (1980), Price Premiums for Controlling Shares of Closely Held Bank Stock. Journal of Business, Vol. 53, No. 3, 297-314.Search in Google Scholar

Pratt, S.P. (2006), The Legal Context Often Determines Meaning of Value, in: The Best of Shannon Pratt. BVR.Search in Google Scholar

Pratt, S.P. (2005). The Market Approach to Valuing Businesses. New York: John Wiley and Sons.Search in Google Scholar

Regulation of the Council of Ministers of 30 May 2011 on the company analysis carried out before the shares held by the Treasury are offered for sale (Journal of Laws (Dz.U.) 2011 No. 114 item 663, as amended).Search in Google Scholar

Szymański, P. (2011), Standardy wyceny biznesowej (wyceny przedsiębiorstw i kapitału własnego) na świecie a przeszły polski standard wyceny biznesowej. In: B. Bernaś, A. Kopiński (Eds.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Search in Google Scholar

Szymański, P. (2009), Standardy wyceny biznesowej w wybranych krajach – implikacje dla Polski. In: B. Bernaś (Ed.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Search in Google Scholar

Szymański, P. (2008), Standardy wyceny przedsiębiorstw. In: D. Zarzecki (Ed.), Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 520. Szczecin: Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca SA.Search in Google Scholar

Trojanowski, G. (2008), Equity Block Transfers in Transition Economies: Evidence from Poland. Economic Systems, Vol. 32, No. 3, September 2008, 217-238.Search in Google Scholar

Walczak, T. (1999), Zasady projektowania i realizacji badań statystycznych. Warsaw: Central Statistical Office.Search in Google Scholar

Zarzecki, D. (2009), Formalne aspekty wyceny przedsiębiorstw - zarys problemu, In: A. Bielawska, L. Dorozik, J. Iwin-Garzyńska (Eds.), Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 549, Ekonomiczne Problemy Usług nr 39. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.10.33141/po.2009.09.09Search in Google Scholar

Zarzecki, D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw. Warsaw: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.Search in Google Scholar

Zarzecki, D. (2010), O standardach wyceny przedsiębiorstw. Zarys problemu. In: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha (Eds.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo