1. bookVolume 35 (2016): Edition 2 (June 2016)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1337-947X
Première parution
24 Aug 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The bioindication importance of the Carabidae communities of Veporské vrchy and Juhoslovanská kotlina

Publié en ligne: 28 May 2016
Volume & Edition: Volume 35 (2016) - Edition 2 (June 2016)
Pages: 126 - 135
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1337-947X
Première parution
24 Aug 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Balthasar, V., Bouček, Z., Günther, V., Šedivý, J. & Pelikán J. (1957). Klíč zvířeny ČSR. Praha: Československá akademie věd.Search in Google Scholar

Baranová, B. & Jászay T. (2010). K poznaniu epigeickej fauny chrobákov (Coleoptera) Jedľobučín Čergovského pohoria. Folia Faunistica Slovaca, 15(13), 105–117.Search in Google Scholar

Buchar, J. (1893). Klasifikace druhu pavouči zvířeny Čech jako pomůcka k bioindikaci kvality životního prostredí. Fauna Bohemiae Septentrionalis, 8, 119–135.Search in Google Scholar

Burgio, G., Campanelli, G., Leteo, F., Ramilli, F., Depalo, L., Fabbri, R. & Sgolastra F. (2015). Ecological sustainability of an organic four-year vegetable rotation system: Carabids and other soil arthropods as bioindicators. Agroecology and Sustainable Food Systems, 39(3), 295−316. DOI: 10.1080/21683565.2014.981910.10.1080/21683565.2014.981910Search in Google Scholar

Finch, O.D. (2005). Evaluation of mature conifer plantations as secondary habitat for epigaeic forest arthropods (Coleoptera: Carabidae; Aranae). For. Ecol. Manag., 204, 23−36. DOI: 10.1016/j.foreco.2004.07.071.10.1016/j.foreco.2004.07.071Search in Google Scholar

Franc, V. (1995). On beetles (Coleoptera) of Cerová vrchovina mts. With special referrence to bioindicatively significant species (in Slovak). In A. Krištín & K. Gaálová (Eds.), Rimava 1995 (pp. 52−70). Banská Bystrica: SAŽP.Search in Google Scholar

Franc, V. (2002). Beetles (Coleoptera) of the Veľká Fatra Mts with special reference to bioindicatively significant species. Matthias Belivs University Proceedings, 2(Suppl. 1), 165−177.Search in Google Scholar

Freedman, B., Zelazny, V., Beaudette, D., Fleming, T., Johnson, G., Flemming, S., Gerrow, J.S., Forbes, G. & Woodley S. (1996). Biodiversity implications of changes in the quantity of dead organic matter in managed forests. Environ. Rev., 4, 238−265. DOI: 10.1139/a96-013.10.1139/a96-013Search in Google Scholar

Hammer, Ø. (2015). Past paleontological statistics version 3.05. Reference manual (CD). University of Oslo: Natural History Museum.Search in Google Scholar

Halpern, C.B., McKenzie, D., Evans, S.A. & Maguire D.A. (2005). Initial responses of forest understories to varying levels and patterns of green-tree retention. Ecol. Appl., 15, 175−195. DOI: 10.1890/03-6000.10.1890/03-6000Search in Google Scholar

Holecová, M. & Franc V. (2001). Red list of plants and animals of Slovakia nature conservation (in Slovak). Ochrana Prírody, 20 (Suppl.), 111−128.Search in Google Scholar

Hulcr, J. & Mccoy N. (2015). Catching beetles. http://www.ambrosiasymbiosis.org/ambrosia-beetles/catching-beetles/.Search in Google Scholar

Hůrka, K. & Šustek Z. (1995). Coleoptera: Caraboidea. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. Biol., 93, 349−365.Search in Google Scholar

Hůrka, K. (1996). Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Zlín: Kabourek.Search in Google Scholar

Igondová, E. & Majzlan O. (2015). Assemblages of ground beetles (Carabidae, Coleoptera) in peatland habitat, surrounding dry pine forests and meadows. Folia Oecologica, 42(1), 21−28.Search in Google Scholar

Kalivoda, H., Petrovič, F., Kalivodová, E. & Kürthy A. (2010). Influence of the landscape structure on the butterfly (Lepidoptera, Hesperioidea and Papilionoidea) and bird (Aves) taxocoenoses in Veľke Levare (SW Slovakia). Ekológia (Bratislava), 29(4), 337−359. DOI: 10.4149/ekol_2010_04_337.10.4149/ekol_2010_04_337Search in Google Scholar

Kleinert, J. (1985). Contribution to the knowledge of ground beetles Coleoptera: Carabidae in the protected territory Muránska Planina (in Slovak). Ochrana Prírody, 6, 282−292.Search in Google Scholar

Losos, B., Gulička, J., Jellák, J. & Pelikán J. (1984). Ekologie živočichů. Praha: SPN.Search in Google Scholar

Lövei, G. & Sunderland K. (1996). Ecology and behavior of ground beetles (Coleoptera: Carabidae). Annu. Rev. Entomol., 41, 231−256. DOI: 10.1146/annurev.en.41.010196.001311.10.1146/annurev.en.41.010196.00131115012329Search in Google Scholar

Majzlan, O. (1999). Chrobáky (Coleoptera) v okolí priemyselného centra hlinikárne Žiar nad Hronom. Folia Faunistica Slovaca, 4, 111−120.Search in Google Scholar

Majzlan, O. (2010). Obraz fauny chrobákov (Coleoptera) v PR Suché doly (NP Muránska planina). Naturae Tutela, 14(1), 15−27.Search in Google Scholar

Nietupski, M., Kosewska, A., Markuszewski, B. & Sądej W. (2015). Soil management system in hazelnut groves (Corylus sp.) versus the presence of ground beetles (Coleoptera: Carabidae). J. Plant Prot. Res., 55(1), 26–34.Search in Google Scholar

Novák, K., Balát, F., Bartoš, E., Bouček, Z., Daniel, M., Dlabola, J., Doskočil, J., Holman, J., Hrbáček, Jagemann, E., Kunst, M., Landa, V., Lang, J., Mařan, J., Miller, F., Nosek, J., Novák, K., Obenberger, J., Obr, S., Pelikán, J., Raušer, J., Rosický, B., Rusek, J., Schwarz, J., Skuhravý, V., Slouková, M., Šilhavý, V., Štys, P., Teyrovský, V., Vondráček, K., Zahradník, J. & Zelenský J. (1969). Metódy sběru a preparace hmyzu. Praha: Academia.Search in Google Scholar

Porhajašová, J., Petřvalský, V., Urminská, J., Noskovič, J. & Molnárová J. (2008). The evaluation of bioindicators abilities of selected zoocoenosis (Carabidae, Coleoptera) in dependence on different farming systems (in Slovak). In Environmental protection and food safety in crop production (pp. 262−266). Debrecen.Search in Google Scholar

Porhajašová, J. & Šustek Z. (2011). Priestorová štruktúra spoločenstiev bezstavovcov s dôrazom na čeľaď Carabidae v prírodnej rezervácii Žitavský luh. Nitra: SPU.Search in Google Scholar

Ružičková, H., Halada, Ľ., Jedlička, L. & Kalivodová E. (1996). Biotopy Slovenska. Bratislava: ÚKE SAV.Search in Google Scholar

StatSoft, Inc. (2009). STATISTICA (data analysis software system), version 9.0. www.statsoft.com.Search in Google Scholar

Šteffek, J., Gallay, I., Gallayová, Z., Kunca, V., Lepeška, T., Olah, B., Škvareninová, J., Ujházyová, M., Wiezik, M. & Križanová Z. (2008). Krajinnoekologický výskum. Zvolen: TU.Search in Google Scholar

Ter Brak, C.J.F., Šmilauer, P. (2002). CANOCO Reference Manual and User's Guide to Canoco and CanoDraw for Windows User’s Guide: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). Ithaca NY: Microcomputer Power.Search in Google Scholar

Topping, Ch., Craig, P., Jong, F., Klein, M., Laskowski, R., Manachini, B., Pieper, S., Smith, R., Sousa, J., Streissl, F., Swarowsky, K., Tiktak, A. & Linden T. (2015). Towards a landscape scale management of pesticides: ERA using changes in modelled occupancy and abundance to assess long-term population impacts of pesticides. Sci. Total Environ., 537(15), 159–169. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.07.152.10.1016/j.scitotenv.2015.07.15226318547Search in Google Scholar

Vician, V., Stašiov, S., Kočík, K. & Hazuchová L. (2007). Štruktúra chrobákov (Coleoptera, Carabidae) na rôzne obhospodarovaných poľnohospodárskych plochách. In D. Daniš (Ed.), Vplyv foriem obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny na základné zložky agroekosystémov vo vzťahu k optimalizácii využívania krajiny (pp. 67−77). Poníky.Search in Google Scholar

Vician, V., Stašiov, S., Kočík, K. & Hazuchová L. (2008). Vplyv rôzneho poľnohospodárskeho manažmentu na spoločenstvá chrobákov (Coleoptera, Carabidae) v Podpoľaní. In T. Benčať, P. Jančura & D. Daniš (Eds.), Vybrané problémy krajiny podhorských a horských oblastí (pp. 93−107). Poníky.Search in Google Scholar

Vician, V., Stašiov, S., Kočík, K. & Hazuchová L. (2010). Carabidae (Coleoptera) structure on variously managed agricultural land of Podpoľanie area (in Slovak). Acta Facultatis Ecologiae, 22, 133–146.Search in Google Scholar

Vician, V., Stašiov, S., Kočík, K. & Hazuchová L. (2011). Structure of the Carabids (Coleoptera: Carabidae) associations on variously managed agricultural land of Podpoľanie area and their bioindication (in Slovak). Acta Facultatis Ecologiae, 24−25, 123–131.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo