1. bookVolume 23 (2019): Edition 1 (March 2019)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Prediction of Pre-Compression Stress of Soil with Uniaxial Test

Publié en ligne: 13 May 2019
Volume & Edition: Volume 23 (2019) - Edition 1 (March 2019)
Pages: 95 - 103
Reçu: 01 Jan 2019
Accepté: 01 Mar 2019
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

Aragón, A., García, M.G., Filgueira, R.R., Pachepsky, Ya.A. (2000). Maximum compactibility of Argentine soils from the Proctor test; The relationship with organic carbon and water content. Soil & Tillage Research, 56, 197-204.10.1016/S0167-1987(00)00144-6Search in Google Scholar

Błażejczak, D. (2010). Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych. Wyd. ZUT w Szczecinie. ISBN 978-83-7663-050-2.Search in Google Scholar

Błażejczak, D., Śnieg, K., Słowik, M. (2018). Comparison of Proctor and uniaxial compression tests for selected soils. Agricultural Engineering, Vol. 22, No 1, 5-13, DOI: 10.1515/agriceng-2018-0001.10.1515/agriceng-2018-0001Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Błażejczak, D., Dawidowski, J.B. (2013). Problem wykorzystania gęstości objętościowej gleby w ocenie jej zagęszczenia. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 58(1), 17-20.Search in Google Scholar

Filipovic, D., Kovacev, I., Copec, K., Fabijanic, G., Kosutic, S., Husnjak, S. (2016). Effect of tractor bias-ply tyre inflation pressure on stress distribution in silty loam soil. Soil & Water Reseach, 11 (3), 190-195.10.17221/124/2015-SWRSearch in Google Scholar

Horn, R., Fleige, H. (2003). A method for assesing the impact of load on mechanical stability and on physical properties of soils. Soil & Tillage Research, 73, 89-99.10.1016/S0167-1987(03)00102-8Search in Google Scholar

Horn, R., Lebert, M. (1994). Soil Compactability and Compressibility. In: Soil Compaction in Crop Production, Soane B.D. and Ouwerkerk (Eds.), Elsevier Science B.V. 45-66. ISBN: 9780444882868.Search in Google Scholar

Jurga, J. (2009). The verification of mathematical model designed to determining the area of the contact surface as well as unit pressure exerted onto soil by wheels of the agricultural vehicles. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 54(1), 83-88.Search in Google Scholar

Komornicki, T., Zasoński, S. (1965). Powtarzalność wyników oznaczeń niektórych właściwości fizycznych gleb. Roczniki Gleboznawcze, T. XV, z. 2. PWN Warszawa, 315-330.Search in Google Scholar

Krasowicz, S., Oleszek, W., Horabik, J., Dębicki, R., Jankowiak, J., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J. (2011). Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7, 43-58.Search in Google Scholar

Kumar, D., Bansal, M. L., Phogat, V. K. (2009). Compactability in relation to texture and organic matter content of alluvial soils. Indian Journal of Agricultural Research, 43(3), 180-186.Search in Google Scholar

Nawaz, M., F., Bourrié, G., Trolard, F. (2013). Soil compaction impact and modelling. A review. Agronomy for Sustainable Development, 33, 291-309.10.1007/s13593-011-0071-8Search in Google Scholar

Nhantumbo, A. B. J. C., Cambule, A. H. (2006). Bulk density by Proctor test as a function of texture for agricultural soils in Maputo province of Mozambique. Soil & Tillage Research, 87, 231-239.10.1016/j.still.2005.04.001Search in Google Scholar

PN-88/B-04481 (1988). Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.Search in Google Scholar

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (2009). Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze, 60(2), 5-16.Search in Google Scholar

Pytka, J. (2005): Effects of repeated rolling of agricultural tractors on soil stress and deformation state in sand and loess. Soil & Tillage Research, 82, 77-88.10.1016/j.still.2004.06.005Search in Google Scholar

Szeptycki, A. (2003). Wpływ ciężkich maszyn rolniczych na fizykomechaniczne właściwości gleby. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, Vol. 48(3), 5-9.Search in Google Scholar

Śnieg, K., Błażejczak, D. (2017). Evaluation of subsoil compaction of plastic soils. Agricultural Engineer-ing, Vol 21, No 1, 85-94.10.1515/agriceng-2017-0009Search in Google Scholar

Śnieg, K., Błażejczak, D., Słowik, M. (2018). Predicting unit pressure indispendable for generation of specific compaction of a soil sample. Agricultural Engineering, Vol 22, No 3, 85-92, DOI: 10.1515/agriceng-2018-0030.10.1515/agriceng-2018-0030Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Tarkiewicz, S., Nosalewicz, A. (2005). Effect of organic carbon content on the compactibility and penetration resistance of two soils formed from loess. International Agrophysics, 19, 345-350.Search in Google Scholar

Van den Akker, J. J. H., Arvidsson, J., Horn, R. (2003). Introduction to the special issue on experiences with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Union. Soil & Till-age Research, 73, 1-8.10.1016/S0167-1987(03)00094-1Search in Google Scholar

Wagner, L. E., Ambe, N. M., Ding, D. (1994). Estimating a Proctor Density Curve from Intrinsic Soil Properties. Transactions of the ASAE, Vol. 37(4), 1121-1125.10.13031/2013.28185Search in Google Scholar

Walczyk, M. (1995). Wybrane techniczne i technologiczne aspekty ugniatania gleb rolniczych agregatami ciągnikowymi. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Rozpr. 202, ISSN 1233-4189.Search in Google Scholar

Wojtasik, M. (1995). Gęstość naturalna gleb mineralnych. Wydawnictwo Uczelniane WSP Bydgoszcz, pp. 120. ISBN 83-7096-076-6.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD