1. bookVolume 21 (2017): Edition 2 (July 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Technological Preconditions in Dairy Farms

Publié en ligne: 26 Jun 2017
Volume & Edition: Volume 21 (2017) - Edition 2 (July 2017)
Pages: 59 - 68
Reçu: 01 Feb 2017
Accepté: 01 Apr 2017
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

Borusiewicz, A., Drożyner, P., Marczuk, T. (2015). Zmiany stanu wyposażenia gospodarstw rolnych w środki mechanizacji stosowane w produkcji mleka. Problemy Inżynierii Rolniczej, 23(1), 69-77.Search in Google Scholar

Butler, D., Holloway, L., Bear, Ch. (2013). The impact of technological change in dairy farming: robotic milking systems and the changing rol of the stockperson. Journal of the Royal Agricultural Society of England, 173, 1-6.Search in Google Scholar

Chabuz, W. (2013). Efektywność chowu bydła i produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących rasy lokalne i wysokoprodukcyjne z uwzględnieniem systemu utrzymania. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, (2), 9-21.Search in Google Scholar

Daniel, Z., Mastyj, A. (2005). Analiza struktury pracy dojarza podczas doju krów. Inżynieria Rolnicza, 6, 97-103.Search in Google Scholar

Fiedorowicz, G., Mazur, K. (2011). Mikroklimat pomieszczeń w oborach wolnostanowiskowych w okresie wiosenno-letnim, cz. I. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 123-134.Search in Google Scholar

Fiedorowicz, G., Romaniuk, W., Wardal, W. (2011). Metoda oceny ekonomiczno-technologicznej rozwiązań ciągu funkcjonalnego usuwania i magazynowania nawozu naturalnego z obór. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 105-116.Search in Google Scholar

Gal, T., Nagy, L., David, L., Vasa, L., Balogh, P. (2013). Technology planning system as a decision support tool for dairy farms in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica, 10(8), 231-244.Search in Google Scholar

Gancarz, F. (2010). Koszty wyposażenia i eksploatacji linii do przygotowywania i zadawania pasz w różnych systemach żywienia krów. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 85-93.Search in Google Scholar

Głowacka-Wołoszyn, R., Winnicki, S., Jugowar, J.L. (2010). Krotność doju krów z zastosowaniem robota VMS firmy DeLaval. Nauka Przyroda Technologie, 4, 1-8.Search in Google Scholar

Kamphuis, C., Steeneveld, W. (2016). Precision dairy farming 2016. Conference Proceedings, ISBN 978-90-8686-283-2.Search in Google Scholar

Khanal, A. R., Gillespie, J., MacDonald, J. (2010). Adoption of technology, management practices and production systems in US milk production. Journal of Dairy Science, 93(12), 6012-6022.10.3168/jds.2010-342521094776Search in Google Scholar

Kupczyk, A., Gaworski, M. (2006). Analiza wskaźników technicznego wyposażenia gospodarstw mlecznych w Polsce. Inżynieria Rolnicza, 3, 211-216.Search in Google Scholar

Lipiński, M. (2009). Trendy rozwojowe konstrukcji maszyn przeznaczonych dla obór mlecznych. Prace i Materiały Zootechniczne, 67, 37-150.Search in Google Scholar

Litwińczuk, Z., Grodzki, H. (2014). Stan hodowli i chowu bydła w Polsce oraz czynniki warunkujące rozwój tego sektora. Przegląd hodowlany, 6, 453-460.Search in Google Scholar

Marczuk, A. (2010). Dobór środków technicznych do zadawania pasz w obiektach inwentarskich dla bydła. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 119-125.Search in Google Scholar

Malaga-Toboła, U. (2012). Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw ekologicznych ukierunkowanych na produkcję mleka. Inżynieria Rolnicza, 2(137), 185-192.Search in Google Scholar

Romaniuk, W. (2010). Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 121-128.Search in Google Scholar

Ziętara, W. (2007). Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów. Roczniki Nauk Rolniczych, G – Ekonomika Rolnictwa, t. 93, z. 2, 27-36.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD