1. bookVolume 21 (2017): Edition 1 (March 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Evaluation of Subsoil Compaction of Plastic Soils

Publié en ligne: 06 Apr 2017
Volume & Edition: Volume 21 (2017) - Edition 1 (March 2017)
Pages: 85 - 94
Reçu: 01 Oct 2016
Accepté: 01 Nov 2016
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

Aragón, A., García, M.G., Filgueira, R.R., Pachepsky, Ya.A. (2000). Maximum compactibility of Argentine soils from the Proctor test; The relationship with organic carbon and water content. Soil and Tillage Research, 56, 197-204.10.1016/S0167-1987(00)00144-6Search in Google Scholar

Barzegar, A.R., Asoodar, M. A., Ansari, M. (2000). Effectiveness of sugarcane residue incorporation at different water contents and the Proctor compaction loads in reducing soil compactibility. Soil & Tillage Research, 57, 167-172.10.1016/S0167-1987(00)00158-6Search in Google Scholar

Błażejczak, D. (2010). Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych. Wyd. ZUT w Szczecinie. ISBN 978-83-7663-050-2.Search in Google Scholar

Błażejczak, D., Dawidowski, J.B. (2013). Problem wykorzystania gęstości objętościowej gleby w ocenie jej zagęszczenia. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 58(1), 17-20.Search in Google Scholar

Carter, M. R. (1990). Relative measures of soil bulk density to characterize compaction in tillage studies on fine sandy loams. Canadian Journal of Soil Science, 70, 425-433.10.4141/cjss90-042Search in Google Scholar

Dobrzański B. Zawadzki S. (red.), (1993): Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, ISBN 83-09-00083-9.Search in Google Scholar

Gregorich, E. G., Carter, M.R. (1997). Soil quality for crop production and ecosystem health. Developments in soil science 25. Elsevier, Amsterdam, ISBN 0-444-86661-5.Search in Google Scholar

Hakansson, I., Lipiec, J. (2000). A revive of the usefulness of relative bulk density values in studies of soil structure and compaction. Soil and Tillage Research, 53, 71-85.10.1016/S0167-1987(99)00095-1Search in Google Scholar

Iancu, M. (2001). Technique for Reducing Subsoil Compaction of Pedogenetic Origin. Proceedings of the 3rd INCO Copernicus Workshop on Subsoil Compaction, Busteni-Romania, June 14-18, 2001, 437-451.Search in Google Scholar

Jones, R. J. A., Spoor, G., Thomasson A. J. (2003). Vulnerability of subsoil in Europe to compaction: a preliminary analysis. Soil & Tillage Research, 73, 131-143.10.1016/S0167-1987(03)00106-5Search in Google Scholar

Komornicki, T., Zasoński, S. (1965). Powtarzalność wyników oznaczeń niektórych właściwości fizycznych gleb. Roczniki Gleboznawcze, T. XV, z. 2. PWN Warszawa, 315-330.Search in Google Scholar

Krasowicz, S., Oleszek, W., Horabik, J., Dębicki, R., Jankowiak, J., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J. (2011). Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7, 43-58.Search in Google Scholar

Kumar D., Bansal M. L., Phogat V. K. (2009). Compactability in relation to texture and organic matter content of alluvial soils. Indian Journal of Agricultural Research,43(3), 180-186.Search in Google Scholar

PN-88/B-04481 (1988). Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.Search in Google Scholar

Soane, B.D., Blackwell, P.S., Dickson, J.W., Painter, D.J., (1980/1981). Compaction by agricultural vehicles: a review. I. Soil and wheel characteristics. Soil & Tillage Research. 23, 207-237.10.1016/0167-1987(80)90026-4Search in Google Scholar

Szeptycki, A. (2003). Wpływ ciężkich maszyn rolniczych na fizykomechaniczne właściwości gleby. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, 48(2), 38-42.Search in Google Scholar

Van den Akker, J. J. H., Arvidsson, J., Horn, R. (2003). Introduction to the special issue on experiences with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Union. Soil & Tillage Research, 73, 1-8.10.1016/S0167-1987(03)00094-1Search in Google Scholar

Wagner, L. E., Ambe, N. M., Ding D. (1994). Estimating a Proctor Density Curve from Intrinsic Soil Properties. Transactions of the ASAE, 37(4), 1121-1125.10.13031/2013.28185Search in Google Scholar

Wojtasik, M. (1995). Gęstość naturalna gleb mineralnych. WSP Bydgoszcz. ISBN 83-7096-076-6. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo