1. bookVolumen 5 (2012): Edición 2 (November 2012)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1805-4196
ISSN
1805-4196
Primera edición
20 Jun 2008
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

A Swamp and a Wetland – Two Faces of Wilderness

Publicado en línea: 23 Nov 2012
Volumen & Edición: Volumen 5 (2012) - Edición 2 (November 2012)
Páginas: 72 - 83
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1805-4196
ISSN
1805-4196
Primera edición
20 Jun 2008
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Eder, K. (1996). The Social Construction of Nature. London: Sage Publications.Search in Google Scholar

Fine, G. A. (1998). Morel tales. The culture of mushrooming. Cambridge-London: Harvard university press.10.4159/9780674036857Search in Google Scholar

Hillman, J. (1979). The dream and the unterworld. New York: Harper&Row.Search in Google Scholar

Huünnerkopf, R. (1927). Sumpf. In Krayer, E. H., Stäubli, H. B. (eds.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens (pp. 603-604). Berlin-Leipzig: W. de Gruyter.Search in Google Scholar

Hudec, K., Husák, Š., Janda J. & Pellantová, J. eds. (1995). Mokřady České republiky - přehled vodních a mokřadních biotopů ČR. Upravený dotisk 2. verze. Třeboň: Český ramsarský výbor.Search in Google Scholar

Jorgensen, D. L. (1989). Participant observation. London: Sage.10.4135/9781412985376Search in Google Scholar

Justoň, Z. Nakonečný M. (1996). Mýtus. In Velký sociologický slovník (pp. 657-685). Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Keller, J., Gál, F. & Frič, P. (1996). Hodnoty pro budoucnost. Praha: G plus G.Search in Google Scholar

Klvač, P. (2006). So it used to be in times long gone. Legends, tales and stories of yore from Drnovice. Drnovice: Drnka.Search in Google Scholar

Lych, K. (1960). The image of the city. Massachusetts-Cambridge-London: The MIT Press.Search in Google Scholar

Matoušek, V., Sýkorová, I. (1998). Společnost a kultura ve světle archeologie. Příspěvek k diskusi o předmětu, prostředcích a metodě archeologického výzkumu. Archeologické rozhledy, 50, pp. 746-771.Search in Google Scholar

Matoušek, V. (2000). Graffiti ve světle archeologie. Příspěvek k diskusi o archeologii současnosti. Cargo, 1, pp. 4-15.Search in Google Scholar

Musil, L. (1999). Těžba uhlí, problém prostředí, modernita. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Rathje, W. L. (1974). The Garbage Project. Archaeology, 27, pp. 236-241.Search in Google Scholar

Norberg-Schulz, Ch. (1979). Genius loci. London: Academy Editions.Search in Google Scholar

Šůlová, K. (2000). Bude zánik tradiční krajiny katastrofou? In T. Hájek, K. Jech (eds.), Kulturní krajina. Aneb proč ji chránit? (pp. 95-97). Praha: Ministerstvo životního prostředí.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo