1. bookVolumen 27 (2012): Edición 1 (January 2012)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2256-0939
ISSN
1407-4427
Primera edición
30 Aug 2012
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Risk Identification and Estimation in Wood Branch

Publicado en línea: 30 Aug 2012
Volumen & Edición: Volumen 27 (2012) - Edición 1 (January 2012)
Páginas: 22 - 34
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2256-0939
ISSN
1407-4427
Primera edición
30 Aug 2012
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Blija, A. (2005). Risku analīzes un kontroles informācijas sistēmas sabiedriskajos ēdināšanas uzņēmumos. In P. Rivža & K. Špogis (Eds.), Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā (pp. 303-319). Jelgava: LLU, RTU DITF.Search in Google Scholar

Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A., & Nesbitt, C. J. (1986). Risk theory. USA: The Society of Actuaries.Search in Google Scholar

Butler, C. (1998). Mastering Value at Risk: A Step-by-step Guide to Understanding and Applying VaR (Market ed.). Financial Times/Prentice Hall.Search in Google Scholar

Chong, Y. Y., & Brown, E. M. (2000). Managing Project Risk. UK: Pearson Education Ltd.Search in Google Scholar

Dowd, K. (1998). Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management. England: John Wiley & Son Ltd.Search in Google Scholar

FAO/WHO. (2002). Global Forum of Food Safety Regulations. Rome: FAO.Search in Google Scholar

Flynn, J. (2000). HACCP 2000. London: International Thomson Business Press.Search in Google Scholar

Glyn, A. Holton (2003). Value-at-Risk: Theory and Practice. USA: Academic Press.Search in Google Scholar

Goša, Z. (2002). Statistika. Rīga: Latvijas Universitāte.Search in Google Scholar

Jaunzems, A., & Vasermanis, E. (2001). Riska analīze. Rīga: LU.Search in Google Scholar

Kaļķis, V. (2008). Darba vides risku novērtēšanas metodes. Latvijas Izglītības fonds. Rīga: LU.Search in Google Scholar

Līpiņš, L., & Liepa, I. (2007). Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: Latgales druka.Search in Google Scholar

Lupton, D. (2000). Risk. London: Routledge.Search in Google Scholar

Pettere, G., & Voronova, I. (2004). Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Otrais pārstrādātais izdevums. Rīga: Rasa ABC.Search in Google Scholar

Waring, A., & Glendor, A. J. (1998). Managing risks. London: International Thomson Business Press.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD