1. bookVolumen 17 (2011): Edición 1 (April 2011)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-6574
ISSN
1426-8981
Primera edición
24 Dec 2009
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Palynology of Late Pleistocene varved clays from ice-dammed lakes at Lębork and Złocieniec (north-western Poland) - preliminary results

Publicado en línea: 04 Apr 2011
Volumen & Edición: Volumen 17 (2011) - Edición 1 (April 2011)
Páginas: 49 - 59
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-6574
ISSN
1426-8981
Primera edición
24 Dec 2009
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Batten, D. J., 1996a. Colonial Chlorococcales. [In:] J. Jansonius & D. C. McGregor (Eds): Palynology: principles and applications 1, 191-203. American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation, Dallas, Texas.Search in Google Scholar

Batten, D. J., 1996b. Palynofacies and palaeoenvironmental interpretation. [In:] J. Jansonius & D. C. McGregor (Eds): Palynology: principles and applications 3, 1011-1064. American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation, Dallas, Texas.Search in Google Scholar

Batten, D. J. & Grenfell, H. R., 1996. Botryococcus. [In:] J. Jansonius & D. C. McGregor (Eds): Palynology: principles and applications 1, 205-214. American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation, Dallas, Texas.Search in Google Scholar

Bradley, W. H., 1931. Non-glacial marine varves. American Journal of Science 22, 318-330.10.2475/ajs.s5-22.130.318Search in Google Scholar

Brauer, A., Endres, C. & Negendank, J. F. W., 1999. Lateglacial calendar year chronology based on annually laminated sediments from Lake Meerfelder Maar, Germany. Quaternary International 61, 17-25.10.1016/S1040-6182(99)00014-2Search in Google Scholar

Brodzikowski, K. & Van Loon, A. J., 1991. Glacigenic sediments. Developments in Sedimentology (Elsevier, Amsterdam) 49, 674 pp.Search in Google Scholar

Calvert, S. E., 1966. Origin of diatom-rich, varved sediments from the Gulf of California. Journal of Geology 74, 546-565.10.1086/627188Search in Google Scholar

Cieśliński, S. & Jaśkowiak, M. 1973a. Kreda dolna. Synekliza perybałtycka i wyniesienie mazursko-suwalskie. Alb [Lower Cretaceous. The peri-Baltic Syneclise and the Mazury-Suwałki Elevation. Albian]. [In:] S. Sokołowski (Ed.): Budowa geologiczna Polski, Vol. I: Stratygrafia, Part 2: Mezozoik, 551-552.Search in Google Scholar

Cieśliński, S. & Jaśkowiak, M. 1973b. Kreda górna. Niecka szczecińska i monoklina przedsudecka [Upper Cretaceous. The Szczecin Trough and Fore-Sudetic Monocline]. [In:] S. Sokołowski (Ed.): Budowa geologiczna Polski, Vol. I: Stratygrafia, Part 2: Mezozoik, 586-592.Search in Google Scholar

Cieśliński, S. & Wyrwicka, K., 1973. Osady kredy górnej w krach lodowcowych [Upper Cretaceous rocks in the ice-drift blocks]. [In:] S. Sokołowski (Ed.): Budowa geologiczna Polski, Vol. I: Stratygrafia, Part 2: Mezozoik, 640-644.Search in Google Scholar

Costa, L. I. & Davey, R. J., 1992. Dinoflagellate cysts of the Cretaceous System. [In:] A. J. Powell (Ed.): A stratigraphic index of dinoflagellate cysts. Chapman & Hall, London, 99-153.10.1007/978-94-011-2386-0_3Search in Google Scholar

De Geer, G., 1912. A geochronology of the last 12,000 years. 11thCongres Géologique Internationale, Comptes Rendues, (Stockholm 1910), 241-253.Search in Google Scholar

Fedorowicz, S., Rosa, B. & Sylwestrzak, J., 1985. Wiek TL moren gardzieńskich [TL age of the Gardno Phase end moraines]. [In:] Sympozjum Paleogeografia Niziny Gardzieńsko-Łebskiej. Gdańsk.Search in Google Scholar

Goslar, T., Bałaga, K., Arnold, M., Tisnerat, N., Starnawska, E., Kuźniarski, N., Chróst, L., Walanus, A. & Więckowski, K., 1999. Climate-related variations in the composition of the Lateglacial and Early Holocene sediments of Lake Perespilno (eastern Poland). Quaternary Science Reviews 18, 899-911.10.1016/S0277-3791(99)00004-9Search in Google Scholar

Górska, M., 2006. Wybrane cechy teksturalne glin lodowcowych i osadów wodnolodowcowych fazy pomorskiej północno-wschodnich Niemiec [Some textural features of till and fluvioglacial deposits of the Pomeranian Phase in north-eastern Germany]. Przeglαd Geograficzny 78, 69-89.Search in Google Scholar

Grabowska, I., 1996a. Gromada Chlorophyta [Division Chlorophyta]. [In:] L. Malinowska & M. Piwocki (Eds): Budowa geologiczna Polski, Vol. III: Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, Part 3a: Kenozoik, Trzeciorzęd, 1: Paleogen, 387-391.Search in Google Scholar

Grabowska, I. 1996b. Incertae sedes. [In:] L. Malinowska & M. Piwocki (Eds): Budowa geologiczna Polski, Vol. III: Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, Part 3a: Kenozoik, Trzeciorzęd, 1: Paleogen, 391-392.Search in Google Scholar

Grabowska, I., 1996c. Chlorophyta. [In:] L. Malinowska & M. Piwocki (Eds): Budowa geologiczna Polski, Vol. III: Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, Part 3a: Kenozoik, Trzeciorzęd, 2: Neogen, 774-778.Search in Google Scholar

Grabowska, I. & Ważyńska, H., 1997. Badania palinologiczne i fitoplanktonowe osadów trzeciorzędowych Pobrzeża Gdańskiego i z Bałtyku [Palynological and phytoplankton studies of Tertiary deposits of the Gdańsk Coast and the Baltic Sea]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 375, 5-41.Search in Google Scholar

Karczewski, A., 1985. Typy morfogenetyczne form strefy marginalnej fazy pomorskiej w obszarze tzw. Lobu Parsęty na Pojezierzu Szczecineckim [Morphogenetic types of the glaciomarginal forms of the Pomeranian Phase at the Parsęta Lobe extent in the Szczecinek Lake District]. Sprawozdania PTPN 101, 29-32.Search in Google Scholar

Kozarski, S., 1986. Skale czasu, a rytm zdarzeń geomor-fologicznych Vistulianu na Niżu Polskim [Timescales and the rhythm of Vistulian geomorphic events in the Polish Lowland]. Czasopismo Geograficzne 62, 2-6.Search in Google Scholar

Lindner, L., 1984. An outline of Pleistocene chronostratigraphy in Poland. Acta Geologica Polonica 34, 27-49.Search in Google Scholar

Lindner, L., 1999. Plejstocen [Pleistocene]. [In:] L. Lindner (ed.), Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wydawnictwo PAE, Warszawa, p. 466-613.Search in Google Scholar

Marks, L., 2005. Pleistocene glacial limits in the territory of Poland. Przeglαd Geologiczny 53, 989-993.Search in Google Scholar

Merkt, J. & Müller, H., 1999. Varve chronology and palynology of the Late Glacial in Northwest Germany from lacustrine sediments of Hämelsee in Lower Saxony. Quaternary International 61, 41-59.10.1016/S1040-6182(99)00016-6Search in Google Scholar

Merta, T., 1978. Extraglacial varved deposits of the Warsaw ice-dammed lake (younger Pleistocene), Mazovia Lowland, central Poland. Acta Geologica Polonica 28, 241-272.Search in Google Scholar

Merta, T., 1980. Arthropod and mollusk traces in varved clays of central Poland. Acta Geologica Polonica 30, 165-173.Search in Google Scholar

Merta, T., 1986. Varve sedimentation in extraglacial ice-dammed lakes. Acta Geologica Polonica 36, 325-336.Search in Google Scholar

Morawski, W., 1989. Morfogeneza Niziny Łebskiej i Pradoliny Łeby między Lęborkiem a Łebα [Morphogenesis of the Łeba Lowland and the Łeba Pradolina between Lębork and Łeba]. Studia i Materiały Oceanologiczne 56, 163-170.Search in Google Scholar

Morawski, W., 1990. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski, 1:50 000, arkusz Lębork [Explanation to Geological Map of Poland, 1:50 000, sheet Lębork]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 80 pp.Search in Google Scholar

Morawski, W., 1998. Late Glacial Lębork ice-dam lake. INQUA Commission on Glaciation, Field symposium on glacial geology at the Baltic Sea coast in northern Poland, Excursion guide, 87-88.Search in Google Scholar

Paluszkiewicz, Re., 2004. Warunki sedymentacji osadów rytmicznie warstwowanych w zastoisku złocienieckim na Pojezierzu Drawskim [Depositional conditions of rhythmically stratified sediments from the Złocieniec proglacial lake in the Drawsko Lakeland]. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 34, 101 pp.Search in Google Scholar

Paluszkiewicz, Re., 2010. Stanowisko 6: Złocieniec. Zastoisko złocienieckie [Site 6: Złocieniec. Złocieniec ice-dammed lake]. [In:] J. Rotnicka, W. Szczeciński, K. Skolasińska, R. Jagodziński & J. Jasiewicz (Eds): Teraźniejszość kluczem do przeszłości: współczesne procesy sedymentacyjne i ich zapis kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologiczna (POKOS'4), (Smołdzino 21-26.06.2010), Streszczenia referatów i posterów, Przewodnik do wycieczek, 185-187.Search in Google Scholar

Paluszkiewicz, Ry., 2008. Cechy osadów pyrzyckiego zbiornika glacilimnicznego jako wyraz zmieniajαcych się warunków środowiska depozycyjnego [Features of the Pyrzyce glacilacustrine deposits as a result of variable conditions of the sedimentary environment]. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 38, 160 pp.Search in Google Scholar

Piwocki, M., 2004. Paleogen [Palaeogene]. [In:] T. M. Peryt & M. Piwocki (Eds): Budowa geologiczna Polski, Vol I: Stratygrafia. Part 3a: Kenozoik, Paleogen, Neogen. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 22-71.Search in Google Scholar

Rachlewicz, G., 2010. Stanowisko 1: Lębork. Zastoisko lęborskie [Site 1: Lębork. Lębork ice-dammed lake]. [In:] J. Rotnicka, W. Szczuciński, K. Skolasińska, R. Jagodziński & J. Jasiewicz (Eds): Teraźniejszość kluczem do przeszłości: współczesne procesy sedymentacyjne i ich zapis kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologiczna, 175-176.Search in Google Scholar

Ralska-Jasiewiczowa, M., Goslar, T., Różański, K., Wacnik, A., Czernik, J. & Chróst, L., 2003. Very fast environmental changes at the Pleistocene/Holocene boundary, recorded in laminated sediments of Lake Gościαż, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 193, 225-247.10.1016/S0031-0182(03)00227-XSearch in Google Scholar

Stokes, W. L., 1964. Eolian varving in the Colorado Plateau. Journal of Sedimentary Petrology 34, 429-432.10.1306/74D7109B-2B21-11D7-8648000102C1865DSearch in Google Scholar

Stover, L. E., Brinkhuis, H., Damassa, S. P., de Verteuil, L., Helby, R. J., Monteil, E., Partridge, A. D., Powell, A. J., Riding, J. B., Smelror, M. & Williams, G. L., 1996. Mesozoic-Tertiary dinoflagellates, acritarchs and prasinophytes. [In:] J. Jansonius & D. C. McGregor (Eds): Palynology: principles and applications 2, 641-750. American Association of Stratigraphic Palynologist Foundation, Dallas, Texas.Search in Google Scholar

Tyson, R. V., 1987. The genesis and palynofacies characteristics of marine petroleum source rocks. [In:] J. Brooks & A. J. Fleet (Eds): Marine petroleum source rocks. Geological Society, London, Special Publication 26, 47-67.10.1144/GSL.SP.1987.026.01.03Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo