Cite

Rosik-Dulewska, Cz., (2006). Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Paluszak, Z., (2007). Raport z badań mikrobiologicznej oceny metody kompostowania odpadów rzeźnianych oraz innych odpadów z przemysłu spożywczego z dalszą możliwością wykorzystania ich w rolnictwie, na podstawie inaktywacji wybranych szczepów bakterii oraz jaj inwazyjnych pasożytów, UT-P Bydgoszcz.Search in Google Scholar

Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 991) z późniejszymi zmianami.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (DzU nr 60, poz. 615) z późniejszymi zmianami.Search in Google Scholar

Grazziotin, A., Pimentem, F. A., de Jong, E. V. & Brandelli, A., (2006). Nutritional improvement of feather protein by treatment with microbial keratinase, Animal Feed Science and Technology, 126, 135-144.10.1016/j.anifeedsci.2005.06.002Search in Google Scholar

Shaub, S. M. & Leonard J. J., (1996). Composting: An alternative waste management option for food processing industries, Trends in Food Science & Technology, 7, 263-268.10.1016/0924-2244(96)10029-7Search in Google Scholar

eISSN:
1899-4741
ISSN:
1509-8117
Idioma:
Inglés
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Industrial Chemistry, Biotechnology, Chemical Engineering, Process Engineering