1. bookVolumen 14 (2018): Edición 2 (December 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2585-8084
Primera edición
30 Sep 2018
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Continuity of Activities During the Crisis Situations on Railway Transport Branch

Publicado en línea: 14 Feb 2019
Volumen & Edición: Volumen 14 (2018) - Edición 2 (December 2018)
Páginas: 1 - 8
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2585-8084
Primera edición
30 Sep 2018
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

ČSN ISO 22301. 2013 Ochrana společnosti – Systém managementu kontinuity podnikání – Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 40 p. Třídící znak 01 2306.Search in Google Scholar

Fuchs, P., Němec, V., Soušek, R., Szabo, S., Šustr, M., Viskup, P. 2015 The Assessment of Critical Infrastructure in the Czech Republic. In: 19th International Scientific Conference on Transport Means: Transport Means - Proceedings of the International Conference. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2015 p. 418 – 426. ISSN: 1822-296XSearch in Google Scholar

Rozová, D. 2015 Hodnocení klíčových činností kontinuity za krizových situací. Pardubice, 2015. 92 p. Diploma Thesis. University of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty.Search in Google Scholar

Rozová, D., Šustr, M., Soušek, R., Šohajek, P. 2018 Crisis management in the railway transport and their additions. In. 22nd International Scientific on Conference Transport Means 2018 – Proceeding of the International Conference, Trakai, Lithuania, Kaunas University of Technology, 2018 p. 1043 – 1049. ISSN: 1822-296XSearch in Google Scholar

Sharp, J. 2009 Jak postupovat při řízení kontinuity činností: Naplnění požadavků BS 25999 = The route map to business continuity management. Praha: Risk Analysis Consultants, 2009. 117 p. ISBN 978-80-254-3992-0.Search in Google Scholar

Smejkal, V., Rais, K. 2010 Řízení rizik ve firmách a jiných organizací. 3. vyd. Praha: GRADA, 2010. 360 s. ISBN 978-80-247-3051-6.Search in Google Scholar

Soušek, R., et al. 2010 Doprava a krizový management. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2010. 260 p. ISBN 987-80-86530-64-2.Search in Google Scholar

Soušek, R., Rozová, D., Němec, V., Šustr, M. 2017 Business continuity management system in the transport. In: 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2017), Orlando, United States, 2017 p. 185-190. ISBN: 978-194176364-3Search in Google Scholar

Valášek, J., Kovařík, F., et al. 2008 Krizové řízení při nevojenských krizových situacích. Modul C. Praha: MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. 159 p. ISBN 987-80-86640-93-8.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD