1. bookVolumen 26 (2018): Edición 2 (June 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
Primera edición
23 May 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Traffic Engineering Analysis in the Preparation and Reconstruction of Urban Roads

Publicado en línea: 30 Jun 2018
Volumen & Edición: Volumen 26 (2018) - Edición 2 (June 2018)
Páginas: 35 - 39
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
Primera edición
23 May 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Borš, M., Nemec, N., Schlosser, T. (2017)The possibility of tramway layout on Fajnor riverbank Pribinova – Karadzicova in Bratislava (Možnosti vedenia električkovej trate v polohe Fajnorovo nábrežie – Pribinova – Karadžičova v Bratislave), XVIII. Traffic Engineering Days – Intelligent systems – transport, parking, public transport (Dopravně inženýrske dny – Inteligentní systémy – doprava, parkování, veřejná doprava), Česká silniční společnosť a Slovenská cestná spoločnosť (Czech Road Society and the Slovak Road Society), Mikulov, Czech Republic 2017, ISBN 978–80-270-1322-7.Search in Google Scholar

Koštial, M., Schlosser, T., Schlosser, P. (2017)Development of Public Rail Track Transport in Nord-Western Area of Bratislava, In Procedia Engineering: World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017, WMCAUS 2017; Prague, Czech Republic; 12.6.-16.6.2017, Vol. 245, No. 4, 2017, online, ISSN: 17578981, Scopus, DOI: 10.1088/1757899X/245/4/042060.Search in Google Scholar

Ondrovič, P., Schlosser, T. (2010)Need of traffic engineering analyses for large investment projects and experiences from long term traffic surveys before and after putting them into operation – Motorway D1 model and the city of Zilina (Potreba dopravno-inžinierskych analýz pri veľkých investičných projektoch a skúseno- sti z dlhodobých dopravných prieskumov pred a po spustení do prevádzky – model diaľnica D1 a mesto Žilina), 7th International conference – Traffic infrastructure in cities (Dopravná infraštruktúra v mestách), Faculty of Civil Engineering, University of Žilina, Slovakia 2010, ISBN 978–80–554–0254–3.Search in Google Scholar

Pomichal, E., Schlosser, T., Bálint, G. (2017)Design of tramway line in Bratislava from the downtown to the area of Mlynske Nivy (Návrh trasy električkovej dopravy v zastavanom území Bratislavy z centra mesta do územia Mlynských nív), XVIII. Traffic Engineering Days – Intelligent systems – transport, parking, public transport (Dopravně inženýrske dny – Inteligentní systémy – doprava, parkování, veřejná doprava), Česká silniční společnosť a Slovenská cestná spoločnosť (Czech Road Society and the Slovak Road Society), Mikulov, Czech Republic 2017, ISBN 978–80-270-1322-7.Search in Google Scholar

Schlosser, T. (2016)Alternative transport in MTP Bratislava – its place and extent in traffic engineering and land-planning documents (Alternatívne druhy dopráv v ÚGD Bratislavy – ich miesto a rozsah v dopravno–inžinierskej a územno–plánovacej dokumentácii), XVII. Traffic Engineering Days (Dopravně inženýrske dny – Zklidnění dopravy ve městech a obcích, Česká silniční společnosť a Slovenská cestná spoločnosť (Czech Road Society and the Slovak Road Society), Mikulov, Czech Republic 2016, ISBN 978–80–260–9662–7.Search in Google Scholar

Schlosser, T. (2015)Modal split in Bratislava (Deľba prepravnej práce v Bratislave), XVI. Traffic Engineering Days (Dopravně inženýrske dny), Česká silniční společnosť a Slovenská cestná spoločnosť (Czech Road Society and the Slovak Road Society), Mikulov, Czech Republic, 2015.Search in Google Scholar

Schlosser, T. (2015)Traffic organisation and regulation as a base attribute of mobility development (Organizácia a regulácia dopravy ako základný atribút rozvoja mobility), International conference on Public Transport (Verejná osobná doprava), Kongres Studio, Bratislava, Slovakia 2015.Search in Google Scholar

Schlosser, T., Orthová, M. (2016)Experiences from Project of Carrying Public Transport System in Bratislava, In TRINfra 2016. Trends and Innovations in Transport Infrastructure, proceedings of the International Students’ Scientific Conference. Prague, Czech Republic, 20. 6. 2016, 1st ed.: Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, 2016, pp. 29-36. ISBN 978-80-01-05973-9.Search in Google Scholar

Schlosser, T., Schlosser, P. (2017)Experiences from the traffic modelling for decision making on tramway lines for a new city centre in Bratislava (Skúsenosti z tvorby dopravného modelu pre rozhodovací proces návrhu električkových tratí pre nové centrum Bratislavy), 9th International Conference on Dopravná infraštruktúra v mestách, PTV VISION seminar, University of Žilina, Slovakia, 3. - 4. 10 2017. 1st ed. Žilina: EDIS, 2017, USB key, ISBN 978-80-554-1370-9.Search in Google Scholar

Schlosser, T., Schlosser, P. (2016)New Tramway Infrastructure in Bratislava - How Can Influence the Well Prepared Traffic Engineering Analysis and Planning Tools the Decision Making, In Procedia Engineering: World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. Prague, Czech Republic 13. - 17. 6. 2016. Vol. 161, (2016), online, pp. 247-252. ISSN 1877-7058. SCOPUS; WOS; DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.545.10.1016/j.proeng.2016.08.545Abierto DOISearch in Google Scholar

Schlosser, T., Schlosser, P. (2009)Traffic surveys and traffic modelling in Slovak cities (Dopravné prieskumy a modelovanie dopravy v mestách SR), International ROSALINE 09 conference, Bratislava, Slovakia 2009.Search in Google Scholar

Schlosser, T., Schlosser, P., Cápayová S., Hodáková, D. (2017)Complex traffic analysis of new downtown of Bratislava for environmental assessment, In SGEM 2017. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Vol. 17. Energy and Clean Technologies: conference proceedings. Albena, Bulgaria, 29 June - 5 July 2017. 1st ed. Sofia: STEF 92 Technology, 2017, pp. 399-407. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-06-5. SCOPUS; DOI: 10.5593/sgem2017/41/S19.051.10.5593/sgem2017/41/S19.051Abierto DOISearch in Google Scholar

Schlosser, T., Schlosser, P., Cápayová S., Hodáková, D. (2017)Terminals for Suburb Bus Transport in Bratislava, In Procedia Engineering: World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017, WMCAUS 2017; Prague, Czech Republic; 12.6.-16.6.2017, Vol. 245, No. 4, 2017, online, ISSN: 17578981, Scopus DOI: 10.1088/1757-899X/245/4/042059.10.1088/1757-899X/245/4/042059Search in Google Scholar

Schlosser, T., Schlosser, P., Schlosser, M. (2017)Can ITS applications help in the new city centre of Bratislava? (Pomôžu aplikácie IDS v novom centre mesta Bratislavy?) XVIII. Traffic Engineering Days – Intelligent systems - transport, parking, public transport (Dopravně inženýrske dny – Inteligentní systémy – doprava, parkování, veřejná doprava), Česká silniční společnosť a Slovenská cestná spoločnosť (Czech Road Society and the Slovak Road Society), Mikulov, Czech Republic 2017, ISBN 978–80-270-1322-7.Search in Google Scholar

Schlosser, T., Zuzulová, A., Cápayová S., Schlosser, P. (2016)New public transport tramway line in Bratislava – Way of improving the environmental conditions, In SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 4. Energy and Clean Technologies: conference proceedings. Albena, Bulgaria, 30 June - 6 July 2016. 1. ed. Sofia: STEF 92 Technology, 2016, pp. 475-482. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-64-3, WOS:000391348700061.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo