1. bookVolumen 36 (2018): Edición 1 (December 2018)
    ECONOMIC TRANSFERS
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
0081-6485
Primera edición
01 Dec 1967
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The Decline of the Cloth Industry in Birnbaum (Międzychód) After the Napoleonic Wars

Publicado en línea: 06 Jun 2019
Volumen & Edición: Volumen 36 (2018) - Edición 1 (December 2018) - ECONOMIC TRANSFERS
Páginas: 91 - 97
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
0081-6485
Primera edición
01 Dec 1967
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Bartyś J. (1972), The Grand Duchy of Poznań under Prussian Rule. Changes in the Economic Position of the Jewish Population 1815-1848 [in:] Leo Baeck Institute Yearbook 17, pp. 191-204.10.1093/leobaeck/17.1.191 Search in Google Scholar

Breyer A. (1941), Deutsche Tuchmachereinwanderung in den ostmitteleuropäischen Raum von 1550 bis 1830, Hirzel, Leipzig. Search in Google Scholar

Dohnalowa T. (1976), Rozwój transportu w Wielkopolsce w latach 1815-1914, Warszawa, Poznań. Search in Google Scholar

Dzieje Wielkopolski (1971), vol. 2, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. Search in Google Scholar

Hensel J. (ed.) (1999), Polen, Deutsche und Juden in Lodz 1820 – 1939. Eine schwierige Nachbarschaft, Fibre, Osnabrück. Search in Google Scholar

Jedlicki J. (1964), Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji. Analiza państwowego gospodarstwa przemysłowego w Królestwie Polskim XIX w., Książka i Wiedza, Warszawa. Search in Google Scholar

Kenéz C. J. (ed.) (1982), Das Bürgerbuch von Birnbaum, Herder-Institut, Marburg Search in Google Scholar

Kossmann O. (1966), Lodz. Eine historisch-geographische Analyse, Holzner,Würzburg. Search in Google Scholar

Postanowienie Namiestnika z 2 III 1816 [in:] Kieniewicz, Stefan, Mencel, Tadeusz, Rostocki, Władysław (eds.), Wybór tekstów źródłowych z historii Polski w latach 1795-1864, Warszawa 1956, pp. 361-364. Search in Google Scholar

Scherner J. (2011), Eliten und wirtschaftliche Entwicklung. Kongresspolen und Spanien im 19. Jahrhundert, Lit Verlag, Münster. Search in Google Scholar

Sekcja fabryczna: Ogólny raport roczny o postępie zakładów fabrycznych w ciągu 1824 r., Kalisz, dnia 26 lutego 1825 r. (1998), [in:] Badziak K., Woźniak K. (eds.), Materiały do dziejów uprzemysłowienia Królestwa Polskiego. Raporty Komisji Województwa Kaliskiego z lat 1823-1832, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Łódź, pp. 38-59 Search in Google Scholar

Skodlarski J. (2000), Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa, Łódź. Search in Google Scholar

Wegener L., (1903), Der wirtschaftliche Kampf der Deutschen mit den Polen um die Provinz Posen, Joseph Jolowicz, Posen. Search in Google Scholar

Topolski J. (1999), Wielkopolska poprzez wieki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD