1. bookVolumen 36 (2018): Edición 1 (December 2018)
    ECONOMIC TRANSFERS
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
0081-6485
Primera edición
01 Dec 1967
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The History of Joint-Stock Companies in the Second Polish Republic as Exemplified by Wspólnota Interesów Górniczo–Hutniczych SA (Mining and Metallurgy Community of Interests Joint Stock Company)

Publicado en línea: 06 Jun 2019
Volumen & Edición: Volumen 36 (2018) - Edición 1 (December 2018) - ECONOMIC TRANSFERS
Páginas: 43 - 69
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
0081-6485
Primera edición
01 Dec 1967
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Bernadzikiewicz T. (1938), Udział państwa w spółkach handlowych [State’s contribution in commercial companies], T-wo Młodych Prawników i Ekonomistów, Warszawa Search in Google Scholar

Gołębiowski J. (1985), Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej [National sector in the Polish economy in the years 1918–1939], PWN, Warszawa Search in Google Scholar

Gołębiowski J. (2000), COP Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922–1939 [Central Industrial Region. The history of industrialization in the security zone 1922–1939], Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków Search in Google Scholar

Ignaszewski J. (1938), Górnośląskie koncerny hutnicze w roku 1937. Uwagi na tle sprawozdań i bilansów [Upper Silesian metalworking holdings in the year 1937. Remarks concerning reports and balance sheets], [no publisher], Katowice Search in Google Scholar

Jaros J. (1969), Historia górnictwa w zagłębiu górnośląskim w latach 1914-1945 [History of mining in Upper Silesia in the years 1914–1945], Śląski Instytut Naukowy, Katowice Search in Google Scholar

Landau Z. (1971), Tendencje rozwojowe przemysłu polskiego w latach 1927–1929 [Developmental trends in the Polish industry in the years 1927–1929], “Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, no. 2 Search in Google Scholar

Landau Z., Tomaszewski J. (1964), Kapitały obce w Polsce. Materiały i dokumenty [Foreign capital in Poland. Materials and documents], Książka i Wiedza, Warszawa Search in Google Scholar

Łatkowski J., Rozwój produkcji Zakładów Budowy Maszyn Huty “Zgoda” 1839-1939 [The development of the “Zgoda” plant 1839–1939], “Wspólnota Interesów” 1939, no. 9-10, p. 14-33 Search in Google Scholar

Majewski M. W. (2016), Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczypospolitej [The development of automotive industry in the Second Polish Republic], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków Search in Google Scholar

Popkiewicz J., Ryszka F. (1959), Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej1922-1939 [Heavy industry in Upper Silesia in the Polish economy in the years 1922–1939], Instytut Śląski, Opole Search in Google Scholar

Zawadzki W. M. (2010), Dziennik [Journal], (ed.) Mierzwa Janusz, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, Kraków Search in Google Scholar

“Monitor Polski” 1936, no. 22;2, item B 10288. Search in Google Scholar

Statut Wspólnoty Interesów Górniczo –Hutniczych [Articles of association of the Mining and Metallurgy Community Interests], “Monitor Polski” 1938, no. 268, p. 9; Search in Google Scholar

“Monitor Polski”, 1938, no. 63, p. 5–6; Search in Google Scholar

Potępienie obcego kapitału i polskich „parawanów”, [Condemnation of foreign capital and Polish “strawmen”],“Front Robotniczy” 1933, no. 2 Search in Google Scholar

Za kulis machinacyj finansowych Flicka [Behind financial manipulations of Flick], “Polska Zachodnia”, April 5, 1933 Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD