1. bookVolumen 34 (2012): Edición 2 (October 2012)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Primera edición
09 Nov 2012
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Analysis of sediment particle velocity in wave motion based on wave flume experiments

Publicado en línea: 09 Nov 2012
Volumen & Edición: Volumen 34 (2012) - Edición 2 (October 2012)
Páginas: 41 - 50
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Primera edición
09 Nov 2012
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

[1] ACKERS P., WHITE W.R., Sediment transport, new approach and analysis, Journal of the Hydraulic Division ASCE, 1973, Vol. 99, No. HY11.10.1061/JYCEAJ.0003791Search in Google Scholar

[2] COUFAL R., Zmiany położenia dna w ujściowym odcinku rzeki wywołane ruchem rumowiska, Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej, Katedra Geotechniki, Nr 515, Szczecin 1995.Search in Google Scholar

[3] CHYBICKI W., Teoria fal powierzchniowych w strefie zmiennej głębokości wody, Wydawnictwo IBW, PAN, Gdańsk 2006.Search in Google Scholar

[4] Prezentacje i materiały reklamowe dotyczące koryta falowego Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli, IBW, PAN, Gdańsk.Search in Google Scholar

[5] OSTROWSKI R., Morphodynamics of a MultiBar Coastal Zone, Wydawnictwo IBW, PAN, Gdańsk, 2004.Search in Google Scholar

[6] KRUPIŃSKI A., Pomiary ruchu rumowiska w ruchu falowym na podstawie badań na kanale falowym, XIX Seminarium naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska, Szczecin 2011.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD