1. bookVolumen 17 (2022): Edición 2 (December 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1857-8462
Primera edición
01 Jul 2005
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

A Discourse Analysis of Strategies Pursued by the Party of Labor of Albania to Eliminate its Enemies in the Early Years of Communism in Albania

Publicado en línea: 30 Dec 2022
Volumen & Edición: Volumen 17 (2022) - Edición 2 (December 2022)
Páginas: 19 - 33
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1857-8462
Primera edición
01 Jul 2005
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

1. Commissioner for Human Rights (2016) Missing persons and victims of enforced disappearance in Europe. Council of Europe. Search in Google Scholar

2. Fairclough, Norman (1989) Language and Power. New York: Longman.Pp.46. Search in Google Scholar

3. Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical Discourse Analysis. In T. van Dijk (Ed.), Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction (Vol. 2, pp. 258-284). London: Sage.) pp.271-280. Search in Google Scholar

4. Gee, James Paul (2008) Social Linguistics and Literacies. Ideology in discourses. London and New York. Routledge10.4324/9780203944806 Search in Google Scholar

5. Hosken, Andrew & Albana Kasapi (01 November 2017) Albania: The country searching for hundreds of mass graves. BBC News. Available at: https://www.bbc.com/news/world-europe-41818359 Search in Google Scholar

6. Hoxha, E. (3 January 1946) “Regjentët në Gjyq (Regents on Trial)”. Gazeta Bashkimi (Unity Newspaper). In Vepra (Collection), vol.3. fq.225-228. Tiranë: Publishing House “8 Nëntori”. Search in Google Scholar

7. Hoxha, E. (26 January 1946) Mbeturinat e reaksionit mbanin shpresat në ndërhyrjen e armive të jashtëm. Intervistë dhënë korrespondentëve të kryeqytetit (Reaction waste were hoping for an intervention from foreign enemies. Interview with the jouranalists of the capital). In gjithmonë Vigjilencë I. Tiranë: Publishing House “8 Nëntori”, f.179. Search in Google Scholar

8. Hoxha, E. (12 October 1947) Te gjithë sabotatorët i pret i njëjti fund: gjyqi i popullit- Nga fjala para punëtorëve dhe fshatarëve të Maliqit (All saboteurs will have the same end: the People’s Trial – From the speech held in front of the workers and peasants of Maliqi). In Gjithmonë Vigjilencë I (Always Vigilant I). fq.245-249. Publishing House “8 Nëntori” Search in Google Scholar

9. Hoxha, E. (7 October 1946) Reaksioni i brendshëm mbështetet kurdoherë te paraja dhe bajoneta e imperialistëve – Nga raporti për aktivitetin dhe detyrat e reja të Frontit (The internal reaction is supported by the money and the bayonets of the imperialists). In Gjithmonë Vigjilencë I (Always Vigilant I). Tiranë: Publishing House “8 Nëntori”. Search in Google Scholar

10. Hoxha, E. (16 April 1945) Fjala e mbajtur në Kongresin e II-të të Rinisë - Drejtësia e Popullit është e pamëshirshme ndaj kriminelëve të luftës dhe tradhëtarëve të atdheut (Speech held at the 2nd Congress of Youth – The Justice of People is pitiless against the criminals and traitors of the country). pp.146-145. Gjithmonë Vigjilencë I (Always Vigilant I). Tiranë: Publishing House “8 Nëntor”. Search in Google Scholar

11. ISKK (25 Feb. 2017). Bomba në Ambasadën Sovjetike (Bombing Soviet Embassy). Available at: https://www.iskk.gov.al/en/bomba-ne-ambasaden-sovjetike/ Search in Google Scholar

12. Kastriot Dervishi (n.d) Dokumenti/Pushkatimi i opozitës së parë në ’46 nga regjimi i injorantëve dhe kriminelëve (The document/The shooting of the first oposition in ’46 by the regime of ignorants and criminals). 360grade. al. Available at: https://360grade.al/269578/dokumenti-pushkatimi-i-opozites-se-pare-ne-46-nga-regjimii-injoranteve-dhe-krimineleve/ Search in Google Scholar

13. Lemke, Jay.L (2005) Textual Politics. Discourse and Social Dynamics. Taylor and Francis.10.4324/9780203975473 Search in Google Scholar

14. Sabile Keçmezi-Basha (29 dhjetor) DISIDENTJA E PARË SHQIPTARE, MUSINE KOKALARI (The first Albanian dissident, Musine Kokalari). Epoka e Re. Available at: https://www.epokaere.com/disidentja-e-pare-shqiptare-musine-kokalari/ Search in Google Scholar

15. Van Dijk, Teun (2008) Discourse and Power. MacMillan.10.1007/978-1-137-07299-3 Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo