1. bookVolumen 50 (2018): Edición 1 (March 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

‘Partially compiled’ maps 1:25,000 by Polish Military Geographical Institute (1919–1939)

Publicado en línea: 17 Jul 2018
Volumen & Edición: Volumen 50 (2018) - Edición 1 (March 2018)
Páginas: 31 - 46
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Biernacki F., Słomczyński J., 1932, Odwzorowanie quasi-stereograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego (Quasi-stereographic projection by Military Geographical Institute). Warszawa: WIG, pp. 7–22. Available online at: http://maps.mapywig.org/m/m_documents/PL/BSG_TOM_9_F.BIER-NACKI_J.SLOMCZYNSKI_ODWZOROWANIE_QUASI-STEREOGRAFICZNE_WIG_1932_small.pdfSearch in Google Scholar

Cebrykow P., 2015, Dawne mapy topograficzne Lubelszczyzny jako źródła informacji w badaniach historyczno-geograficznych (Early topographical maps of Lublin region as information sources in historical-geographical studies). In: A. Czerny: Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych (Early topographical maps in geographical-historical studies). Lublin: Wydawnictwo UMCS, p. 100. Available online at: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/0708/103742-czernydawne-mapy-07-07-low-res.pdfSearch in Google Scholar

Hagen J., 2009, Mapping the Polish corridor: Ethnicity, economics and geopolitics. “Imago Mundi” Vol. 62, no. 1, pp. 63–82. Available online at: http://dx.doi.org/10.1080/0308569090331932510.1080/03085690903319325Abierto DOISearch in Google Scholar

Konopska B., 2016, The cartographic materials auxiliary in the determination of the borders of Poland during the Paris Peace Conference (1919–1920) in the light of archival records. “Polish Cartographical Review” Vol. 48, no. 2, pp. 67–75. https://doi.org/10.1515/pcr-2016-000610.1515/pcr-2016-0006Abierto DOISearch in Google Scholar

Krassowski B., 1973, Polska kartografia wojskowa w latach 1918–1945 (Polish military cartography 1918–1945), Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Available online at: http://maps.mapywig.org/m/m_documents/PL/Boguslaw_Krassowski_Polska_Kartografia_Wojskowa%20w_Latach_1918_-_1945_v_1.1.zipSearch in Google Scholar

Krassowski B., 1982, Analiza zasięgu polskich map topograficznych w przeddzień wybuchu II wojny światowej (The analysis of the range of Polish topographic maps the day before the outbreak of WW2), typescript, pp. 79–102. Available online at: http://maps.mapywig.org/m/m_documents/PL/B.Krassowski_Analiza_zasiegu_polskich_map_topogr_w_przeddzien_wybuchu_II_w_swiatowej_1982.pdfSearch in Google Scholar

Kreutzinger J., 1928, Topografja pomiar i zdjęcie kraju, kartografia i wojskowe znaczenie terenu (Topography, surveying of the country, cartography and military importance of the terrain). Warszawa, p. 145. Available online at: http://maps.mapywig.org/m/m_documents/PL/J.KREUTZINGER_TOPOGRAFJA..._1928.pdfSearch in Google Scholar

Kuna J., 2016, Cartographic visualization of Jewish heritage in cross-border tourist project Shtetl Routes (Poland, Belarus, Ukraine). “Polish Cartographical Review” Vol. 48, no. 4, pp. 173–183. Available online at: https://doi.org/10.1515/pcr-2016-001310.1515/pcr-2016-0013Search in Google Scholar

Planheft Osteuropa ehemals Polnischer Raum vom 26. Juli 1944 (Mapbook Eastern Europe former Polish region for 26th July 1944), Merkblatt 34/31b. Available online at: http://maps.mapywig.org/m/m_documents/DE/Planheft_OSTEUROPA_ehemals_Polnischer_Raum_1944.pdfSearch in Google Scholar

Przepisy podstawowe o sporządzaniu map i opisu wojskowo geograficznego (Basic provisions on mapping and military description of terrain), 1929, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa, pp. 7–16. Available online at: http://maps.mapywig.org/m/m_documents/PL/PRZEPISY_PODSTAWOWE_O_SPORZADZANIU_MAP_WIG_1929.pdfSearch in Google Scholar

Słomczyński J., 1934: Polskie mapy wojskowe (Polish military maps). „Wiadomości Służby Geograficznej” T. 8, nr 3, pp. 363–386. Reprint available online at: http://maps.mapywig.org/m/m_documents/PL/J.Slomczynski_POLSKIE_MAPY_WOJSKOWE_WSG_3-1934_odbitka_LoC_UA995.P7_S55.pdfSearch in Google Scholar

Polnische taktische Karte 1:100 000 (1:100,000 Polish tactical map). In: Planheft..., 1944, p. 64. Available online at: http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/index_sheets/Polen_B2_Polnische_taktische_Karte_100K.jpgSearch in Google Scholar

Specialkarte von Polen 1:25 000 (1:25,000 detailed map of Poland). In: Planheft..., 1944, p. 65. Available online at: http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/index_sheets/Polen_B3_Spezialkarte_von_Polen_25.jpgSearch in Google Scholar

Übersicht zur Polnischen Karte 1:25 000 (The overview of the Polish map 1:25,000), 1940. Available online at: http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/index_sheets/Uebersicht_zur_Polnischen_Karte_25K_1940.jpgSearch in Google Scholar

Übersicht über die als Schiesskarte geeigneten Blätter 1:25 000 des ehmals polnishen Raumes (The overview of the 1:25,000 map sheets suitable for artillery direction of the former Polish region), 1944/ Available online at: http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/index_sheets/Uebersicht...Schiesskarte_Blaetter_25K_ehm.polnisches_Raumes_II.1944.jpgSearch in Google Scholar

Poland and adjacent countries 1:25,000 sheets in Directorate of Military Survey 1st rough copy, 19 May 1953. Available online at: http://maps.mapywig.org/m/ALLIED_maps/index_sheets/POLAND_AND_ADJACENT_COUNTRIES_25K_sheets_in_DMilSurvey_1_rough_copy_c.1955.jpgSearch in Google Scholar

Mapa szczegółowa 1:25 000 (1:25,000 detailed map). In: B. Krassowski 1973, p. 77.Search in Google Scholar

Mapa taktyczna 1:100 000 (1:100,000 tactical map). In: B. Krassowski 1973, p. 76.Search in Google Scholar

Materiał podstawowy – zdjęcia topograficzne (source material – surveying). In: B. Krassowski 1973, p. 52.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD