1. bookVolumen 17 (2021): Edición 1 (April 2021)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1801-3422
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

A New Perspective on Poland’s Policy towards Russia in 2005–2007: a Middle Power Attempts to Engage a Rising Major Power

Publicado en línea: 01 Mar 2021
Volumen & Edición: Volumen 17 (2021) - Edición 1 (April 2021)
Páginas: 1 - 28
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1801-3422
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Acharya, Amitav (1999): Containment, Engagement or Counter -Dominance? Malaysia’s response to the rise of China, in Johnston, Alastair I. – Ross, Robert S., ed., Engaging China: The Management of an Emerging Power. 132–154, Routledge, New York.Search in Google Scholar

Antonovič, Marijuš (2018): Studies in Poland’s Foreign Policy: the case of Poland–Russia Relations. Warsaw East European Review 8: 123–133.Search in Google Scholar

Barkin, Jack S. (2003): Realist Constructivism. International Studies Review 5(3): 325–342.10.1046/j.1079-1760.2003.00503002.xSearch in Google Scholar

Bleich, Erik – Pekkanen, Robert (2013): How to Report Interview Data, in Mosley, Layna, ed., Interview Research in Political Science. 84–105, Cornell University Press, Ithaca & London.Search in Google Scholar

Carr, Andrew (2014): Is Australia a middle power? A systemic impact approach. Australian Journal of International Affairs 68(1): 70–84.10.1080/10357718.2013.840264Search in Google Scholar

Cha, Victor D. (2002): Hawk Engagement and Preventive Defense on the Korean Peninsula. International Security 27(1): 40–78.10.1162/016228802320231226Search in Google Scholar

Cichocki, Bartosz – Świeżak, Paweł (2008): Co Polska może na Wschodzie? Raport. Bezpieczeństwo Narodowe 7–8: 65–82.Search in Google Scholar

Cimek, Gracjan – Franz, Maciej – Szydywar -Grabowska, Karolina (2012): Współczesne Stosunki Polsko-Rosyjskie. Wybrane Problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.Search in Google Scholar

Eberhardt, Adam (2006): Stosunki Polski z Rosją, in Kuźniar, Roman, ed., Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006. 115–123, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warsaw.Search in Google Scholar

Eberhardt, Adam (2007): Stosunki Polski z Rosją, in Kuźniar, Roman, ed., Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2007. 133–145, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warsaw.Search in Google Scholar

Edelstein, David M. (2002): Managing uncertainty: Beliefs about intentions and the rise of great powers. Security Studies 12(1): 1–40.10.1080/0963-640291906735Search in Google Scholar

Fotyga, Anna (2007): ‘Informacja Minister Spraw Zagranicznych Anny Fotygi na temat polityki zagranicznej RP w 2007 roku.’ 11 May: available at: https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2017_2021/expose2/expose_2007/ (20 June 2019).Search in Google Scholar

Gorska, Joanna A. (2010): Dealing with a Juggernaut: Analyzing Poland’s Policy towards Russia, 1989–2009, Lexington Books, Plymouth. conceptSearch in Google Scholar

Jordaan, Eduard (2017): The emerging middle power: Time to say goodbye? South African Journal of International Affairs 24(3): 395–412.10.1080/10220461.2017.1394218Search in Google Scholar

Kaarbo, Juliet (2015): A Foreign Policy Analysis Perspective on the Domestic Politics Turn in IR Theory. International Studies Review 17: 189–216.10.1111/misr.12213Search in Google Scholar

Kaczmarski, Marcin – Konończuk, Wojciech (2009): Rosyjski dylemat w polityce zagranicznej Polski po 1999 roku, in Gil, Andrzej – Kapuśniak, Tomasz, eds., Polityka wschodnia Polski: Uwarunkowania, Koncepcje, Realizacja. 203–218, Instytut Europy Środkowo -Wschodniej, Lublin-Warszawa.Search in Google Scholar

Kitchen, Nicholas (2010): Systemic pressures and domestic ideas: a neoclassical realist model of grand strategy formation. Review of International Studies 36(1): 117–143.10.1017/S0260210509990532Search in Google Scholar

Kowal, Paweł (2012): Między Majdanem a Smoleńskiem. Rozmawiają Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.Search in Google Scholar

Kuźniar, Roman (2012): Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warsaw.Search in Google Scholar

Lakomy, Miron (2011): Główne problemy w stosunkach polsko -rosyjskich na początku XXI wieku, in Stolarczyk, Mieczysław, ed., Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku. 69–112, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.Search in Google Scholar

Leifer, Michael (1999): Indonesia’s Encounters with China and The Dilemma’s of Engagement, in Johnston, Alastair I. – Ross, Robert S., ed., Engaging China: The Management of an Emerging Power. 89–110, Routledge, New York.Search in Google Scholar

Lobell, Steven E. (2009): Threat assessment, the state, and foreign policy: a neoclassical realist model, in Lobell, Steven E. – Ripsman, Norrin M. – Taliaferro, Jeffrey W., eds., Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. 42–74, Cambridge University Press, Cambridge.10.1017/CBO9780511811869Search in Google Scholar

Lobell, Steven E. – Jesse, Neal G. – Williams, Kristen P. (2015): Why do secondary states choose to support, follow or challenge? International Politics 52: 146–162.10.1057/ip.2014.50Search in Google Scholar

Longhurst, Kerry – Zaborowski, Marcin (2007): The New Atlanticist: Poland’s Foreign and Security Policy Priorities, Blackwell Publishing Ltd., London.Search in Google Scholar

Mal’gin, Artjom (2011): Rossiya i Pol’sha: skvoz’ prizmu ‘Vostochnoi Politiki’ Evrosoyuza’. Vostochnaya Evropa Perspektivy 2: 6–19.Search in Google Scholar

Mares, David R. (1988): Middle Powers under Regional Hegemony: To Challenge or Acquiesce in Hegemonic Enforcement. International Studies Quarterly 32(4): 453–471.10.2307/2600593Search in Google Scholar

Meller, Stefan (2006) ‘Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityce zagranicznej, przedstawiona na 10 posiedzeniu Sejmu RP V Kadencji’, 15 February: available at: https://www.msz.gov.pl/resource/a9903f58-ddbb-4bc0-ba49-ee81c688d690:JCR (19 June 2020).Search in Google Scholar

Narizny, Kevin (2017): On Systemic Paradigms and Domestic Politics. A Critique of the Newest Realism. International Security 42(2): 155–190.Search in Google Scholar

Patience, Allan (2014): Imagining middle powers. Australian Journal of International Affairs 68(2): 210–224.10.1080/10357718.2013.840557Search in Google Scholar

Resnick, Evan (2001): Defining Engagement. Journal of International Affairs 54(2): 551–566.Search in Google Scholar

Ripsman, Norrin M. (2009): Neoclassical realism and domestic interest groups, in Lobell, Steven E. – Ripsman, Norrin M. – Taliaferro, Jeffrey W., eds., Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. 170–193, Cambridge University Press, Cambridge.10.1017/CBO9780511811869.006Search in Google Scholar

Ripsman, Norrin M. – Taliaferro, Jeffrey W. – Lobell, Steven E. (2016): Neoclassical Realist Theory of International Politics, Oxford University Press, New York.10.1093/acprof:oso/9780199899234.001.0001Search in Google Scholar

Rose, Gideon (1998): Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. World Politics 51(1): 144–172.10.1017/S0043887100007814Search in Google Scholar

Schweller, Randall L. (1998): Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler’s Strategy of World Conquest, Columbia University Press, New York.Search in Google Scholar

Schweller, Randall L. (2003): The Progressiveness of Neoclassical Realism, in Elman, Colin – Elman, Miriam F., eds., Progress in International Relations Theory. Appraising the Field. 311–347, MIT Press, Cambridge – London.Search in Google Scholar

Schweller, Randall L (2017): The Concept of Middle Power, in Cha, Victor D. – Dumond, Marie, eds., The Korean Pivot: South Korea as a Global Power. 3–9, Centre for Strategic and International Studies, Washington.Search in Google Scholar

Sikorski, Radosław (2018): Polska Może Być Lepsza, Znak, Kraków.Search in Google Scholar

Spero, Joshua B. (2009): Great Power Security Dilemmas for Pivotal Middle Power Bridging. Contemporary Security Policy 30(1): 147–17110.1080/13523260902760355Search in Google Scholar

Stolarczyk, Mieczysław (2016): Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992–2015. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.Search in Google Scholar

Taliaferro, Jeffrey W. (2006): State Building for Future Wars: Neoclassical Realism and the Resource-ExtractiveState. Security Studies 15(3): 464–495.10.1080/09636410601028370Search in Google Scholar

Taras, Raymond (2014): Russia Resurgent, Russophobia in Decline? Polish Perceptions of Relations with the Russian Federation 2004–2012. Europe-AsiaStudies 66(5): 710–734.10.1080/09668136.2014.898432Search in Google Scholar

Waltz, Kenneth N. (1979/2010): Theory of International Politics, Waveland Press, Long Grove.Search in Google Scholar

Wawrzyński, Patryk (2012): The Remembrance of the Katyń Massacre and the President Lech Kaczyński’s concept of Polish -Russian Relations [2005–2010]. Polish Political Science Yearbook 41: 507–525.10.15804/ppsy2012028Search in Google Scholar

Zakaria, Fareed (2020): The New China Scare. Why America Shouldn’t Panic About Its Latest Challenger. Foreign Affairs 99(1): 52–69.Search in Google Scholar

Zając, Justyna (2016): Poland’s Security Policy: The West, Russia, and the Changing International Order. Palgrave Macmillan, London.Search in Google Scholar

Zięba, Ryszard (2013): Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.10.31338/uw.9788323513353Search in Google Scholar

Żurawski vel Grajewski, Przemysław (2011): Strategia Federacji Rosyjskiej wobec państw basenu Morza Bałtyckiego. Analizy natolińskie 4(52): 1–62.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo