1. bookVolumen 16 (2020): Edición s1 (February 2020)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1801-3422
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The Populist phenomena and the reasons for their success in Hungary

Publicado en línea: 13 Feb 2020
Volumen & Edición: Volumen 16 (2020) - Edición s1 (February 2020)
Páginas: 23 - 45
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1801-3422
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Ablonczy, Balázs (2016): Keletre, magyar! A magyar turanizmus története. Jaffa kiadó, Budapest.Search in Google Scholar

Antal, Attila (2017): A populizmus vizsgálata demokráciaelméleti perspektívákban. Politikatudományi Szemle XXVI, 2017/2: 129–148.Search in Google Scholar

Bayer, József (2008): A populizmus kísértése az új demokráciákban. In: Csefkó Ferenc – Horváth Csaba (szerk.): A demokrácia deficitje avagy a deficites hatalomgyakorlás. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs -Baranyai Értelmiség Egyesület, Pécs, 2008. 39–52.Search in Google Scholar

Bibó, István (2012): Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem – Bibó István munkái 7. Argumentum Kiadó.Search in Google Scholar

Bíró -Nagy, András – Győri, Gábor – Kadlót, Tibor (2015): A populizmus az új korszellem? A populista pártok helyzete Európában 2015-ben. Friedrich-Ebert-Stiftung, Budapest.Search in Google Scholar

Bretter, Zoltán (2016): The name of the game: The Regime of National Collaboration. Hungary and Poland in Times of Political Transition. Selected Issues. edited by Beata Pająk-Patkowska and Marcin Rachwał, Poznań: Faculty of Political Science and Journalism – Adam Mickiewicz University, 39–57.Search in Google Scholar

Canovan, Margaret (1999): Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy. Political Studies 47 (1): 1–16.10.1111/1467-9248.00184Search in Google Scholar

Csepeli, György – Örkény, Antal (1996): A magyar nacionalizmus változó arca. [The changing face of Hungarian nationalism] In. Andorka. Rudolf; Kolosi, Tamás; Vukovich György (ed.): Társadalmi Riport. TÁRKI, BudapestSearch in Google Scholar

Deák, Máté (2019): Chile és Bolívia államközi konfliktusainak áttekintése a XIX–XXI. században. In. Pap, Norbert – Domingo, Lilón – Szántó, Ákos (eds.): A tér hatalma – a hatalom terei: Tanulmánykötet a 70 éves Szilágyi István professzor tiszteletére. Pécs, Magyarország: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar. 51–59.Search in Google Scholar

Enyedi, Zsolt (2015): Paternalista populizmus a Jobbik és a Fidesz ideológiájában. Fundamentum XIX, 2015/2–3: 50–61.Search in Google Scholar

Glied, Viktor – Pap, Norbert (2016): The ‘Christian Fortress of Hungary’ – The Anatomy of the Migration Crisis in Hungary. In. Yearbook of Polish European Studies. Vol 19/2016. Centre for Europe, University of Warsaw.Search in Google Scholar

Győri, Gábor (2008): Populizmus és kormányzás. DEMOS Magyarországi Alapítvány, Budapest.Search in Google Scholar

Gyurácz, Ferenc (2017): Populizmus – Tanulmányok, 1991–2017. Magyar Nyugat Könyvkiadó.Search in Google Scholar

Hamerli, Petra (2020): Common Points in the Policy of Italy and Central Europe. Politics in Central Europe 16(18): In this volume.10.2478/pce-2020-0003Search in Google Scholar

Harari, Yuval Noah (2018): 21 lecke a 21. századra. Animus Kiadó, Budapest.Search in Google Scholar

Kákai, László – Glied, Viktor (2017): Sketch of the Hungarian non -profit sector after the regime change. Civil Szemle, 14/3: 13–34.Search in Google Scholar

Kocijan, Bojana (2015): Who is populist in Central and Eastern Europe? A comparative analysis of prime ministers’ populist discourse. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy 6 (1): 71–92. DOI:14267/cjssp.2015.01.04.Search in Google Scholar

Kovács, Gábor (2011): A politikai eszmetörténet próteusza: a populizmus. In. Pénzes, Ferenc – Rácz, Sándor – Tóth-Matolcsi, László: A szabadság felelőssége. Írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011. 259–275.Search in Google Scholar

Körösényi, András – Patkós, Veronika (2015): Liberális és illiberális populizmus – Berlusconi és Orbán politikai vezetése. Politikatudományi Szemle XXIV/2: 29–54.Search in Google Scholar

Körösényi, András (2013): Political Polarization and its Consequences on Democratic Accountability. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy 4(2): 111–138.10.14267/cjssp.2013.02.01Search in Google Scholar

Krekó, Péter (2018): Tömegparanoia. Az összeesküvés-elméletek és álhírek szociálpszichológiája. Athenaeum Kiadó, Budapest.Search in Google Scholar

Laclau, Ernesto (2011): A populista ész. Noran Libro Kiadó, Budapest.Search in Google Scholar

Le Bon, Gustave (2002): The Crowd: A Study of the Popular Mind. Dover Publications.Search in Google Scholar

Lendvai, Paul (2011): Az eltékozolt ország. Noran Libro Kiadó, Budapest.Search in Google Scholar

Mair, Peter (2002): Populist Democracy vs. Party Democracy. In: Yves Mény – Yves Surel (eds.): Democracies and the Populist Challange. Palgrave, 81–97.Search in Google Scholar

Müller, Jan -Werner (2018): Mi a populizmus. Libri Kiadó, Budapest.Search in Google Scholar

Nyíri, Pál (2003): Idegengyűlölet Magyarországon – regionális összehasonlítás. 2000, Volume XV, 2003/11. 15–25.Search in Google Scholar

Pap, Norbert – Glied, Viktor (2018): Hungary’s Turn to the East: Jobbik and Islam. Europe-Asia Studies 70(7): 1036–1054.10.1080/09668136.2018.1464126Search in Google Scholar

Pálné, Kovács Ilona – Bodor, Ákos – Finta, István – Grünhut, Zoltán – Kacziba, Péter – Zongor, Gábor (2017): Farewell to decentralisation: The Hungarian story and its general implications. Croatian and Comparative Public Administration 16 (4): 789–816.Search in Google Scholar

Schmidt, Andrea (2018): Challenges of the Illiberal Democracy in Hungary. Some Aspects to the 2018 Elections. Polish Political Science Review / Polski Przeglad Politologiczny 2353–3773, 6 (2): 70–90.Search in Google Scholar

Simonovits, Bori – Szalai, Boglárka (2013): Idegenellenesség és diszkrimináció a mai Magyarországon. Magyar Tudomány 3: 251–262.Search in Google Scholar

Skolkay, Andrej (2000): Populism in Central Eastern Europe. In. Thinking Fundamentals, IWM Junior Visiting Fellows Conferences, Vol. 9: Vienna.Search in Google Scholar

Tarrósy, István – Vörös, Zoltán (2014): Hungary’s Global Opening to an Interpolar World. Politeja (28): 139–162.Search in Google Scholar

Taguieff, Pierre-André (1995): Political Science Confronts Populism: From a Conceptual Mirage to a Real Problem. Telos, 1995/Spring. 9–43.10.3817/0395103009Search in Google Scholar

Van Reybrouck, David (2010): A populizmus védelmében. Gondolat Kiadó, Budapest.Search in Google Scholar

Vörös, Zoltán (2016): Directions for development of political systems – decrease in legitimacy. In. Beata, Pająk-Patkowska – Marcin, Rachwał (eds): Hungary and Poland in Times of Political Transition. Selected Issues. Poznan, Adam Mickiewicz University Press. 25–38.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo