1. bookVolumen 35 (2014): Edición 2 (December 2014)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2001-5119
Primera edición
01 Mar 2013
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Rethinking Mass Communications in Norway

Publicado en línea: 18 Dec 2014
Volumen & Edición: Volumen 35 (2014) - Edición 2 (December 2014)
Páginas: 123 - 138
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2001-5119
Primera edición
01 Mar 2013
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Asbjørnsen, D. and O. Solum (1998) ”Public service-kino?, Legitimeringsstrategier i norsk kinopolitikk”, in Norsk Medietidsskrift nr. 1.10.18261/ISSN0805-9535-1998-01-10Search in Google Scholar

Asbjørnsen, D. and O. Solum (2000) Det norske kommunale kinosystemet: legitimeringsstrategier og filmrepertoar, IMKs skriftserie nr. 39, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitety of Oslo. Search in Google Scholar

Asbjørnsen, D. and O. Solum (eds.) (2008) Film og kino. Den norske modellen, Unipub forlag. Search in Google Scholar

Barnouw, E. (1990) Tube of Plenty, The Evolution of American Television, Oxford University Press, Search in Google Scholar

Bastiansen, H.G. (2006) Da avisene møtte TV. Partipressen, politikken og fjernsynet 1960-1972, doktoral Search in Google Scholar

dissertation for the Dr.art. title at Facultety of Arts and Humanities, University of Oslo. Search in Google Scholar

Bastiansen, H.G. (2009) Lojaliteten som brast. Partipressen i Norge fra senit til fall 1945-2000, Pressehistoriske skrifter no. 11, Norsk Pressehistorisk Forening. Search in Google Scholar

Bastiansen, H.G. (2009) Partipressen konsolideres 1920-1940, manuscript to volume 2 of Norsk Presses Historie, Oslo.Search in Google Scholar

Bastiansen, H.G. and H.F. Dahl (2008) Norsk mediehistorie, 2. utg., Universitetsforlaget, Oslo.Search in Google Scholar

Bliksrud, L. (1999) Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, Aschehoug, Oslo.Search in Google Scholar

Bono, F. and I. Bondebjerg (eds.) (1996) Television in Scandinavia. History, Politics and Aesthetics, Acamedia Research Monograph 20, Luton University Press.Search in Google Scholar

Briggs, A. (1995) The Birth of Broadcasting 1896-1927, The History of Broadcasting in the United Kingdom, Volume 1, Oxford University Press, Second Edition.10.1093/acprof:oso/9780192129260.001.0001Search in Google Scholar

Briggs, A. and P. Burke (2002) A Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet, Polity Press, Cambridge.Search in Google Scholar

Brohaug, T.-E. (1974) Kringkastingen og lytterne. Lytterbevegelsene 1925-1940, hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo.Search in Google Scholar

Carlsson, U. (ed.) (2013) Public Service Media from a Nordic Horizon. Politics, Markets, Programming and Users, Nordic Public Service Media Map 2, Nordicom, Göteborgs Universitet.Search in Google Scholar

Chapman, J. (2005) Comparative Media History. An Introduction : 1789 to the Present, Polity Press, Cambridge. Dahl, H.F. (1975) Hallo-hallo! Kringkastingen i Norge 1920-1940, Cappelen, Oslo.Search in Google Scholar

Dahl, H.F. (1978) Dette er London, NRK i krig 1940-1945, Cappelen, Oslo.Search in Google Scholar

Dahl, H.F. and H.G. Bastiansen (2000) Hvor fritt et land. Sensur og meningstvang i Norge i det 20. århundre, Cappelen, Oslo.Search in Google Scholar

Disen, O. H.P. (1997) Den store illusjonen. Filmbyråenes historie, Norske Filmbyråers Forening, Oslo.Search in Google Scholar

Douglas, S.J. (1987) Inventing American Broadcasting 1899-1922, Johns Hopkins University Press, Baltimore.Search in Google Scholar

Eide, M. (red.) (2010) En samfunnsmakt blir til 1660-1880, Volume I of Norsk presses historie 1660-2010, Universitetsforlaget, Oslo.Search in Google Scholar

Eisenstein, E. (1983) The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Emery, E. and N. Roberts (2000) The Press and America, An Interpretative History of the Mass Media, Allyn and Bacon, Boston, Ninth Edition.Search in Google Scholar

Evensmo, S. (1967) Det store tivoli. Film og kino i Norge gjennom 70 år, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.Search in Google Scholar

Forr, G., P.E. Hegge and O. Njølstad (2010) Mellom plikt og lyst. Norske statsministre 1873-2010, Dinamo Forlag, Oslo.Search in Google Scholar

Gabler, N. (2006) Walt Disney. The Triumph of the American Imagination, Vintage Books, New York Gasset, J. Ortega y (1934)Massenes oprør, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.Search in Google Scholar

Gran, G. (2000) Men radioen var ikke død. NRK i oppbruddstiden på 60- og 70-tallet – sett fra innsiden, NRK, Oslo.Search in Google Scholar

Hallin, D.C. and P. Mancini (2004) Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics, Cambridge University Press, Cambridge.10.1017/CBO9780511790867Search in Google Scholar

Halse, K.J. and H. Østbye (2001) Norsk kringkastingshistorie, Samlaget, Oslo.Search in Google Scholar

Hannemyr, Gisle (2005) Hva er internett, Universitetsforlaget, Oslo.Search in Google Scholar

Hjeltnes, G. (ed.) (2010) Imperiet vakler 1945-2010, Volume 3 of Norsk Presses Historie 1660-2010, Universitetsforlaget, Oslo.Search in Google Scholar

Høst, S. (2009) Mye mer enn Akersgata. Norsk pressestruktur 1945-2009, Pressehistoriske Skrifter nr. 12, Norsk Pressehistorisk Forening, Oslo.Search in Google Scholar

Høyer, S. (1995) Pressen mellom teknologi og samfunn. Norske og internasjonale perspektiver på pressehistorien fra Gutenberg til vår tid, Universitetsforlaget, Oslo.Search in Google Scholar

Holst, J.E. (2006) Det lille sirkus. Et essay om norske filmer og produksjonsforhold 1946-2006, Norsk Filminstitutt, Oslo.Search in Google Scholar

Iversen, G. (2011) Norsk Filmhistorie, Universitetsforlaget, Oslo.Search in Google Scholar

Iversen, G. and O. Solum (2010) Den norske filmbølgen. Fra Orions belte til Max Manus, Universitetsforlaget, Oslo.Search in Google Scholar

Johansen, T.A. (2011) Orkla Media 1983-2006. Et medieselskap i konserndanningens og eierkonsentrasjonens epoke, Norsk Pressehistorisk Forening/Edda Media, Oslo.Search in Google Scholar

Jørgensen, H. (1970) Da censuren ble opgivet, Det Berlingske bogtrykkeri, København.Search in Google Scholar

Luhman, N. (2002) Massemediernes realitet, Hans Reitzels forlag, København .Search in Google Scholar

Lund, A. Brink, L. Nord and J. Roppen (2009) Nye udfordringer for gamle medier. Skandinavisk public service i det 21. Århundrede, Nordicom, Göteborgs Universitet.Search in Google Scholar

Lowe, G. Ferell and C.S. Nissen (eds.) (2011) Small Among Giants. Television Broadcasting in Smaller Countries, Nordicom: University of Gothenburg.Search in Google Scholar

McChesney, R.(1994) Telecommnications, Mass Media and Democracy. The Battle for the Control of U.S. Broadcasting 1928-1935, Oxford University Press, New York and London.Search in Google Scholar

Meland, Ø. and S. Igdun (2001) “ “Fiendtlig mot fremmed makt”, Statens Filmkontroll og den politiske filmsensur 1913-1920”, in Henrik G. Bastiansen og Øystein Meland (eds.): Fra Eidsvoll til Marienlyst. Studier i norske mediers historie fra Grunnloven til TV-alderen, Høyskoleforlaget, Kristiansand.Search in Google Scholar

Nistad, E. (1992) Klart for opptak. Glimt fra 60 års filmhistorie – Norsk Film AS 1932- 1992, A-trykk, Vennesla.Search in Google Scholar

Norland, A. (2011) Bly blir gull. Schibsteds historie 1839-1933, Schibsted forlag, Oslo.Search in Google Scholar

Nymo, T. Pedersen (2003) Slibrige scener – listige knep. Statens Filmkontroll og den moralske orden 1913- 1940, Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag, Oslo.10.18261/ISSN0805-9535-2004-04-07Search in Google Scholar

Nymo, T. Pedersen (2006) Under forvandlingens lov. Norsk Filminstitutts historie, Norsk Filminstitutt, Oslo.Search in Google Scholar

Ottosen, R. (ed.) (2010) Presse, parti og publikum 1880-1945, volume II of Norsk Presses Historie 1660- 2010, Universitetsforlaget, Oslo.Search in Google Scholar

Ottosen, R., H. Østbye and Lars Arve Røssland (2011) Norsk pressehistorie, Samlaget, 2. utgave, Oslo.Search in Google Scholar

Overrein, P. (2001) ”Hvor ånden bærer bud”, Østlendingen fra Arbeiderdemokratene til Orkla, Østlendingen, Elverum.Search in Google Scholar

Rasmussen, T. (2003) Luhmann. Kommunikasjon, medier, samfunn, Fagbokforlaget, Bergen.Search in Google Scholar

Roppen, J. (2003) Orklas lange revolusjon. Konsern, redaktørar og journalistikk i Orkla Medias norske aviser 1985-2000, Publikasjon nr. 56, Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen.Search in Google Scholar

Roppen, J. (2004) Medieindustrien. Innføring i medieøkonomi, Det norske Samlaget, Oslo.Search in Google Scholar

Rynning, E. (1996) TV-revolusjonen i NRK. Maktspill og intriger, MLI International Consultans AS, Oslo.Search in Google Scholar

Seip, J. Arup (1988) ”Teorien om det opinionsstyrte enevelde”, in Politisk ideologi. Tre lærestykker, Universitetsforlaget, Oslo.Search in Google Scholar

Sinding, L. (1972) En filmsaga, Fra norsk filmkunsts begynnelse. Stumfilmårene som jeg så og opplevet dem, Universitetsforlaget, Oslo.Search in Google Scholar

Smith-Isaksen, M. (2004) Alle gode krefter må samles, Om norske myndigheters håndtering av videovold, hovedoppgave i medievitenskap, Universitetet i Oslo.Search in Google Scholar

Solum, O. (2004) Helt og skurk. Om den kommunale film- og kinoinstitusjonens etablering i Norge, doctoral dissertation, University of Oslo.Search in Google Scholar

Sørenssen, B. (1980) ”Gryr i Norden”, Norsk arbeiderfilm 1928-1940 i internasjonalt perspektiv, doctoral dissertation, University of Trondheim.Search in Google Scholar

Thoresen, T. Breda (1996) Gjester i studio. Historien om ”de 44” og opprøret mot Norsk Film AS, Aventura, Oslo.Search in Google Scholar

Winston, B. (1998) Media Technology and Society: A History: From the Telegraph to the Internet.Search in Google Scholar

Østbye, H. (1972) Om innføring av fjernsyn i Norge, hovedoppgave, NAVFs sekretariat for mediaforskning, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.Search in Google Scholar

Østbye, H. (1988) Mediepolitikk. Skal medieutviklingen styres?, Universitetsforlaget, Oslo. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo