1. bookVolumen 65 (2019): Edición 2 (June 2019)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2385-8052
Primera edición
22 Feb 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Influence of Company Size on Accounting Information for Decision-Making of Management

Publicado en línea: 12 Jul 2019
Volumen & Edición: Volumen 65 (2019) - Edición 2 (June 2019)
Páginas: 11 - 20
Recibido: 01 May 2019
Aceptado: 01 May 2019
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2385-8052
Primera edición
22 Feb 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Armitage, H. M., Webb, A., & Glynn, J. (2016) The use of management accounting techniques by small and medium-sized enterprises: A field study of Canadian and Australian practice. Accounting Perspectives 8(1), 31-69. https://doi.org/10.1111/1911-3838.1208910.1111/1911-3838.12089Abierto DOISearch in Google Scholar

Bergant, M. (2004). Sodobne metode kontrolinga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.Search in Google Scholar

Bergant, Ž. (2011). Temelji organiziranja računovodstva = some basic points about organization of accounting. Poslovodno računovodstvo, revija o poslovodnem računovodstvu, 4(1), 11–26.Search in Google Scholar

Bergant, Ž. (2013). Namen računovodskih izkazov = the purpose of financial statements. V B. Mayr (ur.). Poslovodno računovodstvo, revija o poslovodnem računovodstvu, 6(2), 73-79. Ljubljana: Visoka šola za računovodstvo.Search in Google Scholar

Bobryshev, A. N. et al. (2015). The concept of management accounting in crisis conditions. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 3(13), 520–527. doi:10.14505/jarle.v6.3(13).07.Search in Google Scholar

Čadež, S. (2013). Temelji poslovodnega računovodstva. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.Search in Google Scholar

Dimovski, V., Penger, S. in Škerlavaj, M. (2007). Organiziranje in odločanje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.Search in Google Scholar

Hočevar, M. (2007). Kontroling stroškov. Ljubljana: GV založba.Search in Google Scholar

Hočevar, M., Zaman, M., & Petrovič, J.K. (2008). Osnove računovodstva gospodarskega in javnega sektorja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo.Search in Google Scholar

Kaligaro, J. (2006). Računovodska podpora za poslovno odločanje v večji gospodarski družbi = accounting support for decision making in a biger corporation. V I. Turk (ur.). 38. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji. Portorož, 12.–13. aprila 2006 (str. 11–27). Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.Search in Google Scholar

Kavčič, S., Koželj, S., & Odar, M. (2010). Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih (Development of Accounting in Slovene Companies). Revizor, revija o reviziji, 11(10), 29–64.Search in Google Scholar

Kavčič, S., Koželj, S., & Odar, M. (2014) ‘Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za prvo in drugo raven odločanja (Development of Management Accounting in Slovene Companies – Information for the first and the second decision-making levels). Sir*ius, revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij, 14(5), 117–142.Search in Google Scholar

Koletnik, F. (2001). Sodobno poslovodno računovodstvo. Zbornik referatov: 16. Posvetovanje društva računovodij, finančnikov in revizorjev. Maribor: Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor.Search in Google Scholar

Kuznetsova, S. (2017). Evaluation of accounting information for making management decisions, accounting and finance, Institute of Accounting and Finance, 2(June), 21-26.Search in Google Scholar

López, O. L., & Hiebl, M. R. W. (2015). Management accounting in small and medium-sized enterprises: current knowledge and avenues for further research. Journal of Management Accounting Research, 27(1), 81-119. https://doi.org/10.2308/jmar-5091510.2308/jmar-50915Abierto DOISearch in Google Scholar

Mayr, B. (2006a). Problemi računovodenja za odločanje v majhnem podjetj. Ljubljana: Visoka šola za podjetništvo Piran.Search in Google Scholar

Mayr, B. (2006b). Problemi računovodenja za odločanje v majhnem podjetju (Problems of accounting for decision-making purposes in a small enerprise). 38. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji, Portorož. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.Search in Google Scholar

Mayr, B. (2007). Uvod v računovodstvo. Ljubljana: Abeceda storitve.Search in Google Scholar

Mojzer, J. (2015). Uporaba računovodskih informacij za potrebe poslovnega odločanja v podjetju. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede.Search in Google Scholar

Odar, M. (2011). Finančno računovodstvo za družbe. Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo.Search in Google Scholar

Odar, M., Kavčič, S., & Koželj, S. (2014). Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih (Organisation of accounting in Slovene companies). Sir*ius, revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednost in drugih sorodnih področij, 14(2), 91–112.Search in Google Scholar

Panchenko, O. (2018). Place and role of management accounting in the general accounting system. Accounting and Finance, Institute of Accounting and Finance, 3, 75-82.Search in Google Scholar

Steffan, B. (2008). Essential management accounting: How to maximise profit and boost financial performance. London: Kogan Page.Search in Google Scholar

Tripathi, W. M. (2016). The management accounting needs of small enterprises and the role of small accounting practices. Alton Hall Milton Keynes: The Open University Business School.Search in Google Scholar

Tuan Mat, T. Z., Smith, M., & Djajadikerta, H. (2010). Management accounting and organisational change: An exploratory study in malaysian manufacturing firms, JAMAR, 8(2), 51-80.Search in Google Scholar

Walker, K. B., & Fleischman, G. M. in Johnson, E. N. (2012). Measuring management accounting service quality, Management Accounting Quarterly, 13(3), 15–27.Search in Google Scholar

Wiedemann, D. (2014). Characteristics of management accounting in small and medium-sized enterprises. Case: Rantalinna Oy. Lappeenranta: Saimaa University of Applied Sciences, Faculty of Business Administration.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo