1. bookVolumen 26 (2020): Edición 2 (August 2020)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-6574
Primera edición
24 Dec 2009
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Is the Złoczew lignite deposit geologically suitable for the first underground gasification installation in Poland?

Publicado en línea: 29 Sep 2020
Volumen & Edición: Volumen 26 (2020) - Edición 2 (August 2020)
Páginas: 113 - 125
Recibido: 24 Feb 2020
Aceptado: 05 May 2020
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-6574
Primera edición
24 Dec 2009
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Badera, J. & Kocoń, P., 2014. Local community opinions regarding the socio-environmental aspects of lignite surface mining: Experiences from central Poland. Energy Policy 66, 507–516.10.1016/j.enpol.2013.11.048Search in Google Scholar

Bednarczyk, J., 2007. Rozwój technologii podziemnego zgazowania węgla i perspektywy jej przemysłowego wdrożenia [Development of underground coal gasification technology and prospects for its industrial implementation]. Górnictwo i Geoinżynieria 31, 87–104.Search in Google Scholar

Bhutto, A.W., Bazmi, A.A. & Zahedi, G., 2013. Underground coal gasification: from fundamentals to applications. Progress in Energy and Combustion Science 39, 189–214.10.1016/j.pecs.2012.09.004Search in Google Scholar

Bielowicz, B., 2016. The suitability of polish ortho-lignite deposits for clean coal technologies. Gospodarka Surowcami Mineralnymi–Mineral Resources Management 32 109–127.10.1515/gospo-2016-0034Search in Google Scholar

Bielowicz, B. & Kasiński, J.R., 2014. The possibility of underground gasification of lignite from Polish deposits. International Journal of Coal Geology 131, 304–318.10.1016/j.coal.2014.06.025Search in Google Scholar

Bucha, M., Jędrysek, M.O., Kufka, D., Pleśniak, Ł., Marynowski, L., Kubiak, K. & Błaszczyk, M., 2018. Methanogenic fermentation of lignite with carbon-bearing additives, inferred from stable carbon and hydrogen isotopes. International Journal of Coal Geology 186, 65–79.10.1016/j.coal.2017.11.020Search in Google Scholar

Ciuk, E., 1968. Types of brown coal deposits within coal-bearing formations of continental tertiary of Poland. 23rd Geological Congress, Prague, pp. 119–134.Search in Google Scholar

Ciuk, E. & Piwocki, M., 1990. Map of brown-coal deposits and prospect areas in Poland, scale 1:500 000. Polish Geological Institute, Warsaw.Search in Google Scholar

Czarnecki, L., Frankowski, R. & Kuszneruk, J., 1992. Syntetyczny profil litostratygraficzny utworów trzeciorzędu złoża Bełchatów [Synthetic lithostratigraphic profile of the Tertiary deposits of the Bełchatów deposit]. [In:] I. Lipiarski (Ed.): Geologia formacji węglonośnych Polski [Geology of Polish coal-bearing formations]. Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, pp.79–83.Search in Google Scholar

Deczkowski, Z. & Gajewska, I., 1977. The characteristics of late Cimmebian and Laramie block structures of the Fore-Sudetic Monocline. Geological Quarterly 21, 467–481.Search in Google Scholar

Detman, A., Bucha, M., Simoneit, B.R.T., Mielecki, D., Piwowarczyk, C., Chojnacka, A., Błaszczyk, M.K., Jędrysek, M.O., Marynowski, L. & Sikora, A., 2018. Lignite biodegradation under conditions of acidic molasses fermentation. International Journal of Coal Geology 196, 274–287.10.1016/j.coal.2018.07.015Search in Google Scholar

Dubiński, J. & Turek, M., 2016. Mining problems of underground coal gasification – reflections based on experience gained in experiment conducted in KHW S.A. Wieczorek Coal Mine. Mining Science 23, 7–20.Search in Google Scholar

EURACOAL, 2018. Euracoal Annual Report 2017. European Association for Coal and Lignite. Brussels, Belgium, https://euracoal.eu/library/annual-reports/Search in Google Scholar

Gotowała, R. & Hałuszczak, A., 2002. The Late Alpine structural development of the Kleszczów Graben (Central Poland) as a result of a reactivation of the pre-existing, regional dislocation. European Geoscience Union, Stephan Mueller Special Publication Series 1, 137–150.10.5194/smsps-1-137-2002Search in Google Scholar

Hajdo, S., Klich, J., Galiniak, G., Polak, K. & Różkowski, K., 2012. Criteria of verification of potential lignite resource base for underground gasification. AGH Journal of Mining and Geoengineering 36, 143–150.Search in Google Scholar

Iciek, J., Ziemiński, K., Zawadzka, A. & Kowalska, M., 2009. Alternatywne metody pozyskiwania energii z węgla brunatnego (in Polish). Górnictwo i Geoinżynieria 33, 151–157.Search in Google Scholar

Kapusta, K. & Stańczyk, K., 2011. Pollution of water during underground coal gasification of hard coal and lignite. Fuel 90, 1927–1934.10.1016/j.fuel.2010.11.025Search in Google Scholar

Kapusta, K., Stańczyk, K., Korczak, K., Pankiewicz, M. & Wiatrowski, M., 2010. Some aspects of impact of underground coal gasification proces on water. Prace Naukowe GIG, Research Reports Mining and Environment 4, 17–26.Search in Google Scholar

Kasiński, J.R., 2010. Resource lignite potential in Poland and its usability. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 439, 87–98.Search in Google Scholar

Kasiński, J.R., 2015. The karst phenomena in the Mesozoic basement of the Złoczew lignite deposits against structures of the Poznań-Kalisz fault zone. [In:] M. Pańczyk (Ed.): Mineral deposits: the prospection, exploration, documentation. Polish Geological Institute, Warsaw, pp. 31–32.Search in Google Scholar

Kasiński, J.R. & Piwocki, M., 2002. Low rank coals in Poland: prospection, mining, progress. Polish Geological Institute Special Papers 7, 18–30.Search in Google Scholar

Kasiński, J.R. & Słodkowska, B., 2016. Factors controlling Cenozoic anthracogenesis in the Polish Lowlands. Geological Quarterly 60, 959–974.Search in Google Scholar

Kasiński, J.R., Matl, K. & Stachowiak, A., 2012. Usefulness o in Poland for underground coal gasification (UCG) – the problem of criteria of economic viability. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 448, 169–182.Search in Google Scholar

Kasiński, J.R., Mazurek, S. & Piwocki, M., 2006. Valorization and ranking, list of lignite deposits in Poland. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 187, 1–79.Search in Google Scholar

Kasiński, J.R., Piwocki, M., Swadowska, E. & Ziembińska-Tworzydło, M., 2010. Charakterystyka węgla brunatnego z miocenu Niżu Polskiego na podstawie wybranych profile [Lignite of the Polish Lowlands Miocene: characteristics on the base of selected profiles]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 439, 99–154.Search in Google Scholar

Kasztelewicz, Z., 2014. Doktryna energetyczna Polski na I połowę XXI wieku [Polish energy doctrine for the first half of the 21st Century]. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 17, 67–82.Search in Google Scholar

Kasztelewicz, Z., Ptak, M. & Sikora, M., 2018. Brown coal as an optimal energy raw material for Poland. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 106, 61–84.Search in Google Scholar

Kasztelewicz, Z., Zajączkowski, M. & Sikora, M., 2013. Prospects for open-cast mining and gasification technology implementation in the field of brown coal deposits utilization in Poland. Przegląd Górniczy 69, 139–147.Search in Google Scholar

Klimenko, A.Y., 2009. Early ideas in underground coal gasification and their evolution. Energies 2, 456–476.10.3390/en20200456Search in Google Scholar

Mao, F., 2016. Underground coal gasification (UCG): A new trend of supply-side economics of fossil fuels. Natural Gas Industry B, 3, 312–322.10.1016/j.ngib.2016.12.007Search in Google Scholar

Matl, K., Kasztelewicz, Z., Kasiński, J., Bielowicz, B. & Galiniak, G., 2014. Diversification of lignite resource base in Poland for the production of gas using both surface and underground gasification. Przegląd Górniczy 11, 38–46.Search in Google Scholar

Memon, A.A., Shaikh, S.A., Mahar, H., Uqaili, M., Hussain, S., Ashraf, T. & Palari, A., 2016. Underground coal gasification and utilization of syngas in various fields: a review. Journal of Faculty of Engineering & Technology 23, 75–85.Search in Google Scholar

Nowak, J. & Barańska-Buslik, A., 2011. Wstępne typowanie pokładów węgla brunatnego rejonu LGOM do zagospodarowania metodami innowacyjnymi poprzez ich podziemne zgazowanie [Initial selection of lignite deposits from LGOM region for development by innovative underground gasification methods]. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 81, 177–195.Search in Google Scholar

Pietraszewski, A., 2018. Polskie górnictwo węgla brunatnego w 2017 roku [Polish lignite mining industry in 2017]. Węgiel Brunatny 102, 4–14.Search in Google Scholar

Piwocki, M. & Ziembińska-Tworzydło, M., 1997. Neogene of the Polish Lowlands — lithostratigraphy and pollen-spore zones. Geological Quarterly 41, 21–40.Search in Google Scholar

Przybyłek, J. & Dąbrowski, S., 2017. Planowana kopalnia odkrywkowa na złożu węgla brunatnego „Oczkowice” zagrożeniem dla gospodarki wodnej i środowiska południowo-zachodniej Wielkopolski [The planned “Oczkowice” opencast brown coal mine as a threat to the environment and water management of the south-western Wielkopolska region]. Przegląd Geologiczny 65, 1000–1008.Search in Google Scholar

Ritter, D., Vinson, D., Barnhart, E., Akob, D.M., Fields, M.W., Cunningham, A.B., Orem, W. & McIntosh, J.C., 2015. Enhanced microbial coalbed methane generation: a review of research, commercial activity, and remaining challenges. International Journal of Coal Geology 146, 28–41.10.1016/j.coal.2015.04.013Search in Google Scholar

Sawicki, J., 2010. Hydrogeologiczne i górnicze uwarunkowania eksploatacji złoża węgla brunatnego „Złoczew” [Hydrogeological conditions and mining operation brown coal deposits “Złoczew”]. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 123, 127–148.Search in Google Scholar

Self, S.J., Reddy, B.V. & Rosen, M.A., 2012. Review of underground coal gasification technologies and carbon capture. International Journal of Energy and Environmental Engineering 3, 16.10.1186/2251-6832-3-16Search in Google Scholar

Sobczyk, E.J., Wota, A., Kopacz, M. & Fraczek, J., 2017. Clean Coal Technologies – a chance for Poland’s energy security. Decision-making using AHP with benefits, opportunities, costs and risk analysis. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 33, 27–48.10.1515/gospo-2017-0039Search in Google Scholar

Stańczyk, K., Howaniec, N., Smoliński, A., Świadrowski, J., Kapusta, K., Wiatowski, M., Grabowski, J. & Rogut, J., 2011. Gasification of lignite and hard coal with air and oxygen enriched air in a pilot scale ex situ reactor for underground gasification. Fuel 90, 1953–1962.10.1016/j.fuel.2010.12.007Search in Google Scholar

Szafranek-Nakonieczna, A., Zheng, Y., Słowakiewicz, M., Pytlak, A., Polakowski, C., Kubaczyński, A., Bieganowski, A., Banach, A., Wolińska, A. & Stępniewska, Z., 2018. Methanogenic potential of lignites in Poland. International Journal of Coal Geology 196, 201–210.10.1016/j.coal.2018.07.010Search in Google Scholar

Tajduś, A., Kaczorowski, J., Kasztelewicz, Z., Czaja, P., Cała, M., Bryja, Z. & Żuk, S., 2014. Brown coal – an offer for Polish power industry – development possibilities for brown coal mining functioning in Poland by the year 2050. Komitet Górnictwa PAN, Kraków, 85 pp.Search in Google Scholar

Uberman, R. & Naworyta, W., 2012. Eksploatacja złóż węgla brunatnego w warunkach ograniczeń przestrzennych i ekologicznych, studium przypadku złoże Gubin [Lignite exploitation under spatial and environmental restrictions – case study: Gubin lignite deposit]. Polityka Energetyczna–Energy Policy Journal 15, 29–41.Search in Google Scholar

Urbański, P. & Saternus, A., 2017. Charakterystyka złoża węgla brunatnego Złoczew w aspekcie alternatywnych metod jego wykorzystania [Characteristics of Złoczew lignite deposits in the light of alternative methods of use]. Górnictwo Odkrywkowe 58, 71–76.Search in Google Scholar

Urbański, P. & Widera, M., 2016. Geologia złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce [Geology of lignite deposits in the south-western Wielkopolska region]. Przegląd Geologiczny 64, 791–798.Search in Google Scholar

WCA, 2018. World Coal Association. https://www.worldcoal.org/coalSearch in Google Scholar

Widera, M., 2007. Litostratygrafia i paleotektonika kenozoiku podplejstoceńskiego Wielkopolski [Lithostratigraphy and palaeotectonics of the sub-Pleistocene Cenozoic of Wielkopolska]. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 224 pp.Search in Google Scholar

Widera, M., 2016. Genetic classification of Polish lignite deposits: A review. International Journal of Coal Geology 158, 107–118.10.1016/j.coal.2016.03.004Search in Google Scholar

Widera, M., Kasztelewicz, Z. & Ptak, M., 2016. Lignite mining and electricity generation in Poland: The current state and future prospects. Energy Policy 92, 151–157.10.1016/j.enpol.2016.02.002Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo