1. bookVolumen 73 (2022): Edición 3 (December 2022)
    The use of language as instrument and means of discrimination
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Language Discrimination in Polish Public Discourse (Example of Polish Football Fans Discourse)

Publicado en línea: 27 Mar 2023
Volumen & Edición: Volumen 73 (2022) - Edición 3 (December 2022) - The use of language as instrument and means of discrimination
Páginas: 451 - 465
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

BURSKA, Katarzyna (2019): Określenia antysemickie w dyskursie kibicowskim (na przykładzie Łodzi). In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, Vol. 53, No. 2, pp. 67–78. Search in Google Scholar

BURSKI, Jacek – WOŹNIAK, Wojciech (2021): The sociopolitical roots of antisemitism among footballfandom: the real absence and imagined presence of Jews in Polish football. In: P. Brunssen – S. Schüler-Springorum (eds.): Football and Discrimination. Antisemitism and beyond. London: Routledge, pp. 47–64. Search in Google Scholar

BURSKI, Jacek (2015): Pomiędzy realnym a skonstruowanym. Antysemityzm kibicowski. In: R. Kossakowski – J. Kurowski – J. Nowakowski (eds.): Modern futbol a świat kibiców. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, pp. 227–242. Search in Google Scholar

CABLE, Jonathan – KILVINGTON, Daniel – MOTTERSHEAD, Glyn (2022): ‘Racist behaviour is interfering with the game’: exploring football fans’ online responses to accusations of racism in football. In: Soccer ---amp--- Society, Vol. 23, No. 8, pp. 880–893. Search in Google Scholar

CARRINGTON, Ben (2012): Introduction: Sport Matters. In: Ethnic and Racial Studies, Vol. 35, No. 6, pp. 961–970. Search in Google Scholar

GARLAND, Jon – ROWE, Michael (2001): Racism and Anti-racism in Football. Basingstoke: Palgrave. 223 p. Search in Google Scholar

GELBER, Mark H. (1985): What Is Literary Antisemitism? In: Jewish Social Studies, Vol. 47, No. 1, pp. 1–20. Search in Google Scholar

HALLIDAY, Michael – MATTHIESSEN, Christian (2004): An Introduction to Functional Grammar. 3rd ed. London: Routledge. 480 p. Search in Google Scholar

HESS-LÜTTICH, Ernest W. B. (2016): Urban discourse – city space, city language, city planning: Eco-semiotic approaches to the discourse analysis of urban renewal. In: Sign Systems Studies, Vol. 44, No. 1/2, pp. 12–33. Search in Google Scholar

KAMIŃSKA-SZMAJ, Irena (2005): Wyrazy obraźliwe w intertekstualnej przestrzeni. In: Poradnik Językowy, No. 4, pp. 9–16. Search in Google Scholar

KAMIŃSKA-SZMAJ, Irena (2007): Agresja językowa w życiu publicznym : leksykon inwektyw politycznych 1918-2000. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 370 p. Search in Google Scholar

KUBRIAKOW, Elena (2006): О когнитивном подходе к производному слову. Славистика. Синхрони и диахрони . In: В. Б. Крско (ed.): Сборник стате к 70-лети И.С. Улуханова. Москва: Издателски центр „Азбуковник”, pp. 77−93. Search in Google Scholar

LANGACKER, Ronald W. (2009): Gramatyka kognitywna: Wprowadzenie. Transl. E. Tabakowska – M. Buchta – H. Kardela. Kraków: Universitas. 758 p. Search in Google Scholar

POPOVA, Tatiana Vitalevna (2008): Виды графодеривации в современном русском языке. In: Русский язык: человек, культура, коммуникация: Сборник статей. Екатеринбург: УГТУ- УПИ, pp. 108–113. Search in Google Scholar

REISIGL, Martin – WODAK, Ruth (2001): Discourse and Discrimination Rhetorics of Racism and Antisemitism. London: Routledge. 312 p. Search in Google Scholar

ROSÓŁ, Rafał (2022): Chorągiewki z tałesu. Piłka nożna, antysemityzm i Zagłada. Kraków: Pasaże. 204 p. Search in Google Scholar

SIKORA, Kazimierz (2019): “Żydy” i “psy” w stadionowym języku nienawiści. In: Lingvaria, Vol. 14, No. 27, pp. 79–89. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.05. Available at: https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/721/706. [cit. 20-01-2022]. Search in Google Scholar

STRAMLJIČ BREZNIK, Irena – VORŠIČ, Ines (2009): Grafoderivati v tiskanih oglasih. In: Teorija in praksa, Vol 46, No. 6, pp. 826–838. Search in Google Scholar

WASZAKOWA, Krystyna (2021): Wybrane aspekty integralnego związku derywatu słowotwórczego z aktem komunikacji (na przykładzie nazw żeńskich). In: P. Kowalski (ed.): Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo IS PAN, pp. 343–369. Available at: https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1927 [cit. 20-01-2022]. Search in Google Scholar

WASZAKOWA, Krystyna (2017): Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. 230 p. Search in Google Scholar

WIERZBICKA, Agnieszka (2015): Żyd, Żydzi, Żydy, Żydki — stereotypes and judgments ingrained in the Polish language. In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, Vol 49, pp. 57–67. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6077.49.05 [cit. 20-01-2022]. Search in Google Scholar

DOROSZEWSKI, Witold: Słownik języka polskiego. In: Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (pierwodruk 1958-1969). J. S. Bieň – J. Linde-Usiekniewicz (eds.) (2000). Available at: https://doroszewski.pwn.pl/ [cit. 20-01-2022]. Search in Google Scholar

HILL, Gerald – HILL, Kathleen (2002): The people’s law dictionary. Available at: https://dictionary.law.com [cit. 20-01-2022]. Search in Google Scholar

KRYŃSKI, Adam A. – NIEDŹWIEDZKI, Władysław (eds.) (1908): Słownik języka polskiego. T. 4, P – Prożyszcze. Available at: https://bbc.mbp.org.pl/dlibra/publication/10220/edition/9243/content [cit. 20-01-2022]. Search in Google Scholar

LINDE, Samuel B. (1811): Słownik języka polskiego. Available at: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/8181/edition/13062 [cit. 20-01-2022]. Search in Google Scholar

Miejski.pl. (2020): Slang młodzieżowy. In: Słownik slangu. Available at: https://www.miejski.pl [cit. 20-01-2022]. Search in Google Scholar

Oxford Advanced Learner’s Dictionary: discrimination. Learner’s Dictionaries – Oxford University Press. Available at: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com [cit. 20-01-2022] Search in Google Scholar

Słownik SJP.PL: Słownik języka polskiego. Available at: https://sjp.pl [cit. 20-01-2022]. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD