1. bookVolumen 72 (2021): Edición 2 (December 2021)
    NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

A synchronic and diachronic computer corpus of Makarska littoral dialects (Croatia)

Publicado en línea: 30 Dec 2021
Volumen & Edición: Volumen 72 (2021) - Edición 2 (December 2021) - NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity
Páginas: 488 - 501
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

[1] Štokavski dijalekat. In Enciklopedija Jugoslavije. (1960). Leksikografski zavod FNRJ. Zagreb. Search in Google Scholar

[2] Lisac, J. (1998). Štokavski i torlački idiomi Hrvata. In Najwse dzieje języków słowiańskich. Editor Lončarić, M. Opole (Poland). Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej. Search in Google Scholar

[3] Brozović, D. (1970). O Makarskom primorju kao jednom od središta jezično-historijske i dijalekatske konvergencije. In Makarski zbornik 1, pages 381–405. Search in Google Scholar

[4] Lisac, J. (2003). Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja, pages 50–71, Zagreb, Hrvatska. Search in Google Scholar

[5] Govori Makarskoga primorja – sinkronija i dijakronija. Accessible at: http://elte2.fsb.hr:8000/gomapri, (Cited 20. 3. 2021). Search in Google Scholar

[6] Edited by map in Hrvatska enciklopedija. (2002). Vol. 4, Fr–Ht, page 676. Zagreb. Leksikografski zavod Miroslav Krleža; graphic design by Tomislav Kaniški. Search in Google Scholar

[7] Croatica. Povijest hrvatskoga jezika. (2018). Vol. 5, page 540. Zagreb. Search in Google Scholar

[8] Kurtović Budja, I. (2020). Upitnici za Hrvatski jezični atlas i Zlatna formula hrvatskoga jezika ča-kaj-što. In Conference abstracts of Computational Linguistics and Golden Formula of Croatian Language. Osijek. Search in Google Scholar

[9] Brozović, D. (1981). O fonetskoj transkripciji. In Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslavenskim lingvističkim atlasom, pages 17–25. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo