1. bookVolumen 12 (2022): Edición 1-2 (June 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2453-7829
Primera edición
16 Apr 2016
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

T. G. Masaryk’s involvement in the Jewish issue

Publicado en línea: 18 Jun 2022
Volumen & Edición: Volumen 12 (2022) - Edición 1-2 (June 2022)
Páginas: 21 - 28
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2453-7829
Primera edición
16 Apr 2016
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

ČAPEK, K. (1944): Masaryk on Thought and Life: Conversation with Karel Čapek, trans. M. & R. Weatherall. London: George Allen & Unwin. Search in Google Scholar

DROZENOVÁ, W. (2014): Židovská otázka jako otázka česká a evropská: K myšlenkovému odkazu Jindřicha Kohna [The Jewish question as a Czech and European question: The heritage of ideas of Jindřich Kohn]. In: Theologická revue, 85(4), pp. 551–564. Search in Google Scholar

DROZENOVÁ. W. (2022): Masaryk’s ethics. In: J. Svoboda & A. Prázný (eds.): Recalling Masaryk’s Czech question on the threshold of the 21st Century. Leiden: Brill [forthcoming]. Search in Google Scholar

FRANKL, M. (2007): ‘Emancipace od židů’: Český antisemitismus na konci 19. století [‘Emancipation from the Jews’: Czech anti-Semitism by the end of the 19th century]. Prague-Litomyšl: Paseka. Search in Google Scholar

KOHÁK, E. (2004): Zorným úhlem filosofa. Vybrané články a přednášky z let 19922002 [Angle of vision of a philosopher: Selected papers and lectures from the years 19922002]. Rychnov na Kněžnou: Ježek. Search in Google Scholar

KOVTUN, J. (1991a): Masarykův triumf: Příběh konce války [Masaryk’s triumph: Story of the war’s ending]. Prague: Odeon. Search in Google Scholar

KOVTUN, J. (1991b): Slovo má poslanec Masaryk [Deputy Masaryk’s turn to speak]. Prague: Československý spisovatel. Search in Google Scholar

KOVTUN, J. (1999a): Historická dimenze Hilsnerova případu [Historical dimension of Hilsner’s affair]. In: J. Pojar (ed.): Hilsnerova aféra a česká společnost 18991999 [Hilsner’s affair and the Czech society 18991999]. Prague: Židovské muzeum v Praze, pp. 17–23. Search in Google Scholar

KOVTUN, J. (1999b): Tajuplná vražda: Případ Leopolda Hilsnera [The mysterious murder: Leopold Hilsner’s affair]. Prague: Sefer. Search in Google Scholar

MASARYK, T. G. (1900): Význam procesu polenského pro pověru rituální [Meaning of Polná process for the ritual murder myth]. Prague: J. Herben. Search in Google Scholar

MASARYK, T. G. (1925): Světová revoluce. Za války a ve válce 1914–1918 [World revolution: During the war and in the war 19141918]. Prague: Čin & Orbis. Search in Google Scholar

MASARYK, T. G (1946): Ideály humanitní [The Ideals of Humanity]. Prague: Čin. Search in Google Scholar

MASARYK, T. G (2000): Česká otázka. In: T. G. Masaryk: Česká otázka. Naše nynější krize. Jan Hus [The Czech question. Our present crisis. Jan Hus], ed. J. Brabec. Prague: Masarykův ústav AVČR, Ústav T. G. Masaryka o.p.s. Search in Google Scholar

PATOČKA, J. (2006): Masaryk v boji proti antisemitismu [Masaryk in struggle against anti-Semitism]. In: K. Palek & I. Chvatík (eds.): Češi II. Sebrané spisy Jana Patočky sv. 13, práce nepublikované [The Czechs II: Collected works of Jan Patočka, volume 13, unpublished works]. Prague: Oikúmené, pp. 33–112. Search in Google Scholar

POJAR, M. (2019): T. G. Masaryk and the Jewish question, trans. G. Turner. Prague: Karolinum Press. Search in Google Scholar

POLÁK, S. (1999): Hilsnerův proces a jeho důsledky pro T. G. Masaryka [Hilsner’s process and its consequences for T. G. Masaryk]. In: J. Pojar (ed.): Hilsnerova aféra a česká společnost 18991999 [Hilsner’s affair and the Czech society 18991999]. Prague: Židovské muzeum v Praze, pp. 42–46. Search in Google Scholar

POPPER, K. R. (2002): The open society and its enemies. London & New York: Routledge.10.4324/9780203538111 Search in Google Scholar

RIFF, M. A. (1989): The ambiguity of Masaryk’s attitudes on the “Jewish question“. In: R. B. Pynsent (ed.): T. G. Masaryk (18501937), vol. 2: Thinker and Critic. Basingstoke & London: Macmillan, pp. 77–87.10.1007/978-1-349-20366-6_6 Search in Google Scholar

ŠOLLE, Z. (1999): Masarykovo vystoupení v hilsneriádě a jeho vztah k Masarykovu řešení české otázky [Masaryk’s performance in Hilsner’s affair and its relation to Masaryk’s solution of the Czech question]. In: J. Pojar (ed.): Hilsnerova aféra a česká společnost 18991999 [Hilsner’s affair and the Czech society 18991999]. Prague: Židovské muzeum v Praze, pp. 49–56. Search in Google Scholar

ZUMR, J. (1999): Patočkova syntéza polenských událostí [Patočka’s synthesis of Polná affairs]. In: J. Pojar (ed.): Hilsnerova aféra a česká společnost 18991999 [Hilsner’s affair and the Czech society 18991999]. Prague: Židovské muzeum v Praze, pp. 65–67. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo