1. bookVolumen 69 (2020): Edición 1 (March 2020)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2336-3207
Primera edición
14 Jul 2011
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The occurrence of Hymenoptera: Aculeata on mine spoil heaps after shale extraction (Jakartovice, Nízký Jeseník Mts)

Publicado en línea: 11 Oct 2020
Volumen & Edición: Volumen 69 (2020) - Edición 1 (March 2020)
Páginas: 55 - 63
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2336-3207
Primera edición
14 Jul 2011
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Amiet F. (1996): Hymenoptera, Apidae. 1. Allgemeiner Teil, Gattungsschlüssel, die Gattungen Apis, Bombus und Psithyrus. Fauna Helvetica 3. Centre Suisse de Cartographie de la Faune & Schweitzerische Entomologische Gesellschaft, Luzern, 98 pp.Search in Google Scholar

Amiet F., Müller A. & Neumeyer R. (1999): Hymenoptera Apidae. 2. Teil: Gattungen Colletes, Dufourea, Hylaeus, Nomia, Nomioides, Rhophitoides, Rophites, Sphecodes, Systropha. Fauna Helvetica 4. Centre Suisse de Cartographie de la Faune & Schweitzerische Entomologische Gesellschaft, Luzern, 219 pp.Search in Google Scholar

Amiet F., Herrmann M., Müller A. & Neumeyer R. (2001): Hymenoptera Apidae. 3. Teil: Gattungen Halictus, Lasioglossum. Fauna Helvetica 8. Centre Suisse de Cartographie de la Faune & Schweitzerische Entomologische Gesellschaft, Luzern, 158 pp.Search in Google Scholar

Amiet F., Herrmann M., Müller A. & Neumeyer R. (2004): Hymenoptera Apidae. 4 Teil: Gattungen Anthidium, Chelostoma, Coelioxys, Dioxys, Heriades, Lithurgus, Megachile, Osmia, Stelis. Fauna Helvetica 9. Centre Suisse de Cartographie de la Faune & Schweitzerische Entomologische Gesellschaft, Luzern, 273 pp.Search in Google Scholar

Bezděčka P. (in litt.): Inventarizační průzkum mravenců, vos a čmeláků (Hymenoptera: Formicidae, Vespidae, Apidae) národní přírodní rezervace Rejvíz. (Závěrečná zpráva). Správa CHKO Jeseníky, 2005, 11 pp., Jeseník.Search in Google Scholar

Bogusch P. & Straka J. (2012): Žahadloví blanokřídlí. In: Tropek R. & Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišt': význam, ochrana a management. ENTÚ BC AV ČR & Calla. České Budějovice. 74-92.Search in Google Scholar

Bogusch P., Straka J. & Kment P. (eds) (2007): Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera). Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 11: 1-300.Search in Google Scholar

Dvořák L. (2005): Vosy a vosíci (Hymenoptera: Vespidae: Vespinae et Polistinae) ve sbírkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek [Social and paper wasps (Hymenoptera: Vespidae: Vespinae et Polistinae) in the collections of the Museum of the Beskydy Mts. Frýdek-Místek]. – Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 15: 103-105.Search in Google Scholar

Dvořák L. (2009). Social wasps (Hymenoptera: Vespidae: Vespinae) in the collection of the Silesian Museum in Opava (Czech Republic). – Časopis Slezského Muzea Opava (A) 58: 169-174.Search in Google Scholar

Dvořák L. & Roberts S.P.M. (2006): Key to the paper and social wasps of Central Europe (Hymenoptera: Vespidae). – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 46: 221-244.Search in Google Scholar

Dvořák L., Bogusch P. & Smetana V. (2009): Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Vespoidea a Apoidea) Národní přírodní rezervace Králický Snĕžník – výsledky monitoringu s použitím Malaiseho pastí. – Acta Musei Beskidensis 1: 79-88.Search in Google Scholar

Dvořák L., Holuša J., Holý K., Macek J., Smetana V., Straka J & Šima P. (2010): Blanokřídlí (Hymenoptera) vybraných lokalit východní Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis. Frýdek-Místek 2: 57-172.Search in Google Scholar

Dvořák L., Smetana V. & Tyrner P. (2006): Vosy, čmeláci a zlatěnky (Hymenoptera: Vespidae, Apidae a Chrysididae) smrkových monokultur v širším okolí Ostravska (Česká republika, Slezsko). – Časopis Slezského Muzea Opava (A) 55: 249-257.Search in Google Scholar

Gremlica T., Cílek V., Vrabec V., Farkač J., Frouz J., Godány J., Lepšová A., Přikryl I., Rambousek P., Sádlo J., Starý J., Straka J., Volf O. & Zavadil V. (2011): Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice. [Závěrečná zpráva za celé období řešení projektu 2007–2011 VaV SP/2d1/141/07]. Praha: Ústav pro ekopolitiku; MŽP ČR.Search in Google Scholar

Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds) (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). – Příroda, Praha 36: 1-612.Search in Google Scholar

Jacobs H.-J. (2007): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. Begründet 1925 von Friedrich Dahl. 79. In: Blank S.M. & Taeger A. (eds). Hymenoptera III. Die Grabwespen Deutschlands. Ampulicidae, Sphecidae, Crabroni-dae. Bestimmungsschlüssel. Goecke & Evers, Keltern. 207 pp.Search in Google Scholar

Janoška M. (2001): Nízký Jeseník očima geologa. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 64 pp.Search in Google Scholar

Krása A. (2012): Postindustriální plochy - významná stanoviště vzácných živočichů. – Ochrana přírody: časopis státní ochrany přírody 67(2): 36.Search in Google Scholar

Linsenmaier W. (1997): Die Goldwespen der Schweiz. – Veröffentlichungen aus der Natur-Museum Luzern 9: 5-139.Search in Google Scholar

Macek J., Straka J., Bogusch P., Dvořák L., Bezděčka P. & Tyrner P. (2010): Blanokřídlí České republiky I., Žahadloví. Praha: Academia, 520 pp.Search in Google Scholar

Mazalová M., Dvořák L., Bezděčka P. & Kuras T. (2009): Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus) národní přírodní rezervace Praděd (Hrubý Jeseník). – Časopis Slezského Muzea Opava (A) 58: 243-249.Search in Google Scholar

Mazalová M. & Kuras T. (2010): Čmeláci a pačmeláci Národní přírodní rezervace Praděd: potravní ekologie a kompetice zaznamenaných druhů. In: Bryja J. & Zasadil P. (eds): zoologické dny, Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11. – 12. února 2010, AV ČR, ČZU v Praze, ČZS, Praha, pp. 150-151.Search in Google Scholar

Oehlke J. & Wolf H. (1987): Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Hymenoptera - Pompilidae. – Beiträge zur Entomologie 37: 279-390.Search in Google Scholar

Pavelka M. & Smetana V. (2000): Čmeláci. ZO ČSOP Valašské Meziříčí, 109 pp. + barevná příloha.Search in Google Scholar

Přidal A. (2014): New and interesting records of bees from Moravia and Slovakia with remarks to the Czech and Slovak checklist of bees (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). – Klapalekiana 50: 73-83.Search in Google Scholar

Řehounek J. (2010): Přírodovědci formulovali zásady ekologické obnovy po těžbě. – Minerální suroviny 12(1): 32-33.Search in Google Scholar

Řehounek J., Řehounková K., Tropek R. & Prach K. (eds) (2015): Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Druhé, přepracované a doplněné vydání. České Budějovice: Calla, 212 pp.Search in Google Scholar

Scheuchl E. (1996): Schlüssel der Arten der Familien Megachilidae und Melittidae. In: Scheuchl E. (ed.): Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band II. Erwin Scheuchl, Velden, 116 pp.Search in Google Scholar

Scheuchl E. (2000): Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band I: Anthophoridae, 2. erweiterte Aufl age. Preisinger KG, Landshut, xxxi + 158 pp.Search in Google Scholar

Schmid-Egger Ch. (2004): Bestimmungsschlüssel für die deutschen Arten der solitären Faltenwespen (Hymenoptera, Eumenidae), pp. 54-90. Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, Hamburg, 108 pp.Search in Google Scholar

Schmid-Egger Ch. & Scheuchl E. (1997): Schlüssel der Arten der Familie Andrenidae. In: Scheuchl E. (ed.): Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band III. Erwin Scheuchl, Velden, 180 pp.Search in Google Scholar

Staněk S. (1971): Moravskoslezský kulm - štípatelné jílové břidlice. Revize ložisek štípatelných jílových břidlic, etapa: vyhledávací. FZ 6468.Search in Google Scholar

Straka J., Bogusch P. & Přidal A. (2007): Apoidea: Apiformes (včely), pp. 241-299. In: Bogusch P., Straka J. & Kment P. (eds): Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera). Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 11: 1-300.Search in Google Scholar

Tropek R. & Řehounek J. (eds) (2012): Bezobratlí postindustriálních stanovišt': význam, ochrana a management. ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, 152 pp.Search in Google Scholar

Warncke K. (1992): Die Westpaläarktischen Arten der Bienengattung Sphecodes Latr. (Hymenoptera, Apidae, Halictinae). – Bericht der Naturforschenden Gessellschaft Augsburg 52: 9-64.Search in Google Scholar

Williams P.H. (2010): Bumblebee ID. Find British species by colour pattern. http://www.nhm.ac.uk/researchcuration/research/projects/bombus/key_british_colour [18. 11. 2018].Search in Google Scholar

Williams P. H., Cameron S. A., Hines H. M., Cederberg B. & Rasmont P. (2008): A simplified subgeneric classification of the bumblebees (genus Bombus). – Apidologie 39: 46-74.10.1051/apido:2007052Search in Google Scholar

Zavadil V. (1948): Zajímavé nálezy blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera) v oblasti širšího Ostravska. – Sbor. Přírodov. Společ. Mor. Ostrava 9: 15-26.Search in Google Scholar

Zavadil V. & Šnoflák J. (1948): Kutilky (Sphecidae) Československé republiky. Entomologické příručky Entomologických listů 13. Entomologické listy, 179 pp.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo