1. bookVolumen 67 (2018): Edición 2 (December 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2336-3207
Primera edición
14 Jul 2011
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

New faunistic records of Hydroptilidae (Insecta, Trichoptera) from the Czech Republic

Publicado en línea: 25 Jan 2019
Volumen & Edición: Volumen 67 (2018) - Edición 2 (December 2018)
Páginas: 165 - 173
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2336-3207
Primera edición
14 Jul 2011
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Cianficconi F., Todini B. & Cortini Pedrotti C. (2005): Italian caddisflies living on mosses: preliminary note. In Tanida K. & Ro ssiter A. (eds), Proceedings of the 11th International Symposium on Trichoptera. Tokai University Press, Kanagawa, pp. 91–99.Search in Google Scholar

Graf W., Heckes U., Hess M., Zweidick O. & Malicky H. (2017): Neue Nachweise von Köcherfliegen (Insecta: Trichoptera) aus Österreich. Braueria, 44: 48–49.Search in Google Scholar

Graf W., Murphy J., Dahl J., Zamora-Munoz C. & Lopez-Rodriguez M. J. (2008): Distribution and ecological preferences of European freshwater organisms. Volume 1. Trichoptera (Vol. 1), Pensoft Publishing, 388 pp.Search in Google Scholar

Graf W., Schmidt-Kloiber A. & Moritz C. (1998): Köcherfliegenfunde aus Österreich. Lauterbornia, 34: 205–213.Search in Google Scholar

Gullefors B. & Johanson K.A. 2007: Gotland nattsländor (Trichoptera). Entomologisk Tidskrift, 128 (1–2): 61–70.Search in Google Scholar

Hohmann M. (1999): Bemarkenswerte Köcherfliegen-Fänge (Insecta, Trichoptera) im Tiefland Sachsen-Anhalts. Lauterbornia, 36: 33–40.Search in Google Scholar

Holzenthal R.W., Blahnik R.J., Prather A.L. & Kjer K.M. (2007): Order Trichoptera Kirby, 1813 (Insecta), Caddisflies. In Zhang Z.-Q. & Shear W.A. (eds): Linnaeus Tercentenary: Progress in Invertebrate Taxonomy. Zootaxa, 1668, 639–698.Search in Google Scholar

Chvojka P. (1996): New faunistic records of trichoptera (Insecta) from the Czech Republic. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 165: 131–132.Search in Google Scholar

Chvojka P. & Komzák P. (2006): Chrostíci (Trichoptera) CHKO Kokořínsko. Bohemia centralis, Praha, 27: 355–363.Search in Google Scholar

Chvojka P. & Komzák P. (2008): The history and present state of Trichoptera research in the Czech Republic. Ferrantia, Travaux Scientifiques du Musée National d’Histoire Naturelle de Luxembourg, 55: 11–21.Search in Google Scholar

Chvojka P. & Komzák P. (2017): Trichoptera (chrostíci). In Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha, 36: 170–174.Search in Google Scholar

Chvojka P. & Komzák P. & Špaček J. (2009): New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, III. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno), 94: 81–85.Search in Google Scholar

Chvojka P. & Novák K. (2001): Additions and corrections to the checklist of Trichoptera (Insecta) from the Czech and Slovak Republics. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis 56 (2000): 103–120.Search in Google Scholar

Chvojka P., Špaček J., Komzák P. & Lukáš J. (2016): New faunistic records of Trichoptera from the Czech Republic and Slovakia. Klapalekiana, 52: 43–46.Search in Google Scholar

Klapálek F. (1891): I. Dodatky ku seznamu českých Trichopter za rok 1890. Věstník královské české Společnosti Náuk, třída mathematicko-přírodovědecká 1890(2): 176–196.Search in Google Scholar

Klapálek F. (1894): Dodatky ku seznamu českých Trichopter za rok 1892 a 1893. Věstník královské české Společnosti Náuk, třída mathematicko-přírodovědecká 1894(2): 1–8.Search in Google Scholar

Klapálek F. (1895): Oxyethira tristella, n. sp. Entomologist’s Monthly Magazine, 6: 168–169.Search in Google Scholar

Klapálek F. (1897): Dodatky ku seznamu českých Trichopter za rok 1894 až 1897. Věstník královské české Společnosti Náuk, třída mathematicko-přírodovědecká 1897(62): 1–9.Search in Google Scholar

Klapálek F. (1901): Příspěvek ke znalosti fauny Neuropteroid Českomoravské krabatiny. Věstník České Akademie Císaře Františka Josefa, 10: 489–494.Search in Google Scholar

Komzák P. & Kroča J. (2011): New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, IV. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96(1): 189–192.Search in Google Scholar

Kroča J. (2013) (Ms.): Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru hydrobiologie. Závěrečná zpráva, depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm; Výzkumný Ústav Vodohospodářský T.G.M., v.v.i., pobočka Brno, 104 pp.Search in Google Scholar

Kroča J. (2016): Divočící řeka Morávka – dynamické, stabilní a ohrožené prostředí. Ochrana přírody, 71 (6): 24–27.Search in Google Scholar

Malicky H. (1996): Beschreibung und Verbreitung von Hydroptila brissaga n. sp., einer neuen europäischen Hydroptilidae (Trichoptera). Entomologische Berichte Luzern, 36: 101–104.Search in Google Scholar

Malicky H. (2009): Rote Liste der Köcherfliegen Österreichs (Insecta, Trichoptera). In Zulka K.P. (ed.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Grüne Reihe des Lebensministeriums, 14 (3): 319–358.Search in Google Scholar

Mayer K. (1936): První příspěvek k poznání chrostíků Československé republiky. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně, 18: 41–47.Search in Google Scholar

Mayer K. (1937): Příspěvek k poznání chrostíků okolí Rajce. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně za r. 1936, 19: 33–38.Search in Google Scholar

Nógrádi S. (1994): New data to the caddisfly (Trichoptera) fauna of Hungary, III. Folia entomologica hungarica., 55: 271–280.Search in Google Scholar

Nógrádi S. & Uherkovich A. (2002): Magyarország Tegzesei (Trichoptera) [The Caddisflies of Hungary (Trichoptera)], Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat 11, Pécs, 386 pp.Search in Google Scholar

Polášková V., Schenková J., Bartošová M., Rádková V. & Horsák M. (2017): Post-mining calcareous seepages as surrogate habitats for aquatic macroinvertebrate biota of vanishing calcareous spring fens. Ecological Engineering, 109: 119–132.10.1016/j.ecoleng.2017.08.023Search in Google Scholar

Pruner L. & Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana, 32 (Suppl.): 1–115.Search in Google Scholar

Uherkovich A. & Nógrádi S. (1999): Caddisflies (Trichoptera) of artificial water courses in the Bakony Mountains, Central Hungary. Braueria, 26: 21–23.Search in Google Scholar

Wiberg-Larsen P. & Czachorowski S. (2002): Oxyethira tristella Klapalek, 1895 (Trichoptera: Hydroptilidae) a caddis-fly species new to the fauna of Poland. Polskie Pismo entomologiczne, 71: 151–153.Search in Google Scholar

Wiberg-Larsen P. & Holm P. (1999): Vårfluen Hydroptila martini Marshall, 1977-ny for Denmark og NV-Europa (Trichoptera: Hydroptilidae). Ent. Meddr., 67: 117–121.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo