1. bookVolumen 62 (2013): Edición 1 (March 2013)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Primera edición
14 Jul 2011
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Bryological notes from the Vistula Spit (Poland)

Publicado en línea: 14 Aug 2013
Volumen & Edición: Volumen 62 (2013) - Edición 1 (March 2013)
Páginas: 91 - 96
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Primera edición
14 Jul 2011
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Anonymus (2012): Rozporządzenie Ministra Środowiska z 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (2012), 81.Search in Google Scholar

Fudali E., Szczepański M., Rusińska A., Rosadziński S. & Wolski G. (2009): The current distribution in Poland of some european neophytic bryophytes with supposed invasive tendencies. - Acta Soc. Bot. Pol. 78(1): 73-80.Search in Google Scholar

Klama H. (2006): Systematic catalogue of Polish liverwort and hornwort taxa. In: J. Szweykowski : An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 83-100.Search in Google Scholar

Ochyra R. (1986): Spostrzeżenia briologiczne z Mierzei Helskiej. - Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 37, Seria B - Botanika: 167-175.Search in Google Scholar

Ochyra R. & Szmajda P. (1981): La cartographie bryologique en Pologne. In: J. Szweykowski [ed.]: New perspectives in bryotaxonomy and bryogeography. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia 20: 105-110.Search in Google Scholar

Ochyra R. & Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H. (2003): Census catalogue of Polish mosses. Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Stebel A., Rosadziński S., Wolski G.J., Staniaszek-Kik M., Fudal i E., Armata L. & Szczepański M. (2012a): Further spreading of Orthodicranum tauricum (Bryophyta, Dicranaceae) in Poland. - Rocz. AR Pozn. 391, Bot. Stec. 16: 75-79.Search in Google Scholar

Stebel A., Virchenko V., Plášek V., Ochyra R. & Bednarek-Ochyra H. (2012b): Range extension of Orthodicranum tauricum (Bryophyta, Dicranaceae) in central-east Europe. - Polish Botanical Journal 57(1): 119-128Search in Google Scholar

Sulma T. (1958): Zagadnienie ochrony przyrody na Mierzei Wiślanej. - Ochrona Przyrody 25: 70-95.Search in Google Scholar

Żarnowiec J., Stebel A. & Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. In: A. Stebel, R. Ochyra (eds.), Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań, p. 9-28. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo