1. bookVolumen 62 (2013): Edición 1 (March 2013)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Primera edición
14 Jul 2011
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

A disjunctive site of Sympecma paedisca (Brau.) (Odonata: Lestidae) in Opole Silesia (south-western Poland)

Publicado en línea: 14 Aug 2013
Volumen & Edición: Volumen 62 (2013) - Edición 1 (March 2013)
Páginas: 45 - 50
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Primera edición
14 Jul 2011
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Bernard R., Buczyński P. & Tończyk G. (2002): Present state, threats and conservation of dragonflies (Odonata) in Poland. − Nat. Conserv. 59(2): 53-71.Search in Google Scholar

Bernard R., Buczyński P., Tończyk G. & Wendzonka J. (2009): A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 256 pp.Search in Google Scholar

Bernard R. & Wi ldermuth H. (2005): Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) in Europe: a case of a vanishing relict (Zygoptera: Coenagrionidae). − Odonatologica 34(4): 335-378.Search in Google Scholar

Błażejczyk K. (2006): Climate and bioclimate of Poland. Pp. 31-48. In: Degór ski M. [ed.]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Polish Geographical Society, 324 pp.Search in Google Scholar

Bönsel A., Mauersberger R. & Wachlin V. (2011): Sympecma paedisca (Brauer, 1877), Sibirische Winterlibelle, Anhang: IV, FFH-Code: 1039. Internet link: http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ ffh_asb_sympecma_paedisca.pdf Search in Google Scholar

Borisov S.N. (2005): O letnikh migraciyahh vidov roda Sympecma Burmeister, 1839 (Odonata, Lestidae) v Severnom Tjan’-Shane. − Euroas. entomol. J. 4(3): 256.Search in Google Scholar

Buczyński P. (1998): Ważki (Odonata) środkowo-wschodniej Polski: stan poznania, specyfika i zagrożenia. pp. 7-9. I. Krajowe Seminarium Odonatologiczne, Bromierzyk 17-19 IV 1998. Materiały zjazdowe, 21 pp.Search in Google Scholar

Corbet P.S. (1999): Dragonflies. Behaviour and ecology of Odonata. Harley, Colchester, 829 pp.Search in Google Scholar

Cuber P. (2010): Lestidae (Odonata: Zygoptera) rzadko stwierdzane w województwie śląskim. − Odonatrix 6(2): 37-41.Search in Google Scholar

Degirmendžić J., Kożuchowski K., Żmudzka E. (2004): Changes of air temperature and precipitation in Poland in the period 1951-2000 and their relationship to atmospheric circulation. − Int. J. Climatol. 24(3): 291-310.10.1002/joc.1010Search in Google Scholar

Dijkstra K.-D.B. [ed.] (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham, 320 pp.Search in Google Scholar

Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O. & Hanel L. (2007): Vážky České republiky. Ekologie, ochrana a rozšiřeni. Český svaz ochránců přírody, Vlašim, 670 pp.Search in Google Scholar

Gryboś M. (2013): Mydlniki - stawy i okolice. Internet link: http://www.wazki.pl/krakow_mydlniki.html Search in Google Scholar

Hájek J. & Mocek B. (2000): Výskyt šidlatky kroužkované - Sympecma annulata (Sélys, 1887) (Odonata: Lestidae) v České republice. pp. 52-59. In: Hanel L. [ed.]: Vážky 2000. Sborník referátů III. celostátního semináře odonatlogů v CHKO Třeboňsko 15.-18.6.2000. ZO ČSOP Vlašim, Vlašim, 192 pp.Search in Google Scholar

Hiemeyer F., Miller E. & Miller J. (2001): Winterbeobachtungen an Sympecma paedisca (Odonata: Lestidae). − Libellula 20: 103-113.Search in Google Scholar

Hunger H., Schiel F.-J. & Kunz B. (2006): Verbreitung und Phänologie der Libellen Baden-Württembergs (Odonata). − Libellula Suppl.7: 15-188.Search in Google Scholar

Jarzembowski P. & Matraj M. (in press): Pierwsze stwierdzenie chronionego gatunku ważki Sympecmapaedisca (Brauer, 1877) na Dolnym Śląsku. Wiad. entomol.Search in Google Scholar

Jödicke R. (1997): Die Binsenjungfern und Winterlibellen Europas. Lestidae. Westarp Wissenschaften, Magdeburg, 277 pp.Search in Google Scholar

Kaźmierczak U. & Baszczyńska K. (2011): Propozycja rozszerzenia kierunków rekultywacji kopalni wapienia „Górażdże”. − Kruszywa 3: 20-25.Search in Google Scholar

Ketelaar R., Manger R., Ruiter E.J., Uilhoorn H.M.G. & de Boer E.P. (2007): Analyse van de verspreiding van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in Nederland. − Brachytron 11(1): 5-20.Search in Google Scholar

Kondracki J. (2002): Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 441 pp.Search in Google Scholar

Lis Ł. (2012): Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) (Odonata: Libellulidae) w siedlisku antropogenicznym na obszarze byłej kopalni siarki „Jeziórko” (Kotlina Sandomierska). − Odonatrix 8(2): 55-58.Search in Google Scholar

Łabędzki A. (in litt.). Fauna ważek (Odonata) wód bieżących województwa jeleniogórskiego jako wskaźnik stanu i zmian zachodzących w nich. Ekspertyza dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Jeleniej Górze, 1995, 66 pp., Poznań.Search in Google Scholar

Maiolini B. & Carol l i M. (2009): Odonata in Trentino (NE-Italy): historical and recent data. − Studi Trent. Sci. Nat. 84: 11-18.Search in Google Scholar

Ruta R. & Wendzonka J. (2004): 2. Owady. Pp. 72-106. In: Ziółkowski G. [ed.]: Przyroda Krainy Złotowskiej. Urbański Wydawnictwo, Toruń, 176 pp.Search in Google Scholar

Šacha D. (2011): Sympecma paedisca (Brauer, 1877). Internet link: <www.vazky.sk/druhy/sympecma_paedisca.html> Search in Google Scholar

Schmidt B. & Sternberg K. (1999): Sympecma paedisca (Brauer, 1877), Sibirische Winterlibelle. P. 440-451. In: Sternberg K. & Buchwald R. [eds]: Die Libellen Baden-Württembergs. Band 1: Allgemeiner Teil, Kleinlibellen. Eugen Ulmer, Stuttgart, 468 pp.Search in Google Scholar

Schor r M. (1996): Sympecma braueri Bianchi, 1904. Pp. 365-378. In: van Helds ingsen P.J., Wi l lemse L. & Speight M.C.D. [eds]: Background information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention. Nature and environment, 80. Council of Europe Publishing, Strasbourg Cedex, 398 pp.Search in Google Scholar

Smol i s A., Kadej M., Bena W., Malkiewicz A., Zając K., Mańkowska-Jurek D. & Rąpała R. (2012): Nowe dane o rozsiedleniu ważek (Odonata) na Śląsku. − Przyr. Sudetów 15: 57-66.Search in Google Scholar

Waldhauser M. & Mikát M. (2010): Šidélko ozdobné - překvapení z výsypky. − Ochr. přír. 2: 16-17.Search in Google Scholar

Wildermuth H., Gonseth Y. & Maibach A. (2008): Fauna Helvetica 12. Odonata. Die Libellen der Schweiz. Centre Suisse de cartographie de la faune, Schweizerische Entomologische Gesellschaft, Terraux, 398 pp.Search in Google Scholar

Zabłocki P. & Wolny M. (2012): Materiały do poznania niektórych chronionych, rzadkich i interesujących gatunków ważek (Odonata) Śląska. − Opolski Roczn. muz. 19: 9-48. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo