1. bookVolumen 34 (2014): Edición 1 (June 2014)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-945X
Primera edición
17 May 2010
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Seed banking of Polish endangered plants – the FlorNatur Project

Publicado en línea: 11 Mar 2015
Volumen & Edición: Volumen 34 (2014) - Edición 1 (June 2014)
Páginas: 65 - 72
Recibido: 20 May 2013
Aceptado: 08 May 2014
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-945X
Primera edición
17 May 2010
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Ashmore S., Hamilton K. & Offord C. 2011. Conservation technologies for safeguarding and restoring threatened flora: case studies from Eastern Australia. In vitro Cell Dev. Biol. Plant 47: 99-109.10.1007/s11627-010-9320-9Search in Google Scholar

Bask in J. M. & Bask in C. 2003. New approaches to the study of the Evolution of physical and physiological dormancy, the two most common classes of seed dormancy on Earth. In: G. Nicolas, K. Bradford, D. Come & H. W. Pritchard (eds.). The Biology of Seeds, pp. 371-388. Recent Research Advances. CABI Publishing, Salamanca-Cambridge.10.1079/9780851996530.0371Search in Google Scholar

Baskin J. M. & Baskin C. 2004. A classification system for seed dormancy. Seed Science Research 14(1): 1-16.10.1079/SSR2003150Search in Google Scholar

Brooks T. M. 2004. Coverage provided by the protected-area system: is it enough?. BioScience 54: 1081-1091.10.1641/0006-3568(2004)054[1081:CPBTGP]2.0.CO;2Search in Google Scholar

Bruner A., Gullison R., Rice R. & da Fonseca G. 2001. Effectiveness of Parks in Protecting Tropical Biodiversity. Science 291(5501): 125-128.10.1126/science.291.5501.125Search in Google Scholar

Carasso V., Hay F., Proberta R. & Mucciarelli M. 2011. Temperature control of seed germination in Fritillaria tubiformis subsp. moggridgei (Liliaceae), a rare endemic of the South-west Alps. Seed Science Research 21(1): 33-38.10.1017/S0960258510000310Search in Google Scholar

Engelmann F. 2004. Plant cyopreservation: progress and prospects. In Vitro Cell. Dev. Biol. Plant 40: 427-433.10.1079/IVP2004541Search in Google Scholar

Ensconet. 2009. ENSCONET Curation protocols and standards. Royal Botanic Gardens, Kew.Search in Google Scholar

Gómez-Campo C. 1972. Preservation of West Mediterranean members of the Cruciferous tribe Brassiceae. Biological Conservation 4(5): 355-360.10.1016/0006-3207(72)90050-XSearch in Google Scholar

Graniszewsk a M., Muranyi R. & Prokopiv A. 2004. Methods of germination and cryogenic storage of rare species seeds from the Ukrainian Carpathians. Visnyk of L’viv University, Series Biology 36: 153-159.Search in Google Scholar

Gugała A. 2010. Główne założenia projektu “FlorNatur LBG - Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej Polsce”. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 12(25): 313-327.Search in Google Scholar

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5(8): 95-127.Search in Google Scholar

Jałowska M. 2011. FlorNaturLBG - ex situ conservation of endangered and protected plant species. In: W. Włoch (ed.). Back to Eden. Challenges for contemporary gardens, pp.: 33-43. Katowice-Ustroń-Mikołów, 21-23.05.2011.Search in Google Scholar

Karczewska M. 2009. Nowe stanowisko Pulsatilla patens (Ranunculaceae) w Białowieskim Parku Narodowym. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(2): 438-440.Search in Google Scholar

Kącki Z., Dajdok Z. & Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. In: Z. Kącki (ed.) 2003. Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska, pp. 9-64. Instytut Biologii Roślin U. Wr., Polskie Tow. Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław.Search in Google Scholar

Kucharczyk M. & Wójciak J. 1995. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. Ochrona Przyrody 52: 33-46.Search in Google Scholar

Kucharczyk M. & Kucharczyk H. 2008. Protection of the Lady’s Slipper Orchid and Lilyleaf Ladybell versus protection of Natura 2000 habitats. 6th European Conference on Ecological Restoration “Towards a sustainablefuture for European ecosystems - Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species” Ghent, Belgium, 8-12/09/2008, pp. 1-5.Search in Google Scholar

Lembicz M., Bogdanowicz A., Chmiel J. & Żukowski W. 2009. Carex secalina (Cyperaceae), a critically endangered species of Europe: historic and new localities in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 78(3): 311-320.Search in Google Scholar

Lembicz M., Olejniczak P., Żukowski W. & Bogdanowicz A. M. 2011. Effect of mother plant age on germination and size of seeds and seedlings in the perennial sedge Carex secalina (Cyperaceae). Flora 206: 158-163.10.1016/j.flora.2010.09.006Search in Google Scholar

Michalik S. 1990. Sukcesja wtórna i problem aktywnej ochronybiocenoz półnaturalnych w parkach narodowych i rezerwatach Polski. Prace Muz. Szafera 2: 175-198.Search in Google Scholar

Nikołajewa M. G. 1967. Fizłologija głubokogo pokoja siemjan. Izdatielstvo Nauka, Leningrad.Search in Google Scholar

Nobis M. & Piwowarczyk R. 2008. The distribution, habitat preferences and size of population of Ostericum palustre Besser on the south-western limit of its occurrence in Poland. Nature Conserv. 65: 43-49.Search in Google Scholar

Nowak A., Nowak S. & Spałek K. 2008. Red list of vascular plants in Opole province. Opole Scient. Soc., Nature Journal 41: 141-158.Search in Google Scholar

Okołów C. 2012. Białowieski Park Narodowy (1921-2011) - próba bilansu 90-lecia. Chrońmy Przyr. Ojcz. 98(4): 288-301.Search in Google Scholar

Olaczek R. 2004. 1758. Ligularia sibirica (L.) Cass. Języczka syberyjska. In: B. Sudnik-Wójcikowska & H. Werblan-Jakubiec (ed.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków - podręcznik metodyczny. Gatunki roślin. Tom 9, pp. 140-144. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Otręba A., Ferchmin M., Kębłowska A., Kloss M. & Michalsk a-Hejduk D. 2010. Ochrona flory i roślinności w Kampinoskim PN. In: A. Obidziński (ed.). 2010. Z Mazowsza na Podlasie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej, pp. 67-94. Polskie Towarzystwo Botaniczne - Zarząd Główny, Warszawa.Search in Google Scholar

Peltzer S. & Matson P. 2002. Understanding the weed seed bank life of important agricultural weeds. Pp. 21-22. Agrobusiness Crop Updates, Department of Agriculture, Western Australia.Search in Google Scholar

Pérez-García F., González-Benito M. E. & Gómez-Campo C. 2007. High viability recorded in ultra-dry seeds of 37 species of Brassicaceae after almost 40 years of storage. Seed Science and Technology 35(1): 43-153.10.15258/sst.2007.35.1.13Search in Google Scholar

Pérez-García F. 2008. Effect of cryopreservation, gibberellic acid and mechanical scarification on the seed germinationof eight endemic species from the Canary Islands. Seed Science and Technology 36(1): 237-242(6).10.15258/sst.2008.36.1.29Search in Google Scholar

Piórecki J. 2001. CR Frtillaria meleagris L. - Szachownica kostkowata. In: R. Kaźmierczakowa & K. Zarzycki (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2, pp. 416-18. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Search in Google Scholar

Pimm S. & Lawt on J. 1998. Planning for Biodiversity. Science 279(5359): 2068-2069.10.1126/science.279.5359.2068Search in Google Scholar

Plan Ochrony KPN 2012. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura2000 PLC 140001 Puszcza Kampinoska.Search in Google Scholar

Pritchard H. & Nadarajan J. 2008. Cryopreservation of Orthodox (Desiccation Tolerant) Seeds. In: B. Reed (ed.). Plant Cryopreservation: A Practical Guide, pp 485-501. USDA-ARS National Clonal Repository, Corvallis, USA.10.1007/978-0-387-72276-4_19Search in Google Scholar

Puchalski J. 2004. International programmes for seed preservation of European native plants. Biul. Ogr. Bot. Muz. Zbior. 13: 11-18.Search in Google Scholar

Puchalski J., Kapler A. & Niemc zyk M. 2010. Ex situ conservation of Polish endangered plant species in botanical gardens. Botanic Gardens and Biodiversity. 200th Anniversary of University Botanic Gardens Ljubljana, European Botanic Gardens Consortium Meeting, Ljubljana, 12-16.05.2010, pp. 160.Search in Google Scholar

Puchalski J., Kapler A., Krzyżewski A., Niemczyk M. & Walerowski P. 2014a. Crop Wild Relatives as a new target group for research, in situ and ex situ protection measures. Polish Journal of Agronomy (in print).Search in Google Scholar

Puchalski J., Smieja A., Kapler A., Krzyżewski A., Niemczyk M. & Walerowski P. 2014b. Ex situ conservation of Rhododendron luteum Sweet - a critically threatened with extinction, native ornamental plant. Polish Journal of Agronomy (in print).Search in Google Scholar

Rapa A. 2009. 4068 Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia (L.) Besser. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura2000. Wyniki monitoringu GIOŚ. 11 pp. Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Rapa A. 2011. 4068 Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia (L.) Besser. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura2000. Wyniki monitoringu GIOŚ. 19 pp. Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Saatkamp A., Affre L., Dutoit T. & Poschlod P. 2011. Germination traits explain soil seed persistence across species: the case of Mediterranean annual plants in cereal fields. Annals of Botany 107: 415-426.10.1093/aob/mcq255304393121224268Search in Google Scholar

Sołtys-Lelek A. & Barabasz-Krasny B. 2009. Skuteczność dotychczasowych form ochrony roślin i szaty roślinnej w Ojcowskim Parku Narodowym. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 39: 89-102.Search in Google Scholar

Symonides E. 1987. Strategia reprodukcyjna terofitów, mity i fakty. I. Teoretyczny model strategii optymalnej. Wiad. Ekol. 33:103-135.Search in Google Scholar

Symonides E. 1989. Bank nasion jako element strategii reprodukcyjnej terofitów. Wiad. Ekol. 35: 107-144.Search in Google Scholar

Tabor M. & Tabor J. 2009. Ochrona torfowiska Pakosław. 12 pp. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Pionki.Search in Google Scholar

Trzcińska-Tacik H. & Chmiel J. 2001. CR Veronica praecox All. - Przetacznik wczesny. In: R. Kaźmierczakowa & K. Zarzycki (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2, pp. 331-332. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Search in Google Scholar

Voronkova N. & Kholina A. 2010. Conservation of endemic species from the Russian Far East using seed cryopreservation. Biology Bulletin 37(5): 496-501.10.1134/S1062359010050092Search in Google Scholar

Walters C., Wheeler L. & Stanwood P. C. 2004. Longevity of cryogenically stored seeds. Cryobiology 48: 229-244.10.1016/j.cryobiol.2004.01.00715157772Search in Google Scholar

Zarzycki K. & Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda & Z. Szeląg (eds.). Red list of plants and fungi in Poland, pp. 9-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Zhang L. 1983. Vegetation ecology and population biology of Fritillaria meleagris L. at the Kungsangen Nature Reserve, Eastern Sweden. Acta Phytogeographica Suecica 73: 1-97.Search in Google Scholar

Zych M. & Stpiczyńska M. 2012. Neither protogynous nor obligatory out-crossed: pollination biology and breeding system of the European Red List Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). Plant Biol. 14(2): 285-294.10.1111/j.1438-8677.2011.00510.x21972995Search in Google Scholar

Żukowski W. & Jackowiak B. (eds.). 1995. Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 3: 1-141. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Żukowski W., Lembicz M., Olejniczak P., Bogdanowicz A., Chmiel J. & Rogowski A. 2005. Carex secalina (Cyperaceae), a species critically endangered in Europe: from propagule germination to propagule production. Acta Soc. Bot. Pol. 74(2): 141-147.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo