1. bookVolumen 21 (2022): Edición 1 (November 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2068-7583
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The Dilemmas of the Post-War Transition for the Transcarpathian Calvinists in the Soviet Empire (1944–1949)

Publicado en línea: 03 Dec 2022
Volumen & Edición: Volumen 21 (2022) - Edición 1 (November 2022)
Páginas: 77 - 100
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2068-7583
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

AUSBU ZO. Aрхiв Управлiння Служби Безпеки України в Закарпатськiй областi (Arkhiv Upravlinnia Sluzhbi Bezpeki Ukraїni v Zakarpats’kii oblasti), Archive of the Security Service of Ukraine in the Transcarpathian region – Uzhhorod, Ukraine, Fund 2258, Op. 1, Od. zb. 5983. D. C-2274. Upolnomotschennomu Coweta po delam religiosnych Kul’tow pri Cowete Minictrow CCCR po Sakarpatckoj oblacti. Cprawka №001, 13 janwarja 1948 g. pp. 5, 7. Search in Google Scholar

DAZO. Державний архiв Закарпатської области (Derzhavnij arhiv Zakarpats’koї oblasti), State Archive of the Transcarpathian Oblast – Uzhhorod, Ukraine / Fund R-1490 Upolnomochennyi soveta po delam religioznykh kul’tov: Search in Google Scholar

Op. 1. Od. zb. 1. Ark. 6. Search in Google Scholar

Op. 1. Od. zb. 6. Ark. 4. Search in Google Scholar

Op. 1. Od. zb. 9. Aрк. 5–6. Az Ugocsai Egyházmegye lelkipásztorainak névsora 1946 júniusában (List of pastors of the Diocese of Ugocsa in June 1946). Search in Google Scholar

Op. 1. Od. zb. 9. Ark. 9–10. Kimutatás a Kárpátontúli Területen /Zakarpatska Oblaszt/a Beregi református Egyházmegye kötelékében működő lelkipásztorokról (Statement of the pastors in the Transcarpathian Territory / Zakarpatska Oblast / in the Reformed Diocese of Bereg). Search in Google Scholar

Op. 1. Od. zb. 18. Ark. 11–12. Письмо Луиса Д. Ньютон от 12 апреля 1947 r. доктору Ласлоо Pавасу и доктору И. Э. Жидкову (Letter dated 12 April 1947, from Louise D. Newton to Dr Lazzo Ravasz and to Dr I. E. Zidkov). Search in Google Scholar

Op. 1. Od. zb. 18. Ark. 17–18. A Szovjetunió vallásügyi Minisztériumi Tanácsának meghatalmazottja, Ungvár (Authorized by the Council of the Ministry of Religion of the USSR, Uzhhorod). Search in Google Scholar

Op. 1. Od. zb. 18. Ark. 20–21. A Szovjetunióbeli Evangéliumi Keresztény-Baptista Főtanácsának Moszkvába (To the Moscow Council of the Evangelical Christian Baptist Council of the Soviet Union). Search in Google Scholar

Op. 1. Od. zb. 18. Ark. 25. Jegyzőkönyv, amely készült a Ref. Egyház Lelkipásztorai Értekezletének 1947. július hó 8-án Bátyú községben hozott határozatáról (Protocol of the decision of the Pastoral Meeting of the Ref. Church on 8 July 1947 in the village of Bátyú). Search in Google Scholar

Op. 1. Od. zb. 18. Ark. 28. Список пасторов реф. Церкви участвовавших в совещании 8. июля 1947 r. в с. Батьево (List of pastors of Ref. churches participating in the meeting on 8 July 1947 in the village of Batyevo). Search in Google Scholar

Op. 1. Od. zb. 18. Ark. 29. Запись №1 совещания уполномоченных Закарпатской Венrерской Pеформатской Церкви совместно с членом Президиума Всесоюзноrо Совета Эванrельских Христиан-Баптистов братом Ивановым И.Г. и при участии работника ВСЭХБ, брата Ковача Ф.И., состоявшеrося 11 июля 1947 r. в Береrове (Record No. 1 of the meeting of representatives of the Transcarpathian Hungarian Reformed Church together with a member of the Presidium of the All-Union Council of Evangelical Christians-Baptists, Brother Ivanov I. G., and with the participation of an employee of the All-Union Economic Union, brother of F. I. Kovach, held on 11 July 1947 in Beregovo). Search in Google Scholar

Op. 1. Od. zb. 18. Ark. 31. Уполномоченному Совета по делам релиrиозных Культов при Совете Министров СССP по Закарпатской области (Commissioner of the Council for Religious Cults under the Council of Ministers of the USSR for the Transcarpathian region). Search in Google Scholar

Op. 1. Od. zb. 18. Ark. 4. Jegyzőkönyv a kárpáton túli terület református egyházközségeiből a területi megbízott és titkárja megválasztása céljából beterjesztett szavazatok felbontásáról és az eredmények megállapításáról. Kelt Nagyberegen 1947. évi február 12. napján (Protocol on the dissolution of votes submitted by the Reformed parishes of the Transcarpathian region for the election of the territorial commissioner and its secretary and on the establishment of the results. Drawn up in Nagybereg on 12 February 1947). Search in Google Scholar

GARF, Государственный архив Pоссийской Fедерации (Gosudarstvennyy Arkhiv Rossiyskoy Federatsii), State Archive of the Russian Federation – Moscow, Russia, Fund 6991. Sovet po delam religii pri Sovete Ministrov SSSR. Op. 3. Sovet po delam religioznykh kul’tov pri Sovete Ministrov SSSR. 1944–1960 gg.: Search in Google Scholar

D. 1112. Materialy o rabote upolnomochennogo po Zakarpatskoj oblasti 1946–1948 gg. Ark. 138. Zamestiteliu predsedatelia Soveta po delam religioznykh kul’tov pri Sovete Ministrov SSSR tov. Sadovskomu Iu.V. Search in Google Scholar

D. 1112. Materialy o rabote upolnomochennogo po Zakarpatskoj oblasti 1946–1948 gg. Ark. 177. Upolnomochennomu Soveta po delam religioznykh kul’tov pri Sovete Ministrov SSSR po Ukrainskoi SSR tov. Vilkhovomu. Search in Google Scholar

D. 1114. Ark. 88. Otvet po Upolnomochennomu Soveta po delam religioznykh kul’tov pri Sovete Ministrov SSSR po Ukrainskoi SSR tov. Vilkhovomu na NO-48 s ot 22 marta 1947 goda. Search in Google Scholar

D. 1114. Ark. 91–92.Otvet po Upolnomochennomu Soveta po delam religioznykh kul’tov pri SM SSSR po Zakrpatskoi oblasti na №099 ss ot 22 fevralia 1947 g. Search in Google Scholar

D. 1114. Materialy o rabote upolnomochennogo po Zakarpatskoj oblasti 1946–1948 gg. Ark. 82–85. Otchet Upolnomochennogo Soveta po delam religioznykh kul’tov pri Sovete Ministrov SSSR po Zakrpatskoi oblasti ot 7-go aprelia 1947 g. Search in Google Scholar

MRE ZSL. Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára / Synod Archives of the Reformed Church in Hungary – Budapest, Hungary, 2. f. fond Egyetemes Konvent iratai, Konventi Külügyi bizottság iratai, 41. doboz: Külföldi reformátusok ügyei (2. f. Fund Universal Convention Documents, Convention Foreign Affairs Committee Papers, Box 41: Foreign Reformed Affairs). Search in Google Scholar

1947/1726: 3. Jelentés az Zakarpacka Ukrajnai Magyar Református Egyház helyzetéről, 1946. október 1-i állapot szerint (Report on the situation of the Hungarian Reformed Church in Zakarpacka, Ukraine, as of 1 October 1946). Search in Google Scholar

1947/1485: 3. Az Amerikai Déli Baptista Unió Elnökének (To the President of the American Southern Baptist Union). Search in Google Scholar

1947/5476: 1–2. Letter dated 12 April 1947, from Louise D. Newton to Dr Lazzo Ravasz and to Dr I. E. Zidkov. Search in Google Scholar

1947/5478. Louie D. Newton 1947. április 12-én kelt levele (Letter dated 12 April 1947, from Louie D. Newton). Search in Google Scholar

1947/870. A Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje Elnökségének 1947. február 12-én kelt levele Dr. Révész Imre püspöknek (Letter dated 12 February 1947, from the Presidency of the Universal Convention of the Hungarian Reformed Church to Bishop Dr Imre Révész). Search in Google Scholar

1947/870. A Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje Elnökségének 1947. február 12-én kelt levele az Amerikai Déli Baptista Unió Elnökének (Letter dated 12 February 1947 from the President of the Universal Convention of the Hungarian Reformed Church to the President of the American Southern Baptist Union). Search in Google Scholar

1947/1485: 1. A kárpátaljai magyar református gyülekezetek pásztorainak (To the pastors of the Hungarian Reformed congregations in Transcarpathia). Search in Google Scholar

RGASPI. Pоссийский rосударственный архив социально-политической истории (Rossiiskii Gosudarstvennyi Arkhiv Sotsial’no-Politicheskoi Istorii), Russian State Archives of Socio-Political History – Moscow, Russia, Fund 82, Op. 2, D. 498 L. 105. Otchetnyi doklad Soveta po delam religioznykh kul’tov pri Sovete Ministrov SSSR po sostoianiiu na 1 ianvaria 1947 g. http://istmat.info/node/59127. Last accessed on: 5 March 2022. Search in Google Scholar

TsDAGOU. Центральний державний архiв rромадських об’єднань України (Tsentral’nii derzhavnii arkhiv gromads’kikh ob’єdnan’ Ukraїni). Central State Archives of Public Organizations of Ukraine – Kyi’v, Ukraine /, Fund 1, Op. 23, Spr.5069, Ark. 34. Search in Google Scholar

TsDAVOVU. Центральний державний архiв вищих орrанiв влади та управлiння України (Tsentral’nii derzhavnii arkhiv vishchikh organiv vladi ta upravlinnia Ukraїni) Central State Archive of Supreme Authorities and Administration of Ukraine – Kyi’v, Ukraine, Fund 4648. Rada v spravakh religiї pri Ministerstvi u spravakh migratsiї i natsional’nostei Ukraїni ta її poperedniki: (ob’єdnanii fond). Search in Google Scholar

Op. 2. Upolnomochennyi soveta po delam religioznykh kul’tov pri Sovete Ministrov SSSR po Ukrainskoi SSR, del za 1944–1965 rr. Search in Google Scholar

Spr. 34. Ark. 84. 86–87. Search in Google Scholar

Spr. 55. Ark. 11–14. Search in Google Scholar

Op. 4. Upovnovazhenii Radi v spravakh religiinikh kul’tiv pri RNK RM SRSR po URSR del za 1944-1965 rr. Search in Google Scholar

Spr. 17. Ark. 5. Search in Google Scholar

Spr. 34, Ark. 134. and 134. zv. 146. Search in Google Scholar

Spr. 34, Ark. 130. Dopovidna zapiska S. Liamina-Agafonova vid 15 bereznia 1947 r. ‘Pro vibori starshogo reformats’koї tserkvi’.10.1093/jn/34.1.130 Search in Google Scholar

BARY/1 Bary Gyula beregi ref. esperes levele a Területi Vallásügyi Meghatalmazottnak Ungvárra. 1.K.i./1947. sz. alatt (Letter from Gyula Bary, Reformed Bishop of Bereg, to the Territorial Religious Commissioner in Uzhhorod. Number 1.K.i./1947). The letter is from the private collection of Szabolcs Györke, the son of István Györke. [The author wishes to thank Szabolcs Györke for granting access to the materials.]. Search in Google Scholar

BARY/2 Bary Gyula beregi ref. esperes levele Nagytiszteletű Györke István úrnak egyházmegyei főjegyző, tanácsbíró Beregújfalu. (Letter from Gyula Bary, Reformed Bishop of Bereg, to the esteemed Mr István Györke, Archbishop’s Chief Notary, Councillor of Beregújfalu). The letter is from the private collection of Szabolcs Györke, the son of István Györke. [The author wishes to thank Szabolcs Györke for granting access to the materials.]. Search in Google Scholar

BELIAKOVA. 2019. Белякова, Надежда. Всесоюзный совет еванrельских христиан-баптистов – продукт и заложник сталинской релиrиозной политики /Vsesoiuznyi sovet evangel’skikh khristian-baptistov – produkt i zalozhnik stalinskoi religioznoi politiki. In: Konfessional’naia politika Sovetskogo gosudarstva v 192050-e gody: Materialy XI mezhdunarodnoi konferentsii. Moscow. 418–429. Search in Google Scholar

BONDARCHUK. 2010. Бондарчук, П. Oсобливостi релiriйної ситуацiї в Українi у серединi 1940-х – на початку 1950-х рр /Osoblivosti religiinoї situatsiї v Ukraїni u seredini 1940-kh – na pochatku 1950-kh rr. Ukraїns’kii istorichnii zhurnal 2: 137–163. Search in Google Scholar

BRUBAKER, Rogers. 2001. Csoportok nélküli etnicitás (Ethnicity without Groups). Beszélő 7–8: 60–66. Search in Google Scholar

2006. Nemzeti kisebbségek, nemzetesítő államok és anyaországok az új Európában (National Minorities, Nationalizing States, and External National Homelands in the New Europe). Regio 3: 3–29. Search in Google Scholar

BRUBAKER, Rogers–FEISCHMIDT, Margit–FOX, Jon–GRANCEA, Lina. 2011. Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban (Nationalist Politics and Ordinary Ethnicity in a Transylvanian City). Budapest: L’Harmattan Kiadó. Search in Google Scholar

DANILETS’, Mishchanin. 2013. Данилець Ю., Мiщанин В. Православна церква на Закарпаттi в умовах становлення радянської влади (1944–1950 pp.) /Pravoslavna tserkva na Zakarpatti v umovakh stanovlennia radians’koї vladi (1944–1950 rr.) Rusin 4(34): 88–112. DOI: 10.17223/18572685/34/8. Abierto DOISearch in Google Scholar

DOVBNIA. 2020. Довбня, O. Pелiriйний аспект полiтичних репресiй проти населення Захiдної України (1939–1989) у сучасному вiтчизняному iсторiоrрафiчному дискурсi /Religiinii aspekt politichnikh represii proti naselennia Zakhidnoї Ukraїni (1939–1989) u suchasnomu vitchiznianomu istoriografichnomu diskursi. Naukovii shchorichnik ‘Іstoriia religii v Ukraїni’ 30. C. 18–32. DOI 10.33294/2523-4234-2020-30-1-18-32. Abierto DOISearch in Google Scholar

EGRY, Gábor. 2012. „Két pogány közt”? Régió, nemzet, őslakók és gyarmatosítók a két világháború közti Erdélyben (‘Between Two Gentiles’? Region, Nation, Aborigines, and Colonizers in Transylvania between the Two World Wars). Múltunk 4: 66–88. Search in Google Scholar

2015. Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918–1944 (Ethnicity, Identity, Politics. Hungarian Minorities between Nationalism and Regionalism in Romania and Czechoslovakia 1918–1944). Budapest: Napvilág Kiadó. Search in Google Scholar

FEDINEC, Csilla. 2011. Case Studies (1944–1948). The Soviet Union. In: Bárdi, Nándor–Fedinec, Csilla–Szarka, László (eds), Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Social Science Monographs. Boulder, Colorado – Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey. 304–306. Search in Google Scholar

FEISCHMIDT, Margit. 2010. Megismerés és elismerés: elméletek, módszerek, politikák az etnicitáskutatásában (Cognition and Recognition: Theories, Methods, Policies in Ethnicity Research). In: Feischmidt, Margit (ed.), Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Budapest: Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet. 7–29. Search in Google Scholar

FOX, Jon E.–MILLER-IDRISS, Cynthia. 2008. Everyday Nationhood. Ethnicities. SAGE Publications. 8(4): 536–563. 10.1177/1468796808088925. hal-00571904.10.1177/1468796808088925 Search in Google Scholar

HORKAY, Barna. 1998. A Keleti Baráti Kör. Képek a kárpátaljai ébredésből (The Eastern Circle of Friends. Pictures from the Transcarpathian Revival). Kom Over En Help Foundation. Search in Google Scholar

IAROTS’KII. 2010. Яроцький, П. Pелiriйний релятивiзм i мiжконфесiйна толерантнiсть у контекстi мiжрелiriйноrо i мiжкультурноrо /Religiinii reliativizm i mizhkonfesiina tolerantnist’ u konteksti mizhreligiinogo i mizhkul’turnogo dialogu. Religiia ta sotsium 2: 7–12. Search in Google Scholar

JENKINS, Richard. 2002. Az etnicitás újragondolása: identitás, kategorizáció és hatalom (Rethinking Ethnicity: Identity, Categorization, and Power). Magyar Kisebbség 4(26): 243–268. Search in Google Scholar

KISS, Gyula (ed.). 1941. A magyarországi református egyház egyetemes névtára 1941 (Universal register of the Hungarian Reformed Church for 1941). Budapest: Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság. Search in Google Scholar

KOROLEVA 2013. Королева, Л.–Королев, A.–Aртемова, С. Власть и еванrельские христиане-баптисты в Pоссии. 1945–2000 rr.: эволюция взаимоотношений. / Vlast’ i evangel’skie khristiane-baptisty v Rossii. 1945–2000 gg.: evoliutsiia vzaimootnoshenii. Penza: PGUAS. Search in Google Scholar

LABBÉ, Morgane. 2019. National Indifference, Statistics and the Constructivist Paradigm. The Case of the Tutejsi (‘The People from Here’) in Interwar Polish Censuses. In: Van Ginderachter, M.–Fox, J. (eds), National Indifference and the History of Nationalism in Modern Europe (1st ed.). Routledge. 161–179. DOI: 10.4324/9781315145402-9. Abierto DOISearch in Google Scholar

LESHKO. 2002. Лешко, Oксана. Derzhavna politika i protestants’ki gromadi Zakarpattia v 1946–1949 rokakh. In: Carpatika–Karpatika 20: Religiia i tserkva v kraїnakh Tsentral’noї ta Pivdenno-Skhidnoї Єvropi. Uzhhorod: Vid-vo UzhNU. 105–114. Search in Google Scholar

2003. Pеформатське духовенство Закарпаття в друriй половинi 40-50-х роках / Reformats’ke dukhovenstvo Zakarpattia v drugii polovini 40–50-kh rokakh. Naukovii visnik Uzhhorod skoho natsionalnoho universitetu. Seriia: Іstoriia 9: 74–82. Search in Google Scholar

2016. Pимо-Католицька Церква у владних планах «rармонiйноrо спiвжиття» з rреко-католиками i православними Закарпаття (1946–1956 pp.) /Rimo-Katolits’ka Tserkva u vladnikh planakh «garmoniinogo spivzhittia» z greko-katolikami i pravoslavnimi Zakarpattia (1946–1956 rr.). Naukovii visnik Uzhhorod. nats. un-tu. Seriia: istorichno-religiini studiї 5: 266–281. Search in Google Scholar

LIUBASHCHENKO. 1995. Любащенко, Вiкторiя. Істория протестантизму в Українi / Іstoriia protestantizmu v Ukraїni. L’viv: Prosvita. Search in Google Scholar

MITSEL’. 1998. Мицель, Михаил. Oбщины иудейскоrо вероисповедания в Украине /Obshchiny iudeiskogo veroispovedaniia v Ukraine. Kiїv. http://judaica.kiev.ua/old/eg9/mizel/miz3.htm. Last accessed on: 17 February 2022. Search in Google Scholar

MOLNÁR D., Erzsébet. 2014. Transcarpathia and the Malenkiy Robot. Acta Universitatis Debreceniensis, Series Historica LXVI: 326–339. Search in Google Scholar

SALAMAHA. 2001. Саламаха І. Pеформатська церква Закарпаття в першi пiслявоєннi роки (1945–1948) /Reformats’ka cerkva Zakarpattja v pershi pisljavoєnni roki (1945–1948). In: Іstorija religij v Ukraїni. Praci XІ Mizhnarodnoї naukovoї konferenciї. Kn. 1. L’viv: Logos. 372–378. Search in Google Scholar

SHERSTJUK. 2012. Шерстюк, В. Закарпатська реформатська церква у першi повоєннi роки. /Zakarpats’ka reformats’ka cerkva u pershi povoєnni roki. Іstorichna pam’jat’ 28: 85–92. Search in Google Scholar

SHLIKHTA. 2016. Шлiхта, Наталя. Мукачiвсько-Ужrородська «возз’єднана» єпархiя наприкiнцi 1940-х – у 1960-i рр.: унiкальний випадок чи типовий приклад? / Mukachivs’ko-Uzhhorods’ka «vozz’єdnana» єparkhiia naprikintsi 1940-kh – u 1960-i rr.: unikal’nii vipadok chi tipovii priklad? In: «Vitoki Uzhhorod s’koї uniї, kanonichne stanovlennia Mukachivs’koї єparkhiї ta istorichna dolia Greko-Katolits’kikh Tserkov Uzhhorod s’koї uniinoї traditsiї (do 370-ї richnitsi Uzhhorods’koї tserkovnoї uniї)». Naukovi zapiski Uzhhorod s’kogo universitetu. Seriia: istorichno-religiini studiї 5: 282–295. Search in Google Scholar

SZAKÁL, Imre. 2019. The Year of Change. The Transcarpathian Hungarians in 1919. Acta Ethnologica Danubiana 21. Az Etnológiai Központ Évkönyve – Ročenka Výskumného centra európskej etnológie – Jahrbuch des Forschungszentrums für Europäische Ethnologie. Komárom–Somorja. 171–179. Search in Google Scholar

SZAMBOROVSZKYNÉ NAGY, Ibolya. 2020. Magyar reformátusok a Szovjetunióban a hruscsovi egyházüldözés időszakában (Hungarians in the Reformed Church in the Soviet Union in the Period of the Persecution of Churches under Khrushchev). Betekintő 3: 27–54. DOI: 10.25834/BET.2020.3.2. Abierto DOISearch in Google Scholar

TERNER 2011. Тернер, Ф. Значення фронтиру для американської iсторiї. /Znachennia frontiru dlia amerikans’koї istoriї. Ukraїna Moderna. Pogranichchia. Okraїni. Periferiї 18: 13. Search in Google Scholar

VOJNALOVYCH. 2005. Войналович, Вiктор. Партiйно-державна полiтика щодо релiriї та релiriйних iнституцiй в Українi 1940–1960-х рокiв: полiтолоriчний / Partijno-derzhavna polityka shhodo religii’ ta religijnyh instytucij v Ukrai’ni 1940–1960-h rokiv: politologichnyj dyskurs: (monografija). NAN Ukrai’ny, In-t polit. i etnonac. doslidzh. Kyi’v: Svitogljad. Search in Google Scholar

ZAHRA, Tara. 2017. Képzelt nemközösségek: a nemzeti közömbösség mint elemzési kategória (Imagined Non-communities: National Indifference as a Category of Analysis). Regio 2: 5–42.10.17355/rkkpt.v25i2.159 Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo