1. bookVolumen 21 (2022): Edición 1 (November 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2068-7583
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Conceptualizing Citizenship. Eastern European Inputs to the Contemporary Debates. Insights from Hungary

Publicado en línea: 03 Dec 2022
Volumen & Edición: Volumen 21 (2022) - Edición 1 (November 2022)
Páginas: 1 - 24
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2068-7583
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

ÁGH, Attila. 1998. The Politics of Central Europe. London: Thousand Oaks – California: Sage.10.4135/9781446279250 Search in Google Scholar

BODÓ, Márton. 2016. A pedagógusszerep és az Iskolai Közösségi Szolgálat. KAPOCS 15(2): 3–14. Search in Google Scholar

BODÓ, Márton et al.. 2017. Az iskolai közösségi szolgálat a 9. és 12. évfolyamos diákok véleménye tükrében. Új Pedagógiai Szemle 2017/9–10: 41–71. Search in Google Scholar

BOGNÁR, Adrienn–Szabó, Andrea. 2017. Politikai szocializációs modellek Magyarországon, 1990–2016. In: Szabó, Andrea–Oross, Dániel (eds), Csendesek vagy lázadók? A hallgatók politikai orientációi Magyarországon (2011–2015). Szeged: Belvedere Meridionale. 16–36. Search in Google Scholar

BOLZENDAHL, Catherine–COFFÉ, Hilde. 2013. Are ‘Good’ Citizens ‘Good’ Participants? Testing Citizenship Norms and Political Participation across 25 Nations. Political Studies 61(1_suppl): 45–65. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9248.12010.10.1111/1467-9248.12010 Search in Google Scholar

BOZÓKI, András–HEGEDŰS, Daniel. 2018. An Externally Constrained Hybrid Regime: Hungary in the European Union. Democratization 25(7): 1173–1189. http://dx.doi.org/10.1080/13510347.2018.1455664.10.1080/13510347.2018.1455664 Search in Google Scholar

BRUCH, Sarah K.–SOSS, Joe. 2018. Schooling as a Formative Political Experience: Authority Relations and the Education of Citizens. Perspectives on Politics 16(1): 36–57. http://dx.doi.org/10.1017/S1537592717002195.10.1017/S1537592717002195 Search in Google Scholar

CAMPBELL, David E. 2008. Voice in the Classroom: How an Open Classroom Climate Fosters Political Engagement Among Adolescents. Political Behavior 30: 437–454.10.1007/s11109-008-9063-z Search in Google Scholar

CHRAPPÁN, Magdolna. 2014. Tantervi szabályozás és intézményi implementáció. Educatio 23(1): 26–35. Search in Google Scholar

2022. A NAT evoluciója 2010–2021 között. Educatio 31(1): 30–47. https://doi.org/10.1556/2063.31.2022.1.3. Search in Google Scholar

COFFÉ, Hilde–van der LIPPE, Tanja. 2010. Citizenship Norms in Eastern Europe. Social Indicators Research 96 (3): 479–496. http://dx.doi.org/10.1007/s11205-009-9488-8.10.1007/s11205-009-9488-8 Search in Google Scholar

CRITTENDEN, Jack–LEVINE, Peter. 2016. Civic Education. In: Zalta, E. N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition). Available at: https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/civic-education/. Search in Google Scholar

CSÁKÓ, Mihály. 2009a. Demokráciára nevelés az iskolában. In: Somlai, Péter et al. (eds), Látás-viszonyok – Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára. Budapest: Pallas Kiadó. 155–188. Search in Google Scholar

2009b. Szakmatanulás és demokrácia. Vázlat a szakmunkástanulók politikai szocilaizációjáról. Új Pedagógiai Szemle 10(3): 36–44. Search in Google Scholar

2018. Politikai szocializáció serdülőkorban. Metszetek 7(3): 27–42. http://dx.doi.org/10.18392/metsz/2018/3/1.10.18392/metsz/2018/3/1 Search in Google Scholar

DANCS, Katinka–FÜLÖP, Márta. 2020. Past and Present of Social Science Education in Hungary. JSSE – Journal of Social Science Education 19(1): 47–71. http://dx.doi.org/http://doi.org/10.4119/jsse-3273. Search in Google Scholar

DAWISHA, Karen–PARROTT, Bruce (eds). 1997. The Consolidation of Democracy in East-Central Europe. Cambridge, U.K. – New York, USA: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511628030 Search in Google Scholar

DÉVÉNYI, Anna. 2013. Bűnbakból vádló, vádlóból bűnbak. Ellenségképek a 20. századi magyar történelemtankönyvekben Mohács, Világos és Trianon példáján. In: Gyarmati, György (ed.), Bűnbak minden időben: bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben. Pécs: Kronosz Kiadó. 96–111. Search in Google Scholar

2020. A középfokú oktatás társadalompolitikai vetületei a Horthy-korszakban. SZÁZADOK 154(1): 81–106. Search in Google Scholar

DOMOKOS, Tamás et al.. 2021. Magyar Fiatalok 2020. Kérdések és válaszok – fiatalokról fiataloktól. Erzsébet Ifjúsági Alap. Available at: http://unp.hu/hir_docs/227_magyar_fiatalok_2020_web.pdf [last accessed on: 16.12.2021]. Search in Google Scholar

GAINOUS, Jason–MARTENS, Allison M. 2012. The Effectiveness of Civic Education: Are “Good” Teachers Actually Good for “All” Students? American Politics Research 40(2): 232–266. http://dx.doi.org/10.1177/1532673X11419492.10.1177/1532673X11419492 Search in Google Scholar

GALLIE, Walter Bryce. (1956) Essentially Contested Concepts. Proceedings of the Aristotelian Society 56: 167–198.10.1093/aristotelian/56.1.167 Search in Google Scholar

GALSTON, William A. 2001. Political Knowledge, Political Engagement and Civic Education. Annual Review of Political Science 4: 217–234. Search in Google Scholar

GÁTI, Annamária. 2010. „Alattvalók vagy polgárok lesznek?” A fiatalok aktív állampolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. T-TUDOK. Available at: http://www.t-tudok.hu/file/alattvalok_vagy_polgarok_lesznek_kutatasi_osszefoglalo_2010.pdf. Search in Google Scholar

GYULAI, Attila–STEIN-ZALAI, Juliane. 2016. Hibrid rezsimek és a szürke zóna: új válaszok a politikai rezsimek rendszertanának örök kérdéseire. Metszetek. http://dx.doi.org/10.18392/metsz/2016/2/9.10.18392/metsz/2016/2/9 Search in Google Scholar

HEDTKE, Reinhold–ZIMENKOVA, Tatjana–HIPPE, Thorsten. 2007. A Trinity of Transformation, Europeanisation, and Democratisation? Current Research on Citizenship Education in Europe. JSSE – Journal of Social Science Education 6(2): 5–20. http://dx.doi.org/10.4119/JSSE-381. Search in Google Scholar

HIPPE, Thorsten. 2008. Does the Democratization of Polities Entail the Democratization of Citizenship Education? A Theoretical Framework for Researching the Democratic Quality of Citizenship Education in Transformation Countries and Elsewhere. Journal of Social Science Education 9(1): 36–57. http://dx.doi.org/10.2390/JSSE-V7-I1-1055. Search in Google Scholar

JAKAB, György. 2018. A társadalomismeret tantárgy integrációs törekvései – A történelem és a társadalomismeret versengő együttműködése. Új Pedagógiai Szemle 68(9–10): 97–104. Search in Google Scholar

2019. Bevezetés az iskolai demokratikus állampolgári nevelés integrációs problémáinak diszkurzív vizsgálatába. Doctaral dissertation, University of Pécs. Search in Google Scholar

JENNINGS, M. Kent. 2015. The Dynamics of Good Citizenship Norms. In: Poguntke, Thomaset et al. (eds), Citizenship and Democracy in an Era of Crisis. London: Routledge. 93–111. Search in Google Scholar

KALOCSAI, Janka–KAPOSI, József. 2019. Tanítjuk vagy tanuljuk a demokráciát? Egy felmérés és tanulságai. Új Pedagógiai Szemle 69(11–12): 17–32. Search in Google Scholar

KAWASHIMA-GINSBERG, Kei–LEVINE, Peter. 2014. Diversity in Classrooms: The Relationship between Deliberative and Associative Opportunities in School and Later Electoral Engagement: Diversity and Electoral Engagement. Analyses of Social Issues and Public Policy 14(1): 394–414. http://dx.doi.org/10.1111/asap.12038.10.1111/asap.12038 Search in Google Scholar

KEATING, Avril. 2014. Education for Citizenship in Europe. London: Palgrave Macmillan UK. http://dx.doi.org/10.1057/9781137019578.10.1057/9781137019578 Search in Google Scholar

KENNEDY, Kerry John. 2019. Civic and Citizenship Education in Volatile Times. Preparing Students for Citizenship in the 21st Century. Singapore: Springer.10.1007/978-981-13-6386-3 Search in Google Scholar

KOVACIC, Marko–DOLENEC, Danijela. 2018. Youth Participation in Eastern Europe in the Age of Austerity. In: Pickard, S.–Bessant, J. (eds), Young People Re-generating Politics in Times of Crises. Palgrave Macmillan. 375–394.10.1007/978-3-319-58250-4_20 Search in Google Scholar

KOVÁCS, Tamás–OROSS, Dániel–SZABÓ, Andrea. 2017. A magyar egyetemisták és főiskolások demokráciához fűződő viszonya. Metszetek 6(3): 47–69. Search in Google Scholar

KÖRÖSÉNYI, András. 2001. Parlamentáris vagy „elnöki” kormányzás? Az Orbánkormány összehasonlító perspektívából. Századvég 6(20): 3–38. Search in Google Scholar

KÖRÖSÉNYI, András–ILLÉS, Gábor–GYULAI, Attila. 2020. Az Orbán-rezsim: a plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata. Budapest: Osiris Kiadó: TK PTI. Search in Google Scholar

KÖRÖSÉNYI, András–TÓTH, Csaba–TÖRÖK, Gábor. 2007. A magyar politikai rendszer. 3rd, rev. ed. Budapest: Osiris. Search in Google Scholar

LANGTON, Kenneth P.–JENNINGS, M. Kent. 1968. Political Socialization and the High School Civics Curriculum in the United States. American Political Science Review 62: 852–867. http://dx.doi.org/http://doi.org/10.2307/1953435.10.2307/1953435 Search in Google Scholar

LEYDET, Dominique. 2017. Citizenship. In: Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition). Available at: https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/citizenship/. Search in Google Scholar

LIJPHART, Arend. 1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press. Search in Google Scholar

MARTENS, Allison M.–GAINOUS, Jonas. 2013. Civic Education and Democratic Capacity: How Do Teachers Teach and What Works? Faculty Scholarship. 35.10.1111/j.1540-6237.2012.00864.x Search in Google Scholar

METZ, Edward C.–YOUNIS, James. 2005. Longitudinal Gains in Civic Development through School-Based Required Service. Political Psychology 26(3): 413–437. http://dx.doi.org/http://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2005.00424.x.10.1111/j.1467-9221.2005.00424.x Search in Google Scholar

MORO, Giovanni. 2016. Democratic Citizenship and Its Changes as Empirical Phenomenon. SocietàMutamentoPolitica 7: 21–40. http://dx.doi.org/10.13128/SMP-18274. Search in Google Scholar

MURRAY, Rebecca. 2017. Civic Education as a Means of Democratization. In: Radu, Bogdan Mihai–Végh, Zsuzsanna (eds), Frontiers of Democracy: Embedding Democratic Values in Central and Eastern Europe. Good Practices and Limits of Transferability. Budapest: Centre for European Neighborhood Studies. 55–68. Search in Google Scholar

NEUNDORF, Anja–NIEMI, Richard. G.–SMETS, Kaat. 2016. The Compensation Effect of Civic Education on Political Engagement: How Civics Classes Make Up for Missing Parental Socialization. Political Behavior 38(4): 921–949. https://doi.org/10.1007/s11109-016-9341-0. Search in Google Scholar

NOVÝ, Michal. 2014. Electoral and Non-Electoral Participation in the Visegrád Countries: Complements or Substitutes? East European Politics and Societies and Cultures 28(4): 863–886.10.1177/0888325414532496 Search in Google Scholar

OFFE, Claus. 1991. Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe. Social Research: An International Quarterly 58: 865–892. Search in Google Scholar

ORBÁN, Viktor. 2014. A munkaalapú állam korszaka következik. Tusványos. Available at: https://mandiner.hu/cikk/20140728_orban_viktor_a_munkaalapu_allam_korszaka_kovetkezik_beszed_tusvanyos_2014. Search in Google Scholar

SIK, Domonkos. 2017. A politikai kultúra mintázatai Európában. Educatio 26(1): 49–62. https://doi.org/10.1556/2063.26.2017.1.5. Search in Google Scholar

SUSÁNSZKY, Pál–SZABÓ, Andrea–OROSS, Dániel. 2021. A demokráciával való elégedettség és a demokrácia értelmezése Magyarországon. socio.hu 11(2): 30–57. http://dx.doi.org/10.18030/socio.hu.2021.2.30.10.18030/socio.hu.2021.2.30 Search in Google Scholar

SZABÓ, Andrea–OROSS, Dániel. 2017. Factors of Political Interest – The Internal and External Political Efficacy in Different Regions of Europe. Človek a spoločnosť 20(4): 12–26. Search in Google Scholar

2018. A politikai érdeklődésre ható tényezők európai perspektívában – a magyar eset. socio.hu 2: 72–94. http://dx.doi.org/10.18030/socio.hu.2018.2.72.10.18030/socio.hu.2018.2.72 Search in Google Scholar

SZABÓ, Andrea–SZÉKELY, Levente (eds). 2016. Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Új Nemzedék Központ. Available at: http://www.ujnemzedek.hu/sites/default/files/atoms/files/magyar_ifjusag_2016_a4_web_0.pdf. Search in Google Scholar

SZABÓ, Éva–DANCS, Katinka. 2018. Hungary: Participation Crisis, Disappointed Youths. In: Krzywosz-Rynkiewicz, B.–Zalewska, A. M.–Kennedy, K. J. (eds), Young People and Active Citizenship in Post-Soviet Times: A Challenge for Citizenship Education. London–New York: Routledge–Taylor & Franics Group. Search in Google Scholar

SZABÓ, Ildikó. 2000. A pártállam gyermekei. Budapest: Új Mandátum Kiadó. Search in Google Scholar

2009a. A politikai szocializáció fragmentált modellje a rendszerváltás utáni Magyarországon. In: Pusztai, Gabriella–Rébay, Magdolna (eds), Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Debrecen: Csokonai. 166–177. Search in Google Scholar

2009b. Nemzet és szocializáció: a politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon, 1867–2006. Budapest: L’Harmattan. Search in Google Scholar

2013. Folyamatosságok a változásban: kontinuitások a rendszerváltás utáni politikai szocializáció mintáiban. Metszetek 2(2–3): 22–39. Search in Google Scholar

SZABÓ, Ildikó–FALUS, Katalin. 2000. Politikai szocializáció közép-európai módra. A magyar sajátosságok. Magyar Pedagógia 100(4): 383–400.10.17670/MPed.2015.4.383 Search in Google Scholar

SZABÓ, Ildikó–ÖRKÉNY, Antal. 1998. Tizenévesek állampolgári kultúrája. Budapest: Minoritás Alapítvány. Search in Google Scholar

TORNEY-PURTA, Judith. 2002. Patterns in the Civic Knowledge, Engagement, and Attitudes of European Adolescents: The IEA Civic Education Study. European Journal of Education 37(2): 129–141. https://doi.org/10.1111/1467-3435.00098. Search in Google Scholar

TREVIÑO, Ernesto et al. (eds). 2021. Good Citizenship for the Next Generation: A Global Perspective Using IEA ICCS 2016 Data. Cham: Springer International Publishing. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-75746-5.10.1007/978-3-030-75746-5 Search in Google Scholar

VESZPRÉMI, Attila. 2017. Középiskolás diákok politikai szocializációja – konferenciabeszámoló. Új Pedagógiai Szemle 9–10: 133–143. Search in Google Scholar

VILLALOBOS, Cristobal–MOREL, Maria Jesus–TREVIÑO, Ernesto. 2021. A Comparative Approach to Notions of Good Citizenship. In: Treviño, Ernesto et al. (eds), Good Citizenship for the Next Generation. IEAR, Volume 12. Cham: Springer International Publishing. 51–66. Search in Google Scholar

ZAKARIA, Fareed. 1997. The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs 76(6): 22. http://dx.doi.org/10.2307/20048274.10.2307/20048274 Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo