1. bookVolumen 10 (2020): Edición 2 (August 2020)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2585-7444
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Global Competences of Hungarian Young People in the Light of New Nationalism

Publicado en línea: 31 Jul 2020
Volumen & Edición: Volumen 10 (2020) - Edición 2 (August 2020)
Páginas: 26 - 51
Recibido: 28 Feb 2020
Aceptado: 13 Apr 2020
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2585-7444
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Allport, G. W. (1999). Az előítélet. Budapest: Osiris Kiadó.Search in Google Scholar

Boda, Zs., & Medve, B. G. (2012). Intézményi bizalom a régi és az új demokráciákban. Politikatudományi Szemle, 21(2), 27-51.Search in Google Scholar

Consumers of Tomorrow: Insights and Observations About Generation Z. (2011). Grail Research – A division of Integreon Retrieved from https://www.slideshare.net/johnyvo/consumers-oftomorrowinsightsandobservationsaboutgenerationz-25226677?from_action=saveSearch in Google Scholar

Csákó, M., & Sik, D. (2018). Állampolgári szocializáció a kivándorlás árnyékában. In Á. Nagy (Ed.), Margón kívül – magyar ifjúságkutatás 2016 (pp. 237-258). Budapest: Excenter Kutatóközpont.Search in Google Scholar

Csepeli, Gy. (2001). Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.Search in Google Scholar

Csepeli, Gy. (2016). A Z nemzedék lehetséges életpályái. Educatio, 4, 509-515.Search in Google Scholar

Csepeli, Gy., & Örkény, A. (2017). Nemzet és migráció. Budapest: ELTE TÁTK.Search in Google Scholar

Csepeli, Gy., Fábián, Z., & Sik, E. (2006). Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények. In T. Kolosi, I. Gy. Tóth, & Gy. Vukovich (Eds.), Társadalmi riport 1998 (pp. 458–489). Budapest: TÁRKI.Search in Google Scholar

Fekete, M. (2018). eIdő, avagy a szabadidő behálózása. Generációs kultúrafogyasztás a digitális korban. Szeged: Belvedere.10.14232/belvbook.2018.58535Search in Google Scholar

Fekete, M., & Tibori, T. (2018). Az ifjúsági szabadidő-felhasználása a fogyasztói társadalomban. In Á. Nagy (Ed.), Margón kívül – magyar ifjúságkutatás 2016 (pp. 258-284). Budapest: Excenter Kutatóközpont.Search in Google Scholar

Gazsó, F., & Laki, L. (2004). Fiatalok az Újkapitalizmusban. Budapest: Napvilág Kiadó.Search in Google Scholar

Gerő, M., & Szabó A. (2015). Politikai tükör. Jelentés a magyar társadalom politikai gondolkodásmódjáról, politikai integráltságáról és részvételéről, 2015. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont.Search in Google Scholar

Halász, G., & Kovács, K. (2002). Az OECD tevékenysége az oktatás területén. In I. Bábosik, & A. Kárpáthi (Ed.), Összehasonlító pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái (pp. 71-86). Budapest: Gondolat Kiadó.Search in Google Scholar

Hankiss, E. (2002). Új diagnózisok. Budapest: Osiris Kiadó.Search in Google Scholar

Keller, T. (2009): Magyarország helye a világ értéktérképén. In T. Kolosi, & I. Gy. Tóth (Eds.), Társadalmi riport 2010 (pp. 227-253). Budapest: TÁRKI.Search in Google Scholar

Lannert, J. (2018). Nem gyermeknek való vidék. A magyar oktatás és a 21. századi kihívások. In T. Kolosi, & I. Gy. Tóth (Eds.), Társadalmi riport 2018 (pp.267-285). Budapest: TÁRKI.Search in Google Scholar

McCrindle, M., & Wolfinger, E. (2009). The ABC of XYZ. Understanding the Global Generations. UNSW Press. Retrieved from https://www.academia.edu/35646276/The_ABC_of_XYZ_-_Mark_McCrindle_PDF.pdfSearch in Google Scholar

Messing, V., & Ságvári, B. (2016). „Ahogy »másokhoz« viszonyulunk, az tükrözi azt, amilyenek magunk vagyunk” A magyarországi idegenellenesség okairól. Retrieved from https://socio.hu/uploads/files/2016_2/messing_sagvari.pdf10.18030/socio.hu.2016.2.17Search in Google Scholar

Murányi, I. (2013). Fiatalok és/vagy demokraták. Tizenévesek politikai kultúrájának jellemzői napjainkban. Köz-Gazdaság, 8(2), 119-138.Search in Google Scholar

Oross, D. (2012). Társadalmi közérzet, politikához való viszony. In L. Székely (Ed.), Magyar Ifjúság 2012 (pp. 283-316). Budapest: Kutatópont.Search in Google Scholar

Oross, D., & Monostori K. (2018). Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! - ifjúságügy és civil világ. In Á. Nagy (Ed.), Margón kívül - magyar ifjúságkutatás 2016 (pp. 350-372). Budapest: Excenter Kutatóközpont.Search in Google Scholar

Pál, E. (2013). A Z generációról. Irodalmi áttekintés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.Search in Google Scholar

Radó, P. (2018). A közoktatás szelektivitása, mint a roma szegregáció általános kontextusa. In J. Fejes, & N. Szűcs (Eds.), Én vétkem (pp. 31-55). Szeged: Motiváció Oktatási Egyesület.Search in Google Scholar

Radó, P. (2007). Oktatási egyenlőtlenségek Magyarországon. Esély, 4, 24-36.Search in Google Scholar

Sik, E. (2016a). The socio-demographic basis of xenophobia in contemporary Hungary. In B. Simonovits, & A Bernát (Eds.), The social aspects of the 2015 migration crisis in Hungary. Budapest: TÁRKI.Search in Google Scholar

Sik, E. (2106b). Egy hungarikum: a morális pánikgomb. Mozgó Világ, 42(7-12), 67-80.Search in Google Scholar

Székely, L. (2012). Az új csendes generáció. In Á. Nagy, & L. Székely (Eds.), Másodkézből. Magyar Ifjúság 2012 (pp. 9-29). Budapest: Kutatópont.Search in Google Scholar

Székely, L. (2018). Módszertani jegyzet: Magyar Ifjúság 2016. In L. Székely (Ed.), Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Magyar Ifjúság Kutatás 2016 (pp. 479-501). Budapest: Kutatópont KFT.Search in Google Scholar

T. Kiss, T. (2008). Civilizációk - Kultúrák - Közösségek. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó-Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.Search in Google Scholar

Tardos, R. (2016). Fortélyos félelmek negatív viszonylatok szociokulturális és ideológiai beágyazottsága. Retrieved from https://socio.hu/uploads/files/2016_2/tardos.pdf10.18030/socio.hu.2016.2.61Search in Google Scholar

Trencsényi, L. (1994). The possibilites of child’s interest realisation. In E. Shevach, (Ed.), The fifth International Janusz Korczak Conference (pp. 41-42).Search in Google Scholar

Trencsényi, L. (2017). The school culture heritage of the reformation. In Acta Technologica Dubnicae, 7(1), 116-121. https://doi.org/10.1515/atd-2017-000810.1515/atd-2017-0008Search in Google Scholar

Váriné Szilágyi, I. (1987). Az ember, a világ és az értékek világa. Budapest: Gondolat Kiadó.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo