Cite

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom. Narodne novine 69/2005.Search in Google Scholar

Poljak D. Izloženost ljudi neionizirajućem zračenju. Zagreb: Kigen; 2006.Search in Google Scholar

Goldoni J, Žuškin E, Šarić M. Zdravstvene smetnje operatera. Informatika 1991;91-4:1-7.Search in Google Scholar

LaDou J. Occupational Medicine. Connecticut: Apleton and Lange; 1990.Search in Google Scholar

Dodig H, Perrata A, Poljak D. Analysis method for the heating of the human eye exposed to high frequency electromagnetic fields. J Commun Software Syst 2007;3:3-10.10.24138/jcomss.v3i1.263Search in Google Scholar

Štimac D, Portolan M, Jelić J, Vladimir Knežević S, Krnić D, Buhač I. Okrugli stol "Uloga ljekarnika u javnom zdravstvu". 18. studenoga 2010. Zagreb.Search in Google Scholar

ISSN:
0004-1254
Idiomas:
Inglés, Slovenian
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Medicine, Basic Medical Science, other