1. bookVolumen 68 (2022): Edición 1 (March 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-6313
Primera edición
20 Dec 2019
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Analysis of births and deliveries in Poland in the years 2009–2019 based on reporting data from various sources

Publicado en línea: 22 Apr 2022
Volumen & Edición: Volumen 68 (2022) - Edición 1 (March 2022)
Páginas: 39 - 45
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-6313
Primera edición
20 Dec 2019
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Dz.U. z 2018 r., poz. 1756. Search in Google Scholar

2. Instytut Matki i Dziecka. Choroby i wady wykrywane w badaniach przesiewowych noworodków. http://przesiew.imid.med.pl/choroby.html (7.02.2021). Search in Google Scholar

3. Ołtarzewski M. Badania przesiewowe noworodków w Polsce, 2018 rok. Post Neonatol 2018;24(2):111-22.10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018025 Search in Google Scholar

4. Roczniki Demograficzne GUS 2007–2020. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2020. Search in Google Scholar

5. Ruch naturalny. Bilanse ludności. Zeszyt metodologiczny. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2018. Search in Google Scholar

6. Rutkowska M. Noworodek urodzony na granicy możliwości przeżycia. Część pierwsza: dylematy etyczne, rekomendacje światowe. Med Wieku Rozw 2011;3(2):349-55. Search in Google Scholar

7. Wolski H, Seremak-Mrozikiewicz A, Woyciechowska A, Drews K. Odroczony poród w ciąży trojaczej – opis przypadku. Ginekol Pol 2014;85:466-71. Search in Google Scholar

8. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoś urodzenie dziecka. https://obywatel.gov.pl/dzieci/dziecko-zglos-urodzenie-dziecka (7.02.2021). Search in Google Scholar

9. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cięcie cesarskie. Ginekol Pol 2008;79:378-84. Search in Google Scholar

10. WHO recommendations non-clinical interventions to reduce unnecessary caesarean sections. Geneva: World Health Organization; 2018. p. 13. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD