Acceso abierto

Development dynamics of outsourcing of auxiliary activities among Polish medical entities in the years 2012–2018


Cite

1. Marcinkowska E. Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer; 2011.Search in Google Scholar

2. Kister A. Działania outsourcingowe szpitali – przegląd badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017;471:188­93.Search in Google Scholar

3. Kautsch M, Ponikło W, Stylo W. Rozważania o outsourcingu. Zdrowie i Zarządzanie 2002;1:17­23.Search in Google Scholar

4. Klich J. Outsourcing jako alternatywa dla klasycznego podejścia do zarządzania zasobami organizacji. In: Kautsch M, editor. Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. 2nd ed. Warszawa: Wolters Kluwer; 2015. p. 366.Search in Google Scholar

5. Padman DR, Hamer R, Schwartz S. Determinants if information technology outsourcing among health maintenance organizations. Health Care Management Science 2001;4(3),229­39.Search in Google Scholar

6. Roberts V. Managing strategic outsourcing in the healthcare industry. J Healthcare Management 2001;46(4):239­49.10.1097/00115514-200107000-00007Search in Google Scholar

7. Macinati SM. Outsourcing in the Italian National Health Service: findings from a national survey. Int J Health Planning Management 2008;23(1):21­36.10.1002/hpm.902Search in Google Scholar

8. Young S. Outsourcing in public health: a case study of contract failure and its aftermath. J Health Organization Management 2008;22(5):446­64.10.1108/14777260810898688Search in Google Scholar

9. Young S. Health Outsourcing/Backsourcing – Case studies in the Australian and Italian health sector. Public Management Rev 2012;14(6):27­34.10.1080/14719037.2011.642627Search in Google Scholar

10. Socrates J, Moschuris M, Kondylis M. Outsourcing in public hospitals: a Greek perspective. J Health Organization Management 2006;20(1):4­14.10.1108/14777260610656534Search in Google Scholar

11. Lorencea D, Spink A. Healthcare information systems outsourcing. Int J Information Management 2004;24(2):131­45.10.1016/j.ijinfomgt.2003.12.011Search in Google Scholar

12. Lacity M, Fitzgerald G. Information technology outsourcing in Europe and the USA: Assessment issues. Int J Information Management, 1995;15(5):333­51.10.1016/0268-4012(95)00035-6Search in Google Scholar

13. Lewandowska H. Outsourcing. Model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Difin; 2010. p. 200­19.Search in Google Scholar

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (DzU z 2017 r., poz. 1975).Search in Google Scholar

15. Trocki M, editor. Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Warszawa: IPIS; 2002.Search in Google Scholar

16. Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych. Raport NIK; 2016. https://www.nik.gov.pl/plik/id,11697,vp,14057 (15.11.2018).Search in Google Scholar

17. Kotlęga D, Nowacki P, Lewiński D. Outsourcing – teoria i zastosowanie w Szpitalu Klinicznym w Szczecinie na przykładzie usług transportu i utylizacji odpadów medycznych. Szczecin: Katedra i Klinika Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; 2014.Search in Google Scholar

18. Trocki M. Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; 2001.Search in Google Scholar

eISSN:
2719-6313
Idioma:
Inglés
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Medicine, Basic Medical Science, other, Clinical Medicine, Surgery, Public Health