1. bookVolumen 34 (2016): Edición 1 (December 2016)
    ECONOMIC CRIME
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
0081-6485
Primera edición
01 Dec 1967
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Financial Crime in Socialist Poland and Its Causes in the Light of Polish Central Statistical Office (GUS) Statistics

Publicado en línea: 07 Feb 2017
Volumen & Edición: Volumen 34 (2016) - Edición 1 (December 2016) - ECONOMIC CRIME
Páginas: 7 - 32
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
0081-6485
Primera edición
01 Dec 1967
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Journal of Laws, 1932, no. 50, item 571 – The criminal code: presidential regulation of July 11, 1932. Search in Google Scholar

Journal of Laws, 1952 no. 33, item 232 – The Constitution of the Polish People’s Republic of July 22, 1952. Search in Google Scholar

Journal of Laws, 1969, no. 13, item 94 – The criminal code: the Act of April 19, 1969. Search in Google Scholar

Bednarski M. (1992), Drugi obieg gospodarczy. Przesłanki, mechanizmy i skutki w Polsce lat osiemdziesiątych [The parallel economy. Causes, mechanisms and results in Poland in the 1980s], Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw. Search in Google Scholar

Chłopecki J., Firlit E. (1987), Kiedy kradzież nie jest kradzieżą [When a theft is not a theft], “Zdanie” no. 3, p. 6-11. Search in Google Scholar

Cyprian T. (1958), Próba określenia przestępstwa gospodarczego: pojęcie całości stosunków gospodarczych [An attempt to define financial crime: understanding all economic relations] “Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” vol. 3, p. 17-29. Search in Google Scholar

Cyprian T. (1960), Przestępstwa gospodarcze [Financial crime], Warsaw 1960. Search in Google Scholar

Cyprian T. (1958), Próba określenia przestępstwa gospodarczego: pojęcie całości stosunków gospodarczych [An attempt to define financial crime: understanding all economic relations] „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” vol. 3, p. 17-29. Search in Google Scholar

Górniok O. (1986), Przestępczość gospodarcza: wybrane przejawy i uwarunkowania [Financial crime: selected symptoms and conditions], Katowice. Search in Google Scholar

Kalecki M. (1962), Próba wyjaśnienia zjawiska przestępczości gospodarczej [An attempt to explain the problem of financial crime], “Kultura i Społeczeństwo” no. 3, p. 73-77. Search in Google Scholar

Lernell L. (1965), Przestępczość gospodarcza: zagadnienia społeczno-ekonomiczne [Financial crime: social and economic issues], Warsaw. Search in Google Scholar

Majchrzak I. (1966), Pracownicze przestępstwo gospodarcze i jego sprawca [Financial crime of employees and its perpetrators], Warsaw. Search in Google Scholar

Majchrzak I. (1965), Przestępstwo w zakładzie pracy [Crime in the workplace] [in]: “Socjologiczne problemy przedsiębiorstwa przemysłowego” [Sociological problems of industrial plants] (ed.) A. Sarapata, Warsaw. Search in Google Scholar

Marecki J. (1962), Przestępczość gospodarcza: mechanizm i środki zaradcze [Financial crime: the mechanism and preventive measures], “Kultura i Społeczeństwo” vol. 3, p. 57-72. Search in Google Scholar

Narojek W. (1973), Społeczeństwo planujące. Próba socjologii gospodarki socjalistycznej [The planning society. A sociological attempt to define socialist economy], Warsaw. Search in Google Scholar

Pawełko W. (1971), Zapobieganie przestępstwom gospodarczym [Preventing financial crime], Warsaw. Search in Google Scholar

Świda W. (1960), Wpływ zmiany ustroju na przestępczość [The influence of systemic transformation on crime], Wrocław. Search in Google Scholar

Tymiński M. (2002), Malwersacje w przedsiębiorstwach socjalistycznych w Polsce (1950-1970) [Fraud in socialist companies in Poland (1950-1970)], “Dzieje Najnowsze”, no. 4, p. 97-113. Search in Google Scholar

Tymowski A. (1977), Struktury społeczne – nowe aspekty badań [Social structures – new aspects of research], “Odra”, no. 6. Search in Google Scholar

Wyka K. (1984), Życie na niby. Pamiętnik po klęsce [Fake life. Life after the defeat], Kraków. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD