1. bookVolumen 38 (2016): Edición 1 (March 2016)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Primera edición
09 Nov 2012
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The influence of normal fault on initial state of stress in rock mass

Publicado en línea: 18 Apr 2016
Volumen & Edición: Volumen 38 (2016) - Edición 1 (March 2016)
Páginas: 109 - 121
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Primera edición
09 Nov 2012
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

[1] Byerlee J., Friction of Rocks, Birkhauser Verlag, Pageoph., 1978, Vol. 116, 615–626.10.1007/978-3-0348-7182-2_4Search in Google Scholar

[2] Barton N.R., Review of a new shear strength criterion for rock joints, Engng. Geol., 1973, 7, 287–332.10.1016/0013-7952(73)90013-6Search in Google Scholar

[3] Barton N.R., The shear strength of rock and rock joints, Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr., 1976, 13, 1–24.10.1016/0148-9062(76)90003-6Search in Google Scholar

[4] Barton N.R., Choubey V., The shear strength of rock joints in theory and practice, Rock Mech. 1977, 10, 1–54.Search in Google Scholar

[5] Jaeger J.C., Cook M.G.W., Fundamentals of Rock Mechanics, London 1969.Search in Google Scholar

[6] Lane K.S., Heck W.J., Triaxal testing for strength of rock joints, Proc. 6th Symp. Rock Mech. Rolla, 1964, 98–108.Search in Google Scholar

[7] Flisiak J., Tajduś A., Cała M., Flisiak D., Geomechaniczne zjawiska wywołane eksploatacją w górotworze zaburzonym tektonicznie, (Geomechanical phenomena due to mining excavation in tectonically engaged rock mass), Scientific project No. 9T12A01112, (in Polish, unpublished).Search in Google Scholar

[8] Tajduś A., Flisiak J., Cała M., Wpływ pierwotnego stanu naprężenia w górotworze na zagrożenia tąpaniami, (Interaction of initial stress field with rockburst hazard), Materiały konferencji Tąpania 2004, Ustroń–Katowice, 2004, 325–356.Search in Google Scholar

[9] Tajduś A., Flisiak J., Cała M., (2008–2011): Numeryczna analiza stanu zagrożenia tąpaniami w rejonie zaburzeń tektonicznych, (Numerical analyses of rockburst’s hazard in tectonic zones), Scientific project No. N N524 376 234, (in Polish, unpublished).Search in Google Scholar

[10] Tajduś A., Cieślik J., Tajduś K., Rockburst hazard assessment in bedded rock mass. Laboratory tests of rock samples and numerical calculations, Archives of Mining Science, 2014, Vol. 59, Issue 3, 591–608.10.2478/amsc-2014-0042Search in Google Scholar

[11] Goodman R.E., Taylor R.L., Brekke T.L., A model for the mechanics of jointed rock, J. Soil Mech. Foundations Div., 1968, 99, 637–659.10.1061/JSFEAQ.0001133Search in Google Scholar

[12] Nizicki R., Teper L., Przebieg i wykształcenie strefy uskokowej uskoku kłodnickiego w OG KWK Halemba, (Geological origin of Kłodnicki fault zone in OG KWK Halemba), Mat. XXV Symp. Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Wyd. AGH, Kraków, 2002, 115–121, (in Polish).Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo