1. bookVolumen 23 (2015): Edición 36 (June 2015)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-0532
Primera edición
03 Mar 2011
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Analysis Of Provided Service Quality In Flowers And Living Plants Transport

Publicado en línea: 01 Sep 2015
Volumen & Edición: Volumen 23 (2015) - Edición 36 (June 2015)
Páginas: 159 - 166
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-0532
Primera edición
03 Mar 2011
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

1. KONEČNÝ, V., ŠIMKOVÁ, I. 2012. The overview of applied methods for measurement and evaluation of quality of road transport services. In: Doprava a spoje, No 2, pp. 250-260. ISSN 1336-7676. [online].http://fpedas.uniza.sk/dopravaaspoje/2012/2/konecny.pdf.Search in Google Scholar

2. LE NARD, M. and A.A. DE HERTOGH. 1993. Bulb growth and development. In: The Physiology of Flower Bulbs. Elsevier Science Publishers. The Netherlands. Amsterdam.Search in Google Scholar

3. MILLER, A. Izbové rastliny. Opatera rozmnožovanie. (Houseplants. Caring and reproduction.) Publisher: T.K.K., p. 122. ISBN 978-963-596-712-4Search in Google Scholar

4. POLIAK, M. 2011. Interné predpisy podniku cestnej nákladnej dopravy. (The internal standards of road freight transport company.) In: Sprievodca svetom dopravcu, No. 6, pp. 7-11. ISSN 1338-1881Search in Google Scholar

5. POLIAKOVÁ, A. 2010. Analýza kvality poskytovaných služieb pri preprave kvetov a rastlín rôznymi druhmi dopravy. (The analysis of provided services in flowers and plants transport via different transport means.) Ekonomicko-manažérske spektrum, 4(2), pp.73-79. Žilina: Žilinská univerzita. ISSN 1337-0839.Search in Google Scholar

6. Available on the Internet: http://www.actahort.org/members/showpdf?booknrarnr=298_27Search in Google Scholar

7. Zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinnej starostlivosti. (Law No. 193/2005 Col. of Laws about plant care.)Search in Google Scholar

8. Available on the Internet: www.cites.skSearch in Google Scholar

9. Available on the Internet: www.uksup.skSearch in Google Scholar

10. Available on the Internet: www.flos.skSearch in Google Scholar

11. Available on the Internet: www.srs.czSearch in Google Scholar

12. Available on the Internet: www.okkvetiny.czSearch in Google Scholar

13. Available on the Internet: www.iriskvet.euSearch in Google Scholar

14. Available on the Internet: www.kvetytatry.skSearch in Google Scholar

15. Available on the Internet: http://www.rosarium.sk/clanok/starostlivost-o-ruze-na-predajniSearch in Google Scholar

16. Available on the Internet: www.exoflora.skSearch in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD