1. bookVolumen 2 (2014): Edición 1 (June 2014)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-3773
Primera edición
15 Dec 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

“New Public Policy” As an Example of Pro-Innovation Policy – The Neo-Institutional Perspective

Publicado en línea: 19 Jan 2016
Volumen & Edición: Volumen 2 (2014) - Edición 1 (June 2014)
Páginas: 84 - 95
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-3773
Primera edición
15 Dec 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Black, J., Lodge, M. & Theatcher, M. (2005). Regulatory Innovation. A Comparative Analysis. Northampton: E. Elgar.10.4337/9781845427979Search in Google Scholar

Blaug, M. (1995). Metodologia ekonomii. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Bokajło, W. & Dziubka K. (ed.) (2001). Społeczeństwo obywatelskie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Search in Google Scholar

Börzel, T. (2009). Nowe metody zarządzania a rozszerzenie Unii Europejskiej – paradoks podwójnej słabości. In: Kolarska-Bobińska L. ed. Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.Search in Google Scholar

Buchanan, J. (1997). Finanse publiczne w warunkach demokracji. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Crozier, M. & Friedberg, E. (1979). Macht und Organization. Die Zwänge Kollektiven Handeln. Königstein: Atheneum Verlag.Search in Google Scholar

Dahl, R. & Stinebrickner, B. (2007). Współczesna analiza polityczna. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.Search in Google Scholar

Di Maggio, P. & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review. Vol. 48, No.2.Search in Google Scholar

Dziubka, K. (1998). Inkluzja polityczna jako wartość demokratyczna. In: Jabłoński A., Sobkowiak L. eds. Studia z teorii polityki, Vol. 3 Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Search in Google Scholar

Edquist, C. (ed.) (1997). Systems of Innovation: Technology Institutions and Organisations. London: Pinter.Search in Google Scholar

Edquist, C. (2004). Systems of Innovation – A Critical Review of the State of the Art. In: Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (2000). ‘The dynamics of innovation: from National Systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of university-industry-government relations’. Research Policy. Vol. 29, No. 2.10.1016/S0048-7333(99)00055-4Search in Google Scholar

Freeman, Ch. (1995). ‘The ‘National Systems of Innovation’ in Historical Perspective’, Cambridge Journal of Economics, Vol. 19, No. 1.Search in Google Scholar

Goodin, R. (ed.) (1996). The Theory of Institutional Design. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511558320Search in Google Scholar

Hardin, G. (1968). ‘The Tragedy of the Commons’. Science 13, Vol. 162/3859.10.1126/science.162.3859.1243Search in Google Scholar

Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.Search in Google Scholar

Innovation Union Scoreboard 2014, European Commission, Brussels.Search in Google Scholar

Izbebski, H. (2007). Fundamenty współczesnych państw. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.Search in Google Scholar

Jessop, B. (2002). The Future of the Capitalist State. Cambridge: Cambridge Polity.Search in Google Scholar

Jessop, B. (2007). Promowanie dobrego rządzenia i ukrywanie jego słabości. In: Zarządzanie publiczne. nr 2 (2). Warszawa: Wydawnictwo Scholar.Search in Google Scholar

Jessop, B. & Sum, N.-L. (2006). Beyond the Regulation Approach. Putting Capitalist State in its Place. Northampton: E. Elgar.10.4337/9781845428907Search in Google Scholar

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Kooiman, J. (2000). Societal governance. Levels, modes and orders of social-political interaction. In: Debating Governance: Authority Steering and Democracy. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Lipsey, R. (1989). An Introduction to Positive Economics. London: Weidenfeld & Nicolson.Search in Google Scholar

Löffler, E. (2003). Governance and Government. Networking with External Stakeholders. In: Bovaird, T. & Löffler, E. eds. Public Management and Governance. London-New York.Search in Google Scholar

Luhmann, N. (1994). Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Luhmann, N. (2007). Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Warszawa: Zakład Wydawniczy NOMOS.Search in Google Scholar

Lundvall, B-Å. (ed.) (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter.Search in Google Scholar

Majone, G. (2004). Dowody, argumenty, perswazja w procesie politycznym. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.Search in Google Scholar

Metcalfe, S. (1995). The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives. In: Stoneman P. ed. Handbook of the Economics of Innovation and Technical Change. London.Search in Google Scholar

Morawski, W. (1998). Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo – gospodarka – polityka. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Nelson, R. (ed.) (1993). National Innovation Systems: a Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Oslo Manual 2008, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD, Paris.Search in Google Scholar

Parsons, T. (1977). Social Systems and the Evolution of Action Systems. New York.Search in Google Scholar

Patel, P. & Pavitt, K. (1994). ‘National Innovation Systems: Why they are Important, and how they might be Measured and Compared’. Economics of Innovation and New Technology. Vol. 3.10.1080/10438599400000004Search in Google Scholar

Silvermann, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Szczerski, K. (2005). Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Natolin: Centrum Europejskie.Search in Google Scholar

Sztompka, P. (2007). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.Search in Google Scholar

Teubner, G. (1993). Law as an Autopoietic System. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Theatcher, M. (2002). ‘Regulation after Delegation: independent regulatory agencies in Europe’. Journal of European Public Policy. Vol. 9, No. 6.10.1080/1350176022000046445Search in Google Scholar

Wilke, H. (2007). Tragedia państwa. Prolegomena do teorii państwa i policentrycznego społeczeństwa. In: Zarządzanie publiczne Vol. 1, No. 1. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo