1. bookVolumen 76 (2017): Edición 1 (December 2017)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1899-4849
Primera edición
31 Dec 2009
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Sport – In Praise of Doping on its Usefulness and Necessity

Publicado en línea: 19 Dec 2017
Volumen & Edición: Volumen 76 (2017) - Edición 1 (December 2017)
Páginas: 5 - 13
Recibido: 16 Oct 2017
Aceptado: 24 Nov 2017
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1899-4849
Primera edición
31 Dec 2009
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Browne, A. (2001). The Ethics of Blood Testing As an Element of Doping Control in Sport. In W.J. Morgan, K.V. Meier, and A.J. Schneider (Eds.), Ethics in Sport (pp. 196-204). Champaign, IL: Human Kinetics.Search in Google Scholar

Holm, S. (2010). Doping under Medical Control Conceptually Possible but Impossible in the World of Professional Sport. In M. McNamee (Ed.), The Ethics of Sport. A Reader (pp. 186-194). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.Search in Google Scholar

Houlihan, B. (2008). Sport and Doping. In Sport and Society (pp. 375-394). London: Sage PublicationSearch in Google Scholar

Iwańczyk, R. (2011). Śmigielski: Siatkarze jadą po bandzie [Śmigielski: Volleyball Players Test the Limits]. Gazeta Wyborcza, no. 242, p. 38Search in Google Scholar

James, W. (1911). Pragmatyzm. Dylematy determinizmu [Pragmatism. The Dilemma of Determinism]. Warszawa.Search in Google Scholar

Kobierecki, M. (2017). Walka o prestiż polityczny w zimnowojennym współzawodnictwie sportowym [Struggle for Political Prestige in Cold War Sports Competition]. In Sportowa wojna światów [Sports War of the Worlds] (pp. 74-130). Łódź: Wydawnictwo Ibidem.Search in Google Scholar

Kosiewicz, J. (1988). Pierre de Coubertin – w kręgu Olimpii i Laokoona [Pierre de Coubertin: In the Circle of Olympia and Laokoon]. In Sport Wyczynowy, 7-8, 54-64.Search in Google Scholar

Kosiewicz, J. (2004). Dylematy sportu olimpijskiego [Dilemmas of Olympic Sport]. In Filozoficzne aspekty sportu wyczynowego [Philosophical Aspects of Competitive Sport] (pp. 323-340). Warszawa: Wydawnictwo BK.Search in Google Scholar

Kosiewicz, J. (2014). The Ethical and Legal Context of Justifying Anti-Doping Attitudes. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 66, 75-87. DOI: 10.1515/pcssr-2015-001510.1515/pcssr-2015-0015Abierto DOISearch in Google Scholar

Kosiewicz, J. (2015). Why Pluralism, Relativism, and Panthareism: An Ethical Landscape with Sport in the Background. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 62, 48-63. DOI: 10.2478/pcssr-2014-0011.10.2478/pcssr-2014-0011Abierto DOISearch in Google Scholar

Kosiewicz, J. (2016a). Universalizm a pluralizm, relatywizm i pantareizm moralny [Moral Universalism and Pluralism, Relativism, and Panthareism]. In Pejzaż etyczny ze sportem w tle [Ethical Landscape with Doping in the Background]. In J. Kosiewicz, Moralność i sport [Morality and Sport] (pp. 5-49). Warszawa: Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie.Search in Google Scholar

Kosiewicz, J. (2016b). Etyczny i prawny kontekst uzasadnienia postawy antydopingowej w sporcie [Ethical and Legal Context of Justification of the Anti-Doping Attitude]. In J. Kosiewicz, Moralność i sport [Morality and Sport] (pp. 108-163). Warszawa: Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie.Search in Google Scholar

MacAloon, J.J. (1984). The Great Symbol. Pierre de Coubertin and the Origins of the Modern Olympic Games. Chicago-London: University of Chicago Press.Search in Google Scholar

Maritain, J. (1965). Jednostka a osoba [Individual and Person]. In Filozofia I socjologia XX wieku [Philosophy and Sociology of the 20th Century], Part II (pp. 78-84). Warszawa: Wiedza Powszechna.Search in Google Scholar

Miah, A. (2005). Genetically Modified Athletes. Biomedical Ethics, Gene Doping and Sport. London and New York: Routledge.Search in Google Scholar

Moller, V. (2010). Legislation of Doping. In The Ethics of Doping and Anti-Doping (pp. 107-122). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.Search in Google Scholar

Mounier, E. (1960). Dwie alienacje [Two Alienations]. In Co to jest personalizm? [What Is Personalism?] (pp. 200-209). Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy “Znak”.Search in Google Scholar

Mounier, E. (1960). Perspektywa – metoda – zobowiązanie [Perspective, Method, Obligation]. In Co to jest personalizm? [What Is Personalism?] (pp. 248-252). Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy “Znak”.Search in Google Scholar

Munthe, C. (2010). Ethical Aspects of Controlling Genetic Doping. In M. McNamee (Ed.), The Ethics of Sport. A Reader (pp. 194-205). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.Search in Google Scholar

Pasko, A. (2012). Sport wyczynowy w polityce państwa 1944-1989 [Competitive Sport in State Politics]. Kraków: Wydawnictwo AVALON.Search in Google Scholar

Schneider, A.J. & Hong, F. (2007). Sport in the Global Society. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.Search in Google Scholar

Tamburini, C. & Tonsjorn, T. (2005). Genetic Technology and Sport. Ethical Questions. London and New York: Routledge.10.4324/9780203481646Search in Google Scholar

Tamburini, C. (2007a). After Doping. What? The Morality of the Genetic Engineering of Athletes. In W.J. Morgan (Ed.), Ethics in Sport (pp. 285-297). Champaign, IL: Human Kinetics.Search in Google Scholar

Tamburini, C. (2007b). Are Doping Sanctions Justified? A Moral Relativistic View (pp. 23-35). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.10.4324/9781003060376-2Search in Google Scholar

Veblen, T. (1971). Teoria klasy próżniaczej [The Theory of the Leisure Class]. Warszawa: PWNSearch in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo